Thứ/Ngày Thời gian Sáng Chiều Thành Phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ Hai
19/07/2021
13:00 Làm việc Trường CĐCĐ Kon Tum
08:00 Xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2021 đối với sáng kiến “Muối thảo dược ngâm chân” - Hội đồng xét duyệt: Theo Quyết định số 673/QĐ-CĐCĐ ngày 15/7/2021
- Tác giả đề xuất sáng kiến: Cô Võ Thị Thu Hà –nhà giáo khoa Kinh tế và Nông lâm
Phòng họp Trụ sở chính Đ/c Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng
08:30 Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Tổng cục GDNN Đ/c Huỳnh Văn Chung - Phó Hiệu trưởng Điểm cầu Sở LĐ-TB&XH tỉnh Kon Tum
09:30 Họp Hội đồng thi tuyển sinh môn năng khiếu, trình độ Cao đẳng, ngành Giáo dục Mầm non, hệ chính quy năm 2021 - Hội đồng thi theo Quyết định 589/QĐ-CĐCĐ ngày 23/6
- Ban thư ký theo Quyết định 591/QĐ-CĐCĐ ngày 23/6; Ban coi thi, chấm thi và phục vụ kỳ thi tuyển sinh theo Quyết định 593/QĐ-CĐCĐ ngày 23/6
Phòng họp Trụ sở chính Đ/c Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng
Thứ Ba
20/07/2021
15:00 Dự Lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho Thầy Trịnh Đình Tiến (nhà giáo khoa Kỹ thuật - Công nghệ). - Đ/c Nguyễn Trung Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy, PHT- Chủ tịch CĐCS
- Đ/c Kim Dung, Phó Chủ tịch CĐCS, Đ/c Hồng Nga, UV BCH CĐCS. Đ/c Hữu Thọ - Ban Truyền thông
Xã Đoàn Kết - Thành phố Kon Tum
07:00 Tổ chức thi tuyển sinh môn năng khiếu, trình độ Cao đẳng, ngành Giáo dục Mầm non, hệ chính quy năm 2021 Theo Kế hoạch số 954/KH-CĐCĐ ngày 10/6/2021 và Kế hoạch số 1270/KH-CĐCĐ ngày 19/7/2021 của nhà trường Phòng B206, B207, B208 và phòng B20 Trụ sở chính
Thứ Tư
21/07/2021
13:00 Tổ chức thi tuyển sinh môn năng khiếu, trình độ Cao đẳng, ngành Giáo dục Mầm non, hệ chính quy năm 2021 Theo Kế hoạch số 954/KH-CĐCĐ ngày 10/6/2021 và Kế hoạch số 1270/KH-CĐCĐ ngày 19/7/2021 của nhà trường Phòng B206, B207, B208 và phòng B20 Trụ sở chính
07:00 Tổ chức thi tuyển sinh môn năng khiếu, trình độ Cao đẳng, ngành Giáo dục Mầm non, hệ chính quy năm 2021 Theo Kế hoạch số 954/KH-CĐCĐ ngày 10/6/2021 và Kế hoạch số 1270/KH-CĐCĐ ngày 19/7/2021 của nhà trường Phòng B206, B207, B208 và phòng B20 Trụ sở chính
09:00 Họp thống nhất danh mục thiết bị đào tạo nghề Hộ sinh, Điều dưỡng, Dược và nghề Công nghệ vi sinh - Đ/c Hiệu trưởng
- Lãnh đạo phòng HCQT, KHTV, Phòng Đào tạo (Thầy Thuận - PTP)
- Trưởng khoa Y, Trưởng các bộ môn thuộc Khoa Y và nhà giáo giảng dạy nghề Hộ sinh, Điều dưỡng, Dược
- Tổ trưởng Tổ CNSH
Phòng họp Trụ sở chính
Thứ Năm
22/07/2021
13:00 Tổ chức thi tuyển sinh môn năng khiếu, trình độ Cao đẳng, ngành Giáo dục Mầm non, hệ chính quy năm 2021 Theo Kế hoạch số 954/KH-CĐCĐ ngày 10/6/2021 và Kế hoạch số 1270/KH-CĐCĐ ngày 19/7/2021 của nhà trường Phòng B206, B207, B208 và phòng B20 Trụ sở chính
15:00 Họp Phiên thứ 3 Hội đồng Trường - Hội đồng Trường
- Các đơn vị, viên chức có liên quan: Theo Kế hoạch số 1278/KH-CĐCĐ ngày 20/7/2021
Hội trường 24-10 Đ/c Y Ngọc, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Trường
07:00 Tổ chức thi tuyển sinh môn năng khiếu, trình độ Cao đẳng, ngành Giáo dục Mầm non, hệ chính quy năm 2021 Theo Kế hoạch số 954/KH-CĐCĐ ngày 10/6/2021 và Kế hoạch số 1270/KH-CĐCĐ ngày 19/7/2021 của nhà trường Phòng B206, B207, B208 và phòng B20 Trụ sở chính
08:00 Họp thống nhất về sắp xếp, bố trí phòng nuôi cấy mô, nhà màng - Đ/c Hiệu trưởng
- Trưởng phòng HCQT, KHTV, Phó trưởng khoa KTNL (Cô Mỹ, thầy Mạnh), thầy Đoàn Văn Quang Tổ trưởng tổ CNSH
Hội trường 24-10
09:00 Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp lớp K1C Lâm sinh Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 690/QĐ-CĐCĐ ngày 19/7/2021 của nhà trường Hội trường 24-10 Đ/c Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng
Thứ Sáu
23/07/2021
13:00 Tổ chức thi tuyển sinh môn năng khiếu, trình độ Cao đẳng, ngành Giáo dục Mầm non, hệ chính quy năm 2021 Theo Kế hoạch số 954/KH-CĐCĐ ngày 10/6/2021 và Kế hoạch số 1270/KH-CĐCĐ ngày 19/7/2021 của nhà trường Phòng B206, B207, B208 và phòng B20 Trụ sở chính
15:30 Lao động vệ sinh tạo cảnh quan nhà trường Các đơn vị thuộc Trường Các cơ sở thuộc Trường
08:00 Tổ chức thăm hỏi gia đình Thương binh, Bệnh binh, Liệt sĩ là thân nhân của viên chức, NLĐ thuộc Trường Lãnh đạo phòng TCCB, HC-QT, BCHCĐCS, Ban Truyền thông Thành phố Kon Tum
Chủ nhật
25/07/2021
08:00 Lễ công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ Hội đồng giao ban tuần 31 Hội trường 24-10 Phòng TCCB&CTHSSV chuẩn bị và tham mưu.
08:15 Góp ý dự thảo Quyết định về việc ban hành Chính sách chất lượng giai đoạn 2021-2025 Hội đồng giao ban tuần 31 Hội trường 24-10 Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị và trình bày
08:30 Họp đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động và xét đề nghị khen thưởng năm học 2020-2021 - Ban Giám hiệu
- Trưởng các đơn vị thuộc Trường, Tổ trưởng Tổ CNSH
Hội trường 24-10 Phòng TCCB&CTHSSV chuẩn bị, gửi trước tài liệu họp và báo cáo tại cuộc họp
10:30 Họp giao ban tuần 31 -Ban Giám hiệu
-Trưởng các đơn vị thuộc Trường, Phó trưởng khoa KT&NL phụ trách lĩnh vực KT-DL
-Trưởng ban: V-T-M, Truyền thông; Tổ trưởng: CNTT; CNSH. Thư ký BGH
-Đại diện Đảng, Đoàn thể
Hội trường 24-10 Đ/c Bí thư Đảng ủy- Hiệu trưởng nhà trường

Thứ Hai (19/07/2021)

13:00:
Sáng : Làm việc
Chiều :
Thành Phần :
Địa điểm : Trường CĐCĐ Kon Tum
Chủ trì :
Ghi chú :
08:00:
Sáng : Xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2021 đối với sáng kiến “Muối thảo dược ngâm chân”
Chiều :
Thành Phần : - Hội đồng xét duyệt: Theo Quyết định số 673/QĐ-CĐCĐ ngày 15/7/2021
- Tác giả đề xuất sáng kiến: Cô Võ Thị Thu Hà –nhà giáo khoa Kinh tế và Nông lâm
Địa điểm : Phòng họp Trụ sở chính
Chủ trì : Đ/c Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng
Ghi chú :
08:30:
Sáng : Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Tổng cục GDNN
Chiều :
Thành Phần : Đ/c Huỳnh Văn Chung - Phó Hiệu trưởng
Địa điểm : Điểm cầu Sở LĐ-TB&XH tỉnh Kon Tum
Chủ trì :
Ghi chú :
09:30:
Sáng : Họp Hội đồng thi tuyển sinh môn năng khiếu, trình độ Cao đẳng, ngành Giáo dục Mầm non, hệ chính quy năm 2021
Chiều :
Thành Phần : - Hội đồng thi theo Quyết định 589/QĐ-CĐCĐ ngày 23/6
- Ban thư ký theo Quyết định 591/QĐ-CĐCĐ ngày 23/6; Ban coi thi, chấm thi và phục vụ kỳ thi tuyển sinh theo Quyết định 593/QĐ-CĐCĐ ngày 23/6
Địa điểm : Phòng họp Trụ sở chính
Chủ trì : Đ/c Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng
Ghi chú :

Thứ Ba (20/07/2021)

15:00:
Sáng :
Chiều : Dự Lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho Thầy Trịnh Đình Tiến (nhà giáo khoa Kỹ thuật - Công nghệ).
Thành Phần : - Đ/c Nguyễn Trung Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy, PHT- Chủ tịch CĐCS
- Đ/c Kim Dung, Phó Chủ tịch CĐCS, Đ/c Hồng Nga, UV BCH CĐCS. Đ/c Hữu Thọ - Ban Truyền thông
Địa điểm : Xã Đoàn Kết - Thành phố Kon Tum
Chủ trì :
Ghi chú :
07:00:
Sáng : Tổ chức thi tuyển sinh môn năng khiếu, trình độ Cao đẳng, ngành Giáo dục Mầm non, hệ chính quy năm 2021
Chiều :
Thành Phần : Theo Kế hoạch số 954/KH-CĐCĐ ngày 10/6/2021 và Kế hoạch số 1270/KH-CĐCĐ ngày 19/7/2021 của nhà trường
Địa điểm : Phòng B206, B207, B208 và phòng B20 Trụ sở chính
Chủ trì :
Ghi chú :

Thứ Tư (21/07/2021)

13:00:
Sáng :
Chiều : Tổ chức thi tuyển sinh môn năng khiếu, trình độ Cao đẳng, ngành Giáo dục Mầm non, hệ chính quy năm 2021
Thành Phần : Theo Kế hoạch số 954/KH-CĐCĐ ngày 10/6/2021 và Kế hoạch số 1270/KH-CĐCĐ ngày 19/7/2021 của nhà trường
Địa điểm : Phòng B206, B207, B208 và phòng B20 Trụ sở chính
Chủ trì :
Ghi chú :
07:00:
Sáng : Tổ chức thi tuyển sinh môn năng khiếu, trình độ Cao đẳng, ngành Giáo dục Mầm non, hệ chính quy năm 2021
Chiều :
Thành Phần : Theo Kế hoạch số 954/KH-CĐCĐ ngày 10/6/2021 và Kế hoạch số 1270/KH-CĐCĐ ngày 19/7/2021 của nhà trường
Địa điểm : Phòng B206, B207, B208 và phòng B20 Trụ sở chính
Chủ trì :
Ghi chú :
09:00:
Sáng : Họp thống nhất danh mục thiết bị đào tạo nghề Hộ sinh, Điều dưỡng, Dược và nghề Công nghệ vi sinh
Chiều :
Thành Phần : - Đ/c Hiệu trưởng
- Lãnh đạo phòng HCQT, KHTV, Phòng Đào tạo (Thầy Thuận - PTP)
- Trưởng khoa Y, Trưởng các bộ môn thuộc Khoa Y và nhà giáo giảng dạy nghề Hộ sinh, Điều dưỡng, Dược
- Tổ trưởng Tổ CNSH
Địa điểm : Phòng họp Trụ sở chính
Chủ trì :
Ghi chú :

Thứ Năm (22/07/2021)

13:00:
Sáng :
Chiều : Tổ chức thi tuyển sinh môn năng khiếu, trình độ Cao đẳng, ngành Giáo dục Mầm non, hệ chính quy năm 2021
Thành Phần : Theo Kế hoạch số 954/KH-CĐCĐ ngày 10/6/2021 và Kế hoạch số 1270/KH-CĐCĐ ngày 19/7/2021 của nhà trường
Địa điểm : Phòng B206, B207, B208 và phòng B20 Trụ sở chính
Chủ trì :
Ghi chú :
15:00:
Sáng :
Chiều : Họp Phiên thứ 3 Hội đồng Trường
Thành Phần : - Hội đồng Trường
- Các đơn vị, viên chức có liên quan: Theo Kế hoạch số 1278/KH-CĐCĐ ngày 20/7/2021
Địa điểm : Hội trường 24-10
Chủ trì : Đ/c Y Ngọc, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Trường
Ghi chú :
07:00:
Sáng : Tổ chức thi tuyển sinh môn năng khiếu, trình độ Cao đẳng, ngành Giáo dục Mầm non, hệ chính quy năm 2021
Chiều :
Thành Phần : Theo Kế hoạch số 954/KH-CĐCĐ ngày 10/6/2021 và Kế hoạch số 1270/KH-CĐCĐ ngày 19/7/2021 của nhà trường
Địa điểm : Phòng B206, B207, B208 và phòng B20 Trụ sở chính
Chủ trì :
Ghi chú :
08:00:
Sáng : Họp thống nhất về sắp xếp, bố trí phòng nuôi cấy mô, nhà màng
Chiều :
Thành Phần : - Đ/c Hiệu trưởng
- Trưởng phòng HCQT, KHTV, Phó trưởng khoa KTNL (Cô Mỹ, thầy Mạnh), thầy Đoàn Văn Quang Tổ trưởng tổ CNSH
Địa điểm : Hội trường 24-10
Chủ trì :
Ghi chú :
09:00:
Sáng : Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp lớp K1C Lâm sinh
Chiều :
Thành Phần : Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp theo Quyết định số 690/QĐ-CĐCĐ ngày 19/7/2021 của nhà trường
Địa điểm : Hội trường 24-10
Chủ trì : Đ/c Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng
Ghi chú :

Thứ Sáu (23/07/2021)

13:00:
Sáng :
Chiều : Tổ chức thi tuyển sinh môn năng khiếu, trình độ Cao đẳng, ngành Giáo dục Mầm non, hệ chính quy năm 2021
Thành Phần : Theo Kế hoạch số 954/KH-CĐCĐ ngày 10/6/2021 và Kế hoạch số 1270/KH-CĐCĐ ngày 19/7/2021 của nhà trường
Địa điểm : Phòng B206, B207, B208 và phòng B20 Trụ sở chính
Chủ trì :
Ghi chú :
15:30:
Sáng :
Chiều : Lao động vệ sinh tạo cảnh quan nhà trường
Thành Phần : Các đơn vị thuộc Trường
Địa điểm : Các cơ sở thuộc Trường
Chủ trì :
Ghi chú :
08:00:
Sáng : Tổ chức thăm hỏi gia đình Thương binh, Bệnh binh, Liệt sĩ là thân nhân của viên chức, NLĐ thuộc Trường
Chiều :
Thành Phần : Lãnh đạo phòng TCCB, HC-QT, BCHCĐCS, Ban Truyền thông
Địa điểm : Thành phố Kon Tum
Chủ trì :
Ghi chú :

Chủ nhật (25/07/2021)

08:00:
Sáng : Lễ công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ
Chiều :
Thành Phần : Hội đồng giao ban tuần 31
Địa điểm : Hội trường 24-10
Chủ trì :
Ghi chú : Phòng TCCB&CTHSSV chuẩn bị và tham mưu.
08:15:
Sáng : Góp ý dự thảo Quyết định về việc ban hành Chính sách chất lượng giai đoạn 2021-2025
Chiều :
Thành Phần : Hội đồng giao ban tuần 31
Địa điểm : Hội trường 24-10
Chủ trì :
Ghi chú : Phòng KT&ĐBCL chuẩn bị và trình bày
08:30:
Sáng : Họp đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động và xét đề nghị khen thưởng năm học 2020-2021
Chiều :
Thành Phần : - Ban Giám hiệu
- Trưởng các đơn vị thuộc Trường, Tổ trưởng Tổ CNSH
Địa điểm : Hội trường 24-10
Chủ trì :
Ghi chú : Phòng TCCB&CTHSSV chuẩn bị, gửi trước tài liệu họp và báo cáo tại cuộc họp
10:30:
Sáng : Họp giao ban tuần 31
Chiều :
Thành Phần : -Ban Giám hiệu
-Trưởng các đơn vị thuộc Trường, Phó trưởng khoa KT&NL phụ trách lĩnh vực KT-DL
-Trưởng ban: V-T-M, Truyền thông; Tổ trưởng: CNTT; CNSH. Thư ký BGH
-Đại diện Đảng, Đoàn thể
Địa điểm : Hội trường 24-10
Chủ trì : Đ/c Bí thư Đảng ủy- Hiệu trưởng nhà trường
Ghi chú :
Lưu ý
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây