TV
Eng
Thứ/Ngày Thời gian Sáng Chiều Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ Hai
01/05/2023
07:00 - 17:00 Trực trường Trực trường - Đ/c Nguyễn Trung Hiếu - Phó Hiệu trưởng;
- Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hằng - Viên chức phòng HC-QT.
Trường CĐCĐ Kon Tum
Thứ Ba
02/05/2023
07:00 - 17:00 Trực trường Trực trường - Đ/c Huỳnh Văn Chung - Phó Hiệu trưởng;
- Đ/c Trần Đình Dũng - PTP. HC-QT.
Trường CĐCĐ Kon Tum
Thứ Tư
03/05/2023
08:00 Họp Ban Thường vụ Đảng ủy. Hội trường 24-10 Đ/c Bí thư đảng ủy - Hiệu trưởng
08:30 Họp Đảng ủy thường kỳ tháng 5 năm 2023 Hội trường 24-10 Đ/c Bí thư đảng ủy - Hiệu trưởng
Thứ Năm
04/05/2023
13:00 Làm việc Trường CĐCĐ Kon Tum
07:00 Làm việc Trường CĐCĐ Kon Tum
Thứ Sáu
05/05/2023
13:00 Làm việc Trường CĐCĐ Kon Tum
Chủ nhật
07/05/2023
08:00 Họp lấy ý kiến về nhân sự xem xét bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng khoa Sư phạm Tập thể cán bộ chủ chốt của Trường (Theo Kế hoạch số 250/KH-CĐCĐ ngày 28/4/2023) Hội trường 24-10 Đ/c Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Phòng TCCB & CTHSSV tham mưu
08:30 Họp giao ban công tuần từ ngày 08 đến 14/5/2023 - Tập thể Lãnh đạo Trường
- Trưởng các đơn vị thuộc Trường
- Trưởng ban: V-T-M, Truyền thông. Thư ký BGH
- Đại diện Đảng, Đoàn thể.
Hội trường 24-10 Đ/c Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng
09:30 Họp về công tác cán bộ Hội trường 24-10 Đ/c Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Phòng TCCB & CTHSSV tham mưu

Thứ Hai (01/05/2023)

07:00 - 17:00:
Sáng : Trực trường
Chiều : Trực trường
Thành phần : - Đ/c Nguyễn Trung Hiếu - Phó Hiệu trưởng;
- Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hằng - Viên chức phòng HC-QT.
Địa điểm : Trường CĐCĐ Kon Tum
Chủ trì :
Ghi chú :

Thứ Ba (02/05/2023)

07:00 - 17:00:
Sáng : Trực trường
Chiều : Trực trường
Thành phần : - Đ/c Huỳnh Văn Chung - Phó Hiệu trưởng;
- Đ/c Trần Đình Dũng - PTP. HC-QT.
Địa điểm : Trường CĐCĐ Kon Tum
Chủ trì :
Ghi chú :

Thứ Tư (03/05/2023)

08:00:
Sáng : Họp Ban Thường vụ Đảng ủy.
Chiều :
Thành phần :
Địa điểm : Hội trường 24-10
Chủ trì : Đ/c Bí thư đảng ủy - Hiệu trưởng
Ghi chú :
08:30:
Sáng : Họp Đảng ủy thường kỳ tháng 5 năm 2023
Chiều :
Thành phần :
Địa điểm : Hội trường 24-10
Chủ trì : Đ/c Bí thư đảng ủy - Hiệu trưởng
Ghi chú :

Thứ Năm (04/05/2023)

13:00:
Sáng :
Chiều : Làm việc
Thành phần :
Địa điểm : Trường CĐCĐ Kon Tum
Chủ trì :
Ghi chú :
07:00:
Sáng : Làm việc
Chiều :
Thành phần :
Địa điểm : Trường CĐCĐ Kon Tum
Chủ trì :
Ghi chú :

Thứ Sáu (05/05/2023)

13:00:
Sáng :
Chiều : Làm việc
Thành phần :
Địa điểm : Trường CĐCĐ Kon Tum
Chủ trì :
Ghi chú :

Chủ nhật (07/05/2023)

08:00:
Sáng : Họp lấy ý kiến về nhân sự xem xét bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng khoa Sư phạm
Chiều :
Thành phần : Tập thể cán bộ chủ chốt của Trường (Theo Kế hoạch số 250/KH-CĐCĐ ngày 28/4/2023)
Địa điểm : Hội trường 24-10
Chủ trì : Đ/c Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng
Ghi chú : Phòng TCCB & CTHSSV tham mưu
08:30:
Sáng : Họp giao ban công tuần từ ngày 08 đến 14/5/2023
Chiều :
Thành phần : - Tập thể Lãnh đạo Trường
- Trưởng các đơn vị thuộc Trường
- Trưởng ban: V-T-M, Truyền thông. Thư ký BGH
- Đại diện Đảng, Đoàn thể.
Địa điểm : Hội trường 24-10
Chủ trì : Đ/c Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng
Ghi chú :
09:30:
Sáng : Họp về công tác cán bộ
Chiều :
Thành phần :
Địa điểm : Hội trường 24-10
Chủ trì : Đ/c Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng
Ghi chú : Phòng TCCB & CTHSSV tham mưu
Lưu ý
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây