Lịch thi kết thúc môn học, mô đun các lớp K3T Chăn nuôi – Thú y 2, K4T Chăn nuôi - Thú y 2

Lịch thi kết thúc môn học, mô đun các lớp K3T Chăn nuôi – Thú y 2, K4T Chăn nuôi - Thú y 2

 •   09/10/2022 11:36:58 PM
 •   Đã xem: 145
 •   Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc môn học, mô đun các lớp K3T Chăn nuôi – Thú y 2, K4T Chăn nuôi - Thú y 2
Lịch thi kết thúc môn học/mô đun lớp K4T Chăn nuôi - Thú y 3

Lịch thi kết thúc môn học/mô đun lớp K4T Chăn nuôi - Thú y 3

 •   09/10/2022 11:34:47 PM
 •   Đã xem: 117
 •   Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc môn học/mô đun lớp K4T Chăn nuôi - Thú y 3
Lịch thi kết thúc môn học/mô đun các lớp K3C, K4C Điều dưỡng; K3C, K4C Dược

Lịch thi kết thúc môn học/mô đun các lớp K3C, K4C Điều dưỡng; K3C, K4C Dược

 •   07/10/2022 03:04:55 AM
 •   Đã xem: 122
 •   Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc môn học/mô đun các lớp K3C, K4C Điều dưỡng; K3C, K4C Dược
Lịch thi kết thúc môn học/mô đun lớp K4T Lâm sinh

Lịch thi kết thúc môn học/mô đun lớp K4T Lâm sinh

 •   30/09/2022 04:29:57 AM
 •   Đã xem: 93
 •   Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc môn học/mô đun lớp K4T Lâm sinh
Lịch thi kết thúc học phần, môn học kỳ thi phụ học lại; kỳ thi phụ học kỳ II, năm học 2021-2022; kỳ thi học lại năm học 2022-2023 cho các lớp K1C, K3C, K4C khoa Sư phạm và khoa Cơ bản

Lịch thi kết thúc học phần, môn học kỳ thi phụ học lại; kỳ thi phụ học kỳ II, năm học 2021-2022; kỳ thi học lại năm học 2022-2023 cho các lớp K1C, K3C, K4C khoa Sư phạm và khoa Cơ bản

 •   25/09/2022 10:38:22 PM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc học phần, môn học kỳ thi phụ học lại; kỳ thi phụ học kỳ II, năm học 2021-2022;
kỳ thi học lại năm học 2022-2023 cho các lớp K1C, K3C, K4C khoa Sư phạm và khoa Cơ bản
Lịch thi kết thúc môn học, mô đun kỳ thi phụ bổ sung (dành cho học sinh nhập học muộn); kỳ thi phụ học kỳ II, năm học 2021-2022 cho các lớp K4T, K3C, K4C hệ chính quy thuộc khoa Kinh tế và Nông lâm

Lịch thi kết thúc môn học, mô đun kỳ thi phụ bổ sung (dành cho học sinh nhập học muộn); kỳ thi phụ học kỳ II, năm học 2021-2022 cho các lớp K4T, K3C, K4C hệ chính quy thuộc khoa Kinh tế và Nông lâm

 •   23/09/2022 10:13:31 AM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc môn học, mô đun kỳ thi phụ bổ sung (dành cho học sinh nhập học muộn);
kỳ thi phụ học kỳ II, năm học 2021-2022 cho các lớp K4T, K3C, K4C hệ chính quy
thuộc khoa Kinh tế và Nông lâm
Lịch thi kết thúc môn học/mô đun kỳ phụ học kỳ II và kỳ phụ kỳ bổ sung, năm học 2021–2022 các lớp K4T khoa Kỹ thuật và Công nghệ

Lịch thi kết thúc môn học/mô đun kỳ phụ học kỳ II và kỳ phụ kỳ bổ sung, năm học 2021–2022 các lớp K4T khoa Kỹ thuật và Công nghệ

 •   21/09/2022 09:04:12 AM
 •   Đã xem: 122
 •   Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc môn học/mô đun kỳ phụ học kỳ II và kỳ phụ kỳ bổ sung, năm học 2021–2022 các lớp K4T khoa Kỹ thuật và Công nghệ
Lịch thi kết thúc môn năm học 2022 – 2023, năm học 2021-2022, các lớp K3T (Công nghệ ô tô 2, May thời trang 1, Điện công nghiệp 1 & Hàn) trình độ trung cấp, hệ chính quy - Kỹ thuật và Công nghệ

Lịch thi kết thúc môn năm học 2022 – 2023, năm học 2021-2022, các lớp K3T (Công nghệ ô tô 2, May thời trang 1, Điện công nghiệp 1 & Hàn) trình độ trung cấp, hệ chính quy - Kỹ thuật và Công nghệ

 •   19/09/2022 05:58:22 AM
 •   Đã xem: 126
 •   Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc môn năm học 2022 – 2023, năm học 2021-2022, các lớp K3T (Công nghệ ô tô 2, May thời trang 1, Điện công nghiệp 1 & Hàn) trình độ trung cấp, hệ chính quy - Kỹ thuật và Công nghệ
Lịch thi kết thúc môn học/mô đun học kỳ II, Năm học 2021-2022 lớp K3T Chăn nuôi thú y 2, hệ chính quy thuộc khoa Kinh tế và Nông Lâm

Lịch thi kết thúc môn học/mô đun học kỳ II, Năm học 2021-2022 lớp K3T Chăn nuôi thú y 2, hệ chính quy thuộc khoa Kinh tế và Nông Lâm

 •   15/08/2022 05:25:46 AM
 •   Đã xem: 183
 •   Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc môn học/mô đun học kỳ II, Năm học 2021-2022 lớp K3T Chăn nuôi thú y 2, hệ chính quy thuộc khoa Kinh tế và Nông Lâm
Lịch coi thi kết thúc môn học/mô đun học kỳ II, năm học 2021-2022 lớp K3T Trồng trọt, hệ chính quy thuộc khoa Kinh tế và Nông Lâm

Lịch coi thi kết thúc môn học/mô đun học kỳ II, năm học 2021-2022 lớp K3T Trồng trọt, hệ chính quy thuộc khoa Kinh tế và Nông Lâm

 •   02/08/2022 04:56:42 AM
 •   Đã xem: 210
 •   Phản hồi: 0
Lịch coi thi kết thúc môn học/mô đun học kỳ II, năm học 2021-2022 lớp K3T Trồng trọt, hệ chính quy thuộc khoa Kinh tế và Nông Lâm
Lịch thi kết thúc môn học/mô đun học kỳ II, năm học 2021-2022 lớp K3T Trồng trọt, hệ chính quy thuộc khoa Kinh tế và Nông Lâm

Lịch thi kết thúc môn học/mô đun học kỳ II, năm học 2021-2022 lớp K3T Trồng trọt, hệ chính quy thuộc khoa Kinh tế và Nông Lâm

 •   27/07/2022 11:09:54 PM
 •   Đã xem: 214
 •   Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc môn học/mô đun học kỳ II, năm học 2021-2022 lớp K3T Trồng trọt, hệ chính quy thuộc khoa Kinh tế và Nông Lâm
Lịch thi kết thúc học phần kỳ phụ HK II và kỳ chính học lại, năm học 2021-2022 Các lớp K2C GDMN B hệ VLVH và K2C, K3C, K4C hệ CQ khoa Sư phạm

Lịch thi kết thúc học phần kỳ phụ HK II và kỳ chính học lại, năm học 2021-2022 Các lớp K2C GDMN B hệ VLVH và K2C, K3C, K4C hệ CQ khoa Sư phạm

 •   06/07/2022 11:17:21 PM
 •   Đã xem: 235
 •   Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc học phần kỳ phụ HK II và kỳ chính học lại, năm học 2021-2022 Các lớp K2C GDMN B hệ VLVH và K2C, K3C, K4C hệ CQ khoa Sư phạm
Lịch thi kết thúc học phần kỳ chính học kỳ II/ năm học 2021-2022 Các lớp K4C cao đẳng chính quy, thuộc khoa Sư phạm

Lịch thi kết thúc học phần kỳ chính học kỳ II/ năm học 2021-2022 Các lớp K4C cao đẳng chính quy, thuộc khoa Sư phạm

 •   29/06/2022 02:39:30 AM
 •   Đã xem: 256
 •   Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc học phần kỳ chính học kỳ II/ năm học 2021-2022 Các lớp K4C cao đẳng chính quy, thuộc khoa Sư phạm
Lịch thi kết thúc môn học kỳ chính học kỳ II/2021-2022 Các lớp K4T Chăn nuôi thú y 1 và K4C Kế toán

Lịch thi kết thúc môn học kỳ chính học kỳ II/2021-2022 Các lớp K4T Chăn nuôi thú y 1 và K4C Kế toán

 •   29/06/2022 02:37:46 AM
 •   Đã xem: 233
 •   Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc môn học kỳ chính học kỳ II/2021-2022 Các lớp K4T Chăn nuôi thú y 1 và K4C Kế toán
Lịch thi kết thúc môn học/mô đun kỳ chính học kỳ II, năm học 2021 – 2022 Lớp K4C Công nghệ ô tô, trình độ cao đẳng

Lịch thi kết thúc môn học/mô đun kỳ chính học kỳ II, năm học 2021 – 2022 Lớp K4C Công nghệ ô tô, trình độ cao đẳng

 •   23/06/2022 11:37:19 PM
 •   Đã xem: 222
 •   Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc môn học/mô đun kỳ chính học kỳ II, năm học 2021 – 2022 Lớp K4C Công nghệ ô tô, trình độ cao đẳng
Lịch thi kết thúc học phần/môn học/mô đun kỳ chính học kỳ II/ năm học 2021-2022 Các lớp K2C GDMN B hệ vừa làm vừa học và K4C CTXH hệ chính quy, thuộc khoa Sư phạm và khoa Cơ bản

Lịch thi kết thúc học phần/môn học/mô đun kỳ chính học kỳ II/ năm học 2021-2022 Các lớp K2C GDMN B hệ vừa làm vừa học và K4C CTXH hệ chính quy, thuộc khoa Sư phạm và khoa Cơ bản

 •   21/06/2022 05:56:02 AM
 •   Đã xem: 220
 •   Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc học phần/môn học/mô đun kỳ chính học kỳ II/ năm học 2021-2022 Các lớp K2C GDMN B hệ vừa làm vừa học và K4C CTXH hệ chính quy, thuộc khoa Sư phạm và khoa Cơ bản
Lịch thi kết thúc môn học/mô đun học kỳ II - Năm học 2021-2022 lớp K4C Lâm sinh, hệ chính quy

Lịch thi kết thúc môn học/mô đun học kỳ II - Năm học 2021-2022 lớp K4C Lâm sinh, hệ chính quy

 •   21/06/2022 03:20:03 AM
 •   Đã xem: 213
 •   Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc môn học/mô đun học kỳ II - Năm học 2021-2022 lớp K4C Lâm sinh, hệ chính quy
Lịch thi kết thúc MH,MĐ kỳ chính KHI II, kỳ phụ HK I lớp K3T ĐCN 2 và lớp K3T Điện công nghiệp 1 trình độ trung cấp

Lịch thi kết thúc MH,MĐ kỳ chính KHI II, kỳ phụ HK I lớp K3T ĐCN 2 và lớp K3T Điện công nghiệp 1 trình độ trung cấp

 •   10/06/2022 04:06:33 AM
 •   Đã xem: 226
 •   Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc MH,MĐ kỳ chính KHI II, kỳ phụ HK I lớp K3T ĐCN 2 và lớp K3T Điện công nghiệp 1 trình độ trung cấp
Lịch thi kết thúc MH/MĐ kỳ chính HKII và kỳ phụ HKI/2021 – 2022, Lớp K3T VHĐTNMTĐ - trình độ trung cấp

Lịch thi kết thúc MH/MĐ kỳ chính HKII và kỳ phụ HKI/2021 – 2022, Lớp K3T VHĐTNMTĐ - trình độ trung cấp

 •   08/06/2022 11:19:35 PM
 •   Đã xem: 220
 •   Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc MH/MĐ kỳ chính HKII và kỳ phụ HKI/2021 – 2022, Lớp K3T VHĐTNMTĐ - trình độ trung cấp

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây