PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI VỤ


taivu

1. Thông tin chung
   
    Tên đơn vị: PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI VỤ
      Văn phòng: Trụ sở chính, số 14 Ngụy Như Kon Tum, Tổ 3, Phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
       Điện thoại: 02603869866

         Email: tckt@ktcc.edu.vn
2. Chức năng - Nhiệm vụ 
        Phòng Tài chính – Kế toán là đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu có chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác tài chính kế toán, tài sản của nhà trường.
       Trên cơ sở quy mô đào tạo hàng năm tham mưu cho Hiệu trưởng về kế hoạch tài chính, lập dự án và quyết toán về công tác tài chính bảo đảm tính chính xác khoa học đúng biểu mẫu và mục lục ngân sách theo quy định của Nhà nước. Thực hiện việc công khai tài chính theo quy định hiện hành
       Làm đầu mối trong việc tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ theo đúng quy trình, thủ tục, phù hợp với chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước và thực tiễn nguồn tài chính của nhà trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao. Từ yêu cầu thực tiễn và chế độ chính sách mới của Nhà nước, định kỳ hàng năm tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc bổ sung, cập nhật định mức thu, chi tại Quy chế chi tiêu nội bộ để thực hiện
         Chịu trách nhiệm thẩm định giá mua sắm, sửa chữa tài sản cố định, dự
toán các hoạt động phục vụ cho công tác chuyên môn của nhà trường và trình Hiệu trưởng phê duyệt. Lập tờ trình và các hồ sơ liên quan đến việc mua sắm tài sản theo hình thức chào hàng cạnh tranh trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo
        Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành quy định về các khoản thu, chi trong nhà trường bảo đảm tính công khai, dân chủ, hợp pháp
         Tham mưu cho Hiệu trưởng về hợp đồng liên kết đào tạo, hợp đồng kinh tế, ban hành quy định về thủ tục thanh toán để có cơ sở thực hiện và kiểm tra chứng từ của CCVC
          Có trách nhiệm hướng dẫn CCVC, NLĐ về hồ sơ thanh toán theo đúng thời gian, đúng quy định về chứng từ kế toán
         Thanh toán các chế độ cho CCVC, HSSV và kinh phí phục vụ các hoạt động chuyên môn trong Nhà trường, quản lý tiền lương và thu nhập của CCVC, chuyển lương vào tài khoản CCVC hàng tháng đúng định kỳ
           Quản lý, lưu trữ hồ sơ tài chính, tài sản của Nhà trường đúng quy định của Nhà nước. Lập tờ khai, nộp thuế thu nhập cá nhân và các loại hình dịch vụ trong Nhà trường cho Cục thuế tỉnh Kon Tum đúng thời gian quy định.
          Phối hợp với phòng Hành chính - Quản trị, Ban quản lý KTX và các khoa trong việc thu lệ phí KTX, tiền điện, lập danh sách đăng ký và nộp tiền giữ xe; mua sắm, sửa chữa tài sản cố định và kiểm kê tài sản
         Phối hợp với phòng Đào tạo và các khoa kiểm tra, tổng hợp việc thanh toán tiền thừa giờ, kinh phí phục vụ các hoạt động chuyên môn, hồ sơ rèn luyện nghiệp vụ cho HSSV, thanh toán các hợp đồng đào tạo, thu học phí của HSSV và thu tiền bảo hiểm thân thể của HSSV. Tham mưu cho Hiệu trưởng về định mức thu, chi cho các lớp đào tạo chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ và các lớp bồi dưỡng ngắn hạn khác.
           Phối hợp với phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục thanh toán các hồ sơ tổ chức các kỳ thi.
          Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ và Công tác học sinh, sinh viên thanh toán các chế độ chính sách cho CCVC, NLĐ và HSSV.
           Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác theo kế hoạch của trường.

3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của đơn vị
3.1 Lãnh đạo đơn vị

le thi hong nga truong phong khtv

Trưởng phòng
  CN Lê Thị Hồng Nga
  Tel: 0389305971
  Email: lethihongnga@ktcc.edu.vn

   
tuyet

Phó Trưởng phòng
  ThS Huỳnh Thị Tuyết
  Tel: 0974987799
  Email: nhutuyetcdkt@gmail.com

3.2 Danh sách trích ngang nhà giáo, viên chức trong đơn vị  

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây