GÓP Ý DỰ THẢO VĂN BẢN
 
STT Số kí hiệu Trích yếu File đính kèm Gửi góp ý
1 MS01-2022 Dự thảo báo cáo tổng quan phát triển quy mô đào tạo các ngành, nghề đến năm 2025 (0 góp ý)

Từ 04/05/2022

Đến 25/05/2022

2 MS001-2021 Góp ý dự thảo báo cáo tự đánh giá CTĐT giáo viên trình độ CĐSP ngành GDMN năm 2020. Mọi góp ý gửi về địa chỉ mail: Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Trưởng phòng KTĐBCL (ktkt14781@yahoo.com.vn), chậm nhất 26/3/2021 (0 góp ý)

Từ 16/03/2021

Đến 26/03/2021

3 MS019-2020 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 (0 góp ý)

Từ 24/06/2020

Đến 27/06/2020

4 MS018-2020 Quy định về chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum (0 góp ý)

Từ 23/06/2020

Đến 27/06/2020

5 MS017-2020 Quyết định ban hành kèm theo Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng năm học 2019-2020 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. (0 góp ý)

Từ 23/06/2020

Đến 26/06/2020

6 MS016-2020 Quyết định về việc thành lập Tổ xây dựng Đề án Chuyển hoạt động của Trường Cao đẳng Cộng đồng sang hoạt động như doanh nghiệp (0 góp ý)

Từ 16/06/2020

7 MS015-2020 Kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum (0 góp ý)

Từ 12/06/2020

8 MS014-2020 Kế hoạch xây dựng Đề án Chuyển hoạt động của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum sang hoạt động như doanh nghiệp (0 góp ý)

Từ 11/06/2020

9 MS013-2020 Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum năm 2020. (0 góp ý)

Từ 01/06/2020

10 MS012-2020 Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo thường xuyên, trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum (2 góp ý)

Từ 29/05/2020

11 57/KH-CĐCĐ Kế hoạch xây dựng đề án tổ chức lại các đơn vị thuộc Trường gắn với Đề án Vị trí việc làm Trường CĐCĐ Kon Tum (0 góp ý)

Từ 26/05/2020

Đến 30/05/2020

12 MS010-2020 Kê hoạch triển khai công tác đối ngoại giai đoạn 2020-2025 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. (0 góp ý)

Từ 26/05/2020

Đến 28/05/2020

13 MS009-2020 Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị 35/CT-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử (0 góp ý)

Từ 26/05/2020

Đến 28/05/2020

14 759/SLĐTBXH-DN Góp ý dự thảo Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 46 ngành, nghề và dự thảo Thông tư quy định danh mức thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 41 ngành, nghề. (0 góp ý)

Từ 26/05/2020

Đến 15/06/2020

15 MS008-2020 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 -2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (0 góp ý)

Từ 25/05/2020

16 MS007-2020 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban biên tập Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum (0 góp ý)

Từ 25/05/2020

Đến 27/05/2020

17 MS006-2020 Quyết định Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum (0 góp ý)

Từ 24/05/2020

Đến 27/05/2020

18 MS005-2020 Quyết định về việc ban hành Qui định tiết kiệm điện của Trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum. (0 góp ý)

Từ 24/05/2020

Đến 26/05/2020

19 MS004-2020 Dự thảo Cẩm nang tuyển sinh năm 2020 (0 góp ý)

Từ 22/05/2020

20 MS003-2020 Góp ý các dự thảo văn bản về việc thành lập Tổ xây dựng Đề án Tổ chức lại bộ máy và Đề án vị trí việc làm của trường CĐCĐ Kon Tum; Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm viên chức thuộc diện trường CĐCĐ Kon Tum quản lý. (0 góp ý)

Từ 21/05/2020

21 MS002-2020 Dự thảo Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi - Mục tiêu chất lượng - Phương châm hành động Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum (0 góp ý)

Từ 20/05/2020

22 MS001-2020 Dự thảo Quy định về chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum (6 góp ý)

Từ 21/05/2020

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây