PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ1. Thông tin chung
     Tên đơn vị: 
PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
     Trụ sở giao dịch: Trụ sở chính, số 14 Ngụy Như Kon Tum, Phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
     Điện thoại: 02603.864.232
     Email: qlkhcn-htqt@ktcc.edu.vn
2. Chức năng - Nhiệm vụ
    Chức năng nhiệm vụ  được quy định tại Quyết định số 06/QĐ-CĐCĐ ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế trực thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, cụ thể:
     a. Công tác Nghiên cứu khoa học
     - Xây dựng các chương trình kế hoạch ngắn hạn, dài hạn và hàng năm về hoạt động khoa học.
     - Triển khai và quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học; quản lý đề tài, đề án khoa học; luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ của giảng viên trong trường; tổ chức các hội nghị, hội thảo, xêmina khoa học, ... xuất bản kỷ yếu, nội san khoa học.
      - Thực hiện đăng ký sở hữu trí tuệ, bản quyền tác giả đối với các đơn vị, cán bộ, giáo viên, viên chức và HSSV trong trường theo quy định.
      - Quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, giám sát tiến độ thực hiện việc sử dụng kinh phí, vật tư, thiết bị, ... đảm bảo cho các đề tài được triển khai đúng quy định.
      - Tổ chức thẩm định, đăng ký, triển khai thực hiện, nghiệm thu sáng kiến kinh nghiệm, đề tài khoa học của cán bộ, viên chức và HSSV theo quy định.
      - Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc của trường lập kế hoạch hoạt động khoa học, hợp tác quốc tế, thực hiện nhiệm vụ hoạt động khoa học và hợp tác quốc tế theo quy định.
      - Trực tiếp hoặc phối hợp với các đơn vị tổ chức các hội thảo, xêmina khoa học, nghiệm thu, tổng kết, đánh giá kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học, tổ chức khảo nghiệm các kết quả nghiên cứu của các đề tài và tổ chức triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn của nhà trường và địa phương.
        - Tham mưu Hiệu trưởng ban hành các quyết định thực hiện công tác nghiên cứu khoa học.
      - Phối hợp xây dựng kế hoạch ngân sách cho công tác nghiên cứu khoa học hàng năm của trường.
        b. Công tác Hợp tác quốc tế
      - Tham mưu thực hiện công tác quan hệ quốc tế với các tổ chức, trường học trong và ngoài nước, đề xuất lĩnh vực hợp tác, xúc tiến quan hệ đối tác trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
       - Làm đầu mối tổ chức công tác giao dịch về công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa nhà trường với các tổ chức, chuyên gia quốc tế theo quy định.
      - Phối hợp với đơn vị có liên quan quản lý, tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng theo đúng chức năng của nhà trường, quy định của pháp luật.
       - Tổ chức triển khai và thực hiện công tác tư vấn du học nước ngoài. Phụ trách công tác tài trợ của các doanh nghiệp.
       - Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác theo kế hoạch của trường.

3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của đơn vị
3.1 Lãnh đạo đơn vị

nam

 Trưởng phòng

  ThS Nguyễn Văn Nam

  Tel: 02603.864.232 - 0905.314.155 

  Email: nvnam.cdcd@kontum.gov.vn
              nguyenvannam@ktcc.edu.vn

   
truong minh hai pho truong phong nckh

Phó Trưởng phòng

  BSCKI Trương Minh Hải  
  Tel: 0914059134
  Email: truonghaiytekt@gmail.com

   
nguyen thanh hien pho truong phong nckh

Phó Trưởng phòng

  ThS Nguyễn Thành Hiền
  Tel: 09333361029
  Email: nguyenhienktktkt.edu.vn@gmail.com


3.2 Danh sách trích ngang nhà giáo, viên chức thuộc đơn vị  

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây