TV
Eng
Thứ/Ngày Thời gian Sáng Chiều Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ Hai
15/04/2024
14:00 Tự kiểm tra công tác tài chính, kế toán năm 2023 Theo Quyết định số 407/QĐ-CĐKT ngày 27/3/2024 Phòng họp, Trụ sở chính và phòng Tài chính - Kế toán Đ/c Nguyễn Trung Hiếu, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐCS Trường
07:00 Làm việc Trường Cao đẳng Kon Tum
Thứ Ba
16/04/2024
13:00 Làm việc Trường Cao đẳng Kon Tum
08:00 Tổ chức xét, công nhận sáng kiến, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng sáng kiến cấp cơ sở năm 2024 đối với sáng kiến “Giải pháp mô hình cây sắc màu giúp trẻ tự kỷ phát triển tư duy” - Hội đồng xét duyệt:Theo Quyết định số 518/QĐ-CĐKT ngày 10/4/2024;
- Nhóm tác giả đề xuất sáng kiến.
Tại Phòng họp, Trụ sở chính Đ/c Hiệu trưởng nhà trường, Chủ tịch Hội đồng
Thứ Tư
17/04/2024
14:00 Tổ chức xét, công nhận sáng kiến, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng sáng kiến cấp cơ sở năm 2024 đối với sáng kiến “Thiết bị dạy học số -Một số bài tập bổ trợ và kiểm tra đánh giá môn học Tiếng Anh trình độ trung cấp bằng phần mềm Liveworksheets” - Hội đồng xét duyệt:Theo Quyết định số 519/QĐ-CĐKT ngày 10/4/2024;
- Nhóm tác giả đề xuất sáng kiến.
Phòng họp, Trụ sở chính Đ/c Nguyễn Trung Hiếu, Phó HIệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng
07:00 Trực Lễ (Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10/3 Âm lịch) Trực Lễ (Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10/3 Âm lịch) - Đ/c Hiệu trưởng nhà trường;
- Đ/c Nguyễn Ngọc Quang Phục, Phó Trưởng phòng TH-HC&QT.
Trường Cao đẳng Kon Tum
Thứ Năm
18/04/2024
08:30 Họp Hội đồng giám khảo (Lần 1) Thành viên Hội đồng giám khảo (Theo Quyết định số 546/QĐ-CĐKT ngày 16/4/2024) Hội trường 24-10 Đ/c Hiệu trưởng nhà trường, Chủ tịch Hội đồng
10:00 Làm việc và ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Cao đẳng Kon Tum và Công ty Cổ phần di chuyển xanh và Thông minh (GSM) -Thành viên Tập đoàn VinGroup - Đ/c HIệu trưởng nhà trường;
- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng KN&HTDN, phòng QLĐT, khoa KT&CN, khoa ĐT&SHLX;
- Toàn thể HSSV ngành,nghề Công nghệ ô tô;
- Đại diện Lãnh đạo và nhân viên Công ty Cổ phần di chuyển xanh và Thông minh (GSM).
( Theo Kế hoạch số 298/KH-CĐKT ngày 16/4/2024)
Hội trường khoa Kỹ thuật –Công nghệ và các Trung tâm
Thứ Sáu
19/04/2024
14:00 Tổ chức tập huấn kỹ thuật xây dựng bài giảng điện tử, học liệu số; tạo lập cơ sở dữ liệu, ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra trên hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến nhà trường (đợt 1 năm học 2023-2024) Nhà giáo tham gia tập huấn (Theo Thông báo số 868/TB-CĐKT ngày 11/12/2023) Hội trường 24-10
15:00 Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 255/QĐ-CĐKT ngày 01/3/2024 của Hiệu trưởng nhà trường ban hành Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức đào tạo trực tuyến - Lãnh đạo Trường;
- Trưởng và Phó Trưởng các đơn vị thuộc Trường;
- Trưởng và Phó các bộ môn thuộc các khoa;
- 65 nhà giáo tham gia tập huấn theo Thông báo số 868/TB-CĐKT ngày 11/12/2023.
Hội trường 24-10 Đ/c Hiệu trưởng nhà trường
08:00 Tổ chức khai giảng lớp K7X Lái xe ô tô hạng B1 (số tự động)- 3(khóa 3), đào tạo dưới 3 tháng năm 2024 - Mời đại diện sở GTVT tỉnh Kon Tum;
- Đại diện lãnh đạo phòng QLĐT; Đại diện Ban Truyền thông;
- Lãnh đạo khoa, nhà giáo bộ môn Đào tạo lái xe ô tô khoaĐT&SHLX; và nhà giáo giảng dạy lớp K7X Lái xe ô tô hạng B1 (số tự động)-3(khóa 3);
- Toàn thể người học trúng tuyển lớp K7X Lái xe ô tô hạng B1 (số tự động)-3(khóa 3).
Hội trường tầng 2, khoa Kỹ thuật – Công nghệ và các Trung tâm - Đ/c Nguyễn Bình Dân, Phó Hiệu trưởng nhà trường
Chủ nhật
21/04/2024
07:00 Giao ban công tác tuần từ ngày 22/4 đến ngày 28/4/2024 - Lãnh đạo Trường;
- Trưởng các đơn vị thuộc Trường;Thư ký Hội đồng Trường;
- Trưởng ban Truyền thông;
- Đại diện Đảng, Đoàn thể.
Hội trường 24-10 Đ/c Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường
07:30 Thông qua các Dự thảo:
1. Đề án sử dụng thời gian làm việc của nhà giáo để bố trí giảng dạy thêm các khóa đào tạo dịch vụ theo phương thức khoán.
2. Dự thảo Tờ trình gửi UBND tỉnh và Sở Nội vụ xin phê duyệt Đề án.
3. Dự thảo Văn bản lấy ý kiến của các sở, ngành liên quan (Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở LĐ-TB&XH, Sở GD&ĐT, LĐLĐ tỉnh,...) về Dự thảo Đề án và Dự thảo Tờ trình.
4. Dự thảo Quy chế làm việc của Trường Cao đẳng Kon Tum, thay thế cho Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 1377/QĐ-CĐKT ngày 16/10/2023 của Hiệu trưởng.
( Phòng TCCB&CTHSSV tham mưu)
5. Dự thảo Thông báo thành phần hồ sơ thẩm định chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cấp khoa và cấp Trường.
( Phòng QLĐT tham mưu)
Hội đồng giao ban nhà trường Hội trường 24-10
08:30 Dự họp phối hợp tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết kiến nghị của Trường Cao đẳng Kon Tum về phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Tiểu dự án 1 Dự án 4 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2024-2025 - Đ/c Hiệu trưởng nhà trường;
- Đ/c Lê Thị Hồng Nga, Trưởng phòng TC-KT;
- Đ/c Nguyễn Ngọc Quang Phục, Phó Trưởng phòng TH-HC&QT.
Phòng họp số 1,tầng 2 -Tòa nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum
09:00 Họp Chi bộ Khối tham mưu tổng hợp Toàn thể đảng viên chi bộ Khối tham mưu tổng hợp Hội trường 24-10 Đ/c Huỳnh Văn Chung - Bí thư Chi bộ Khối TMTH

Thứ Hai (15/04/2024)

14:00:
Sáng :
Chiều : Tự kiểm tra công tác tài chính, kế toán năm 2023
Thành phần : Theo Quyết định số 407/QĐ-CĐKT ngày 27/3/2024
Địa điểm : Phòng họp, Trụ sở chính và phòng Tài chính - Kế toán
Chủ trì : Đ/c Nguyễn Trung Hiếu, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐCS Trường
Ghi chú :
07:00:
Sáng : Làm việc
Chiều :
Thành phần :
Địa điểm : Trường Cao đẳng Kon Tum
Chủ trì :
Ghi chú :

Thứ Ba (16/04/2024)

13:00:
Sáng :
Chiều : Làm việc
Thành phần :
Địa điểm : Trường Cao đẳng Kon Tum
Chủ trì :
Ghi chú :
08:00:
Sáng : Tổ chức xét, công nhận sáng kiến, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng sáng kiến cấp cơ sở năm 2024 đối với sáng kiến “Giải pháp mô hình cây sắc màu giúp trẻ tự kỷ phát triển tư duy”
Chiều :
Thành phần : - Hội đồng xét duyệt:Theo Quyết định số 518/QĐ-CĐKT ngày 10/4/2024;
- Nhóm tác giả đề xuất sáng kiến.
Địa điểm : Tại Phòng họp, Trụ sở chính
Chủ trì : Đ/c Hiệu trưởng nhà trường, Chủ tịch Hội đồng
Ghi chú :

Thứ Tư (17/04/2024)

14:00:
Sáng : Tổ chức xét, công nhận sáng kiến, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng sáng kiến cấp cơ sở năm 2024 đối với sáng kiến “Thiết bị dạy học số -Một số bài tập bổ trợ và kiểm tra đánh giá môn học Tiếng Anh trình độ trung cấp bằng phần mềm Liveworksheets”
Chiều :
Thành phần : - Hội đồng xét duyệt:Theo Quyết định số 519/QĐ-CĐKT ngày 10/4/2024;
- Nhóm tác giả đề xuất sáng kiến.
Địa điểm : Phòng họp, Trụ sở chính
Chủ trì : Đ/c Nguyễn Trung Hiếu, Phó HIệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng
Ghi chú :
07:00:
Sáng : Trực Lễ (Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10/3 Âm lịch)
Chiều : Trực Lễ (Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10/3 Âm lịch)
Thành phần : - Đ/c Hiệu trưởng nhà trường;
- Đ/c Nguyễn Ngọc Quang Phục, Phó Trưởng phòng TH-HC&QT.
Địa điểm : Trường Cao đẳng Kon Tum
Chủ trì :
Ghi chú :

Thứ Năm (18/04/2024)

08:30:
Sáng : Họp Hội đồng giám khảo (Lần 1)
Chiều :
Thành phần : Thành viên Hội đồng giám khảo (Theo Quyết định số 546/QĐ-CĐKT ngày 16/4/2024)
Địa điểm : Hội trường 24-10
Chủ trì : Đ/c Hiệu trưởng nhà trường, Chủ tịch Hội đồng
Ghi chú :
10:00:
Sáng : Làm việc và ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Cao đẳng Kon Tum và Công ty Cổ phần di chuyển xanh và Thông minh (GSM) -Thành viên Tập đoàn VinGroup
Chiều :
Thành phần : - Đ/c HIệu trưởng nhà trường;
- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng KN&HTDN, phòng QLĐT, khoa KT&CN, khoa ĐT&SHLX;
- Toàn thể HSSV ngành,nghề Công nghệ ô tô;
- Đại diện Lãnh đạo và nhân viên Công ty Cổ phần di chuyển xanh và Thông minh (GSM).
( Theo Kế hoạch số 298/KH-CĐKT ngày 16/4/2024)
Địa điểm : Hội trường khoa Kỹ thuật –Công nghệ và các Trung tâm
Chủ trì :
Ghi chú :

Thứ Sáu (19/04/2024)

14:00:
Sáng :
Chiều : Tổ chức tập huấn kỹ thuật xây dựng bài giảng điện tử, học liệu số; tạo lập cơ sở dữ liệu, ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra trên hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến nhà trường (đợt 1 năm học 2023-2024)
Thành phần : Nhà giáo tham gia tập huấn (Theo Thông báo số 868/TB-CĐKT ngày 11/12/2023)
Địa điểm : Hội trường 24-10
Chủ trì :
Ghi chú :
15:00:
Sáng :
Chiều : Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 255/QĐ-CĐKT ngày 01/3/2024 của Hiệu trưởng nhà trường ban hành Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức đào tạo trực tuyến
Thành phần : - Lãnh đạo Trường;
- Trưởng và Phó Trưởng các đơn vị thuộc Trường;
- Trưởng và Phó các bộ môn thuộc các khoa;
- 65 nhà giáo tham gia tập huấn theo Thông báo số 868/TB-CĐKT ngày 11/12/2023.
Địa điểm : Hội trường 24-10
Chủ trì : Đ/c Hiệu trưởng nhà trường
Ghi chú :
08:00:
Sáng : Tổ chức khai giảng lớp K7X Lái xe ô tô hạng B1 (số tự động)- 3(khóa 3), đào tạo dưới 3 tháng năm 2024
Chiều :
Thành phần : - Mời đại diện sở GTVT tỉnh Kon Tum;
- Đại diện lãnh đạo phòng QLĐT; Đại diện Ban Truyền thông;
- Lãnh đạo khoa, nhà giáo bộ môn Đào tạo lái xe ô tô khoaĐT&SHLX; và nhà giáo giảng dạy lớp K7X Lái xe ô tô hạng B1 (số tự động)-3(khóa 3);
- Toàn thể người học trúng tuyển lớp K7X Lái xe ô tô hạng B1 (số tự động)-3(khóa 3).
Địa điểm : Hội trường tầng 2, khoa Kỹ thuật – Công nghệ và các Trung tâm
Chủ trì : - Đ/c Nguyễn Bình Dân, Phó Hiệu trưởng nhà trường
Ghi chú :

Chủ nhật (21/04/2024)

07:00:
Sáng : Giao ban công tác tuần từ ngày 22/4 đến ngày 28/4/2024
Chiều :
Thành phần : - Lãnh đạo Trường;
- Trưởng các đơn vị thuộc Trường;Thư ký Hội đồng Trường;
- Trưởng ban Truyền thông;
- Đại diện Đảng, Đoàn thể.
Địa điểm : Hội trường 24-10
Chủ trì : Đ/c Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường
Ghi chú :
07:30:
Sáng : Thông qua các Dự thảo:
1. Đề án sử dụng thời gian làm việc của nhà giáo để bố trí giảng dạy thêm các khóa đào tạo dịch vụ theo phương thức khoán.
2. Dự thảo Tờ trình gửi UBND tỉnh và Sở Nội vụ xin phê duyệt Đề án.
3. Dự thảo Văn bản lấy ý kiến của các sở, ngành liên quan (Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở LĐ-TB&XH, Sở GD&ĐT, LĐLĐ tỉnh,...) về Dự thảo Đề án và Dự thảo Tờ trình.
4. Dự thảo Quy chế làm việc của Trường Cao đẳng Kon Tum, thay thế cho Quy chế được ban hành kèm theo Quyết định số 1377/QĐ-CĐKT ngày 16/10/2023 của Hiệu trưởng.
( Phòng TCCB&CTHSSV tham mưu)
5. Dự thảo Thông báo thành phần hồ sơ thẩm định chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cấp khoa và cấp Trường.
( Phòng QLĐT tham mưu)
Chiều :
Thành phần : Hội đồng giao ban nhà trường
Địa điểm : Hội trường 24-10
Chủ trì :
Ghi chú :
08:30:
Sáng : Dự họp phối hợp tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết kiến nghị của Trường Cao đẳng Kon Tum về phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Tiểu dự án 1 Dự án 4 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2024-2025
Chiều :
Thành phần : - Đ/c Hiệu trưởng nhà trường;
- Đ/c Lê Thị Hồng Nga, Trưởng phòng TC-KT;
- Đ/c Nguyễn Ngọc Quang Phục, Phó Trưởng phòng TH-HC&QT.
Địa điểm : Phòng họp số 1,tầng 2 -Tòa nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh Kon Tum
Chủ trì :
Ghi chú :
09:00:
Sáng : Họp Chi bộ Khối tham mưu tổng hợp
Chiều :
Thành phần : Toàn thể đảng viên chi bộ Khối tham mưu tổng hợp
Địa điểm : Hội trường 24-10
Chủ trì : Đ/c Huỳnh Văn Chung - Bí thư Chi bộ Khối TMTH
Ghi chú :
Lưu ý
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây