PHÒNG ĐÀO TẠO

tapthe1

1. Thông tin chung
       Tên đơn vị: PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

      Văn phòng: Trụ sở chính, số 14 Ngụy Như Kon Tum, Tổ 3, Phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
       Điện thoại: 0260.3864929 - 0260.3863592
       Email: quanlydaotao@ktcc.edu.vn
2. Chức năng - Nhiệm vụ        
          Chức năng nhiệm vụ của phòng Đào tạo Quy định tại Quyết định số 08/QĐ-CĐCĐ ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Đào tạo trực thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, cụ thể:
* Chức năng
          Tham mưu cho Hiệu trường về các nhiệm vụ phục vụ cho công tác quản lý đào tạo, mở mã ngành đào tạo, công tác tuyển sinh, tốt nghiệp, xây dựng chỉ tiêu đào tạo, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, liên kết đào tạo, phối hợp với các đơn vị và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trong công tác chuyên môn, theo dõi và quản lý các hoạt động dạy - học của Nhà trường.
* Nhiệm vụ
         - Quản lý và tham mưu mở mã ngành đào tạo; thực hiện công tác tuyển sinh hàng năm; xây dựng chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng tất cả các hệ ở từng năm học, khóa học.
         - Thực hiện công tác liên kết đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn với các đơn vị ngoài trường.
         - Xây dựng kế hoạch đào tạo, biên chế năm học và quản lý các loại hình đào tạo (chính quy, vừa làm vừa học,...) theo từng học kỳ, năm học và khóa học.
        - Phối hợp với các đơn vị khoa, trung tâm, bộ môn xây dựng và quản lý chương trình đào tạo, chương trình bồi dưỡng, đề cương chi tiết học phần cho tất cả các loại hình đào tạo (chính quy, vừa làm vừa học, cấp chứng chỉ, chứng nhận) và bồi dưỡng.
         - Xây dựng các văn bản triển khai thực hiện quy chế, quy định liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng.
         - Phối hợp triển khai, đề xuất mua giáo trình, biên soạn giáo trình, bài giảng, tài liệu dạy học, các phương tiện phục vụ cho công tác đào tạo, bồi dưỡng.
        - Hướng dẫn thực hiện công tác chuyên môn cho các đơn vị trong trường theo phân cấp quản lý. Quản lý, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, phương thức đào tạo, nội dung và chương trình đào tạo, bồi dưỡng ở tất cả các hệ đào tạo, bồi dưỡng của trường.
         - Phối hợp các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác thực hành, rèn luyện nghiệp vụ, thực tập nghề và Giáo dục Quốc phòng – An ninh của tất cả các ngành đào tạo theo phân cấp quản lý của Trường.
         - Phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động chuyên môn (giảng dạy, thao giảng, thi giáo viên giỏi, kiểm tra hồ sơ chuyên môn,...) của giảng viên và các hoạt động ngoại khóa cho HSSV.
          - Chuẩn bị hồ sơ và tổ chức xét lên lớp, học bổng, điều kiện dự thi tốt nghiệp, xét công nhận tốt nghiệp các loại hình đào tạo, bồi dưỡng của của Trường.
         - Quản lý nề nếp dạy học, lưu trữ kết quả học tập và rèn luyện, tốt nghiệp của HSSV; lưu trữ hồ sơ đào tạo; hồ sơ thi giáo viên giỏi; cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          - Phối hợp xây dựng kế hoạch ngân sách cho công tác chuyên môn hàng năm của Trường.
          - Thường xuyên cập nhật dữ liệu phục vụ công tác đào tạo và quản lý đào tạo.
          - Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ - Công tác sinh viên tham mưu Hiệu trưởng ban hành các quyết định thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
          - Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác theo kế hoạch của Trường.
3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của đơn vị
3.1 Lãnh đạo đơn vị

   
nguyen van phuc truong phong dao tao

Trưởng phòng
  ThS Nguyễn Văn Phúc
  Tel: 0914326188
  Email: nguyenvanphuc@ktcc.edu.vn

   
thuan y
Phó Trưởng phòng
  BSCKI Đinh Quang Thuận
  Tel: 0977462292
  Email: thuandinhquang@gmail.com
   
nguyen minh hoang pho truong phong dao tao
Phó Trưởng phòng
  ThS Nguyễn Minh Hoàng
  Tel: 0919333660
  Email: hoangkdth@gmail.com
 3.2 Danh sách trích ngang nhà giáo của đơn vị 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây