PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

tap the phong khao thi

1. Thông tin chung:
      Tên đơn vị: PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
      Trụ sở giao dịch: Trụ sở chính, số 14 Ngụy Như Kon Tum, Phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
      Điện thoại: 0260.3864047
      Email: ktqlcl@ktcc.edu.vn
 2. Chức năng - Nhiệm vụ        
     Chức năng nhiệm vụ của phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng được quy định tại Quyết định số 07/QĐ-CĐCĐ ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum về việc thành lập Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng ; Quyết định số 802/QĐ-CĐCĐ ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum về việc giao nhiệm vụ bổ sung cho phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng trực thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum.
2.1 Chức năng:
     Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổ chức, thực hiện công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục và thanh tra trong nhà trường.
2.2. Nhiệm vụ:
*. Công tác khảo thí:
     - Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản, quy định về công tác khảo thí. Hướng dẫn theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản về khảo thí của nhà trường; Tổ chức công tác coi thi, chấm thi theo đúng quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
     - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc quản lý, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức các kỳ thi, bao gồm: thi tốt nghiệp, thi kết thúc học phần /môn học/mô đun của các hệ đào tạo. ; thi cấp chứng chỉ tiếng dân tộc, tiếng Lào; Thẩm định tính chính xác của việc chấm bài thi, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm bài các môn học của giảng viên trên cơ sở phân tích, so sánh kết quả từng môn học và qua sự phản ánh của HSSV.
*. Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp:
     - Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản, quy định về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong nhà trường; hướng dẫn theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản về đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp của nhà trường
     - Tham mưu đề xuất trình Hiệu trưởng các chủ trương, biện pháp đảm bảo chất lượng giáo dục trong nhà trường
     - Tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác với các tổ chức, đơn vị và cá nhân ngoài trường về đảm bảo chất lượng giáo dục; Tổ chức tập huấn cho cán bộ và giảng viên về hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp; Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục tại các đơn vị trực thuộc trường.
* Công tác thanh tra: Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng, triển khai hoạt động tự thanh tra, kiểm tra trong phạm vi nhà trưởng; Hàng năm và định kỳ xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra trình Hiệu trưởng phê duyệt và triển khai thực hiện. Thanh tra, kiểm tra đột xuất theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm.
3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của đơn vị
3.2 Lãnh đạo đơn vị
vo dai nam anh truong phong khao thi

Trưởng phòng

  ThS Võ Đại Nam Anh

  Tel: 0913471027

  Email: vodainamanh@ktcc.edu.vn

   
tran van binh pho truong phong khao thi

Phó Trưởng phòng

  CN Trần Văn Bình
  Tel: 0905458932
  Email: tvbinh67@gmail.com

   
nguyen huu tuan pho truong phong khao thi

Phó Trưởng phòng

  ThS Nguyễn Hữu Tuấn

  Tel: 0933903579

  Email: ktkt14781@yahoo.com.vn

   
3.2 Danh sách trích ngang nhà giáo, viên chức thuộc đơn vị  
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây