Thứ/Ngày Thời gian Sáng Chiều Thành Phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ Hai
05/12/2022
08:00 Kiểm tra việc thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí tại Chi bộ khoa Kinh tế và Nông Lâm (từ 06 đến 07/12/2022) Đoàn kiểm tra theo Quyết định số Số 714-QĐ/UBKTĐU ngày 09/11/2022 Khoa Kinh tế và Nông Lâm
Thứ Ba
06/12/2022
08:00 Họp ban tổ chức, ban thư ký Hội giảng nhà giáo lần thứ III năm 2022 - Ban Tổ chức Hội giảng theo Quyết định số 1038/QĐ-CĐCĐ ngày 17/8/2022
- Ban Thư ký Hội giảng theo Quyết định số 1050/QĐ-CĐCĐ ngày 19/8/2022
- Đại diện: Ban Văn –Thể –Mỹ, Ban Truyền thông, Tổ Lễ tân hành chính
Hội trường 24-10 Đ/c Hiệu trưởng - Trưởng ban Tổ chức Hội giảng
Thứ Tư
07/12/2022
14:30 Tổ chức nhập học đối với thí sinh trúng tuyển ngành, nghề Lâm sinh, trình độ trung cấp, hệ chính quy năm 2022, tại huyện Đăk Glei - Đ/c Huỳnh Văn Chung - Phó Hiệu trưởng
- Viên chức các đơn vị theo Kế hoạch số 858/KH-CĐCĐ ngày01/12/2022
Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đăk Glei
08:00 Xét, đánh giá các Báo cáo tiêu chí tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành, nghề Công tác xã hội, trình độ cao đẳng năm 2022
- Từ 8 giờ đến 8 giờ 45: Xét, đánh giá Báo cáo tiêu chí 1.
- Từ 8 giờ 45 đến 9 giờ 30: Xét, đánh giá Báo cáo tiêu chí 2.
- Từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 15: Xét, đánh giá Báo cáo tiêu chí 3
- Từ 10 giờ 15 đến 11 giờ: Xét, đánh giá Báo cáo tiêu chí 4
- Thành viên Hội đồng 1 theo Kế hoạch số 830/KH-CĐCĐ ngày 22/11/2022
- Thành viên Nhóm chuyên trách tiêu chí 1,2, 3 và 4
Phòng họp, Trụ sở chính Đ/c Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng
Thứ Năm
08/12/2022
13:00 Làm việc Trường CĐCĐ Kon Tum
07:30 Kiểm tra kết thúc khóa học lớp Lái xe ô tô hạng C khóa 11 Hội đồng kiểm tra kết thúc khóa học; Ban thư ký và Ban coi, chấm kiểm tra kết thúc khóa học theo Quyết định số 1882/QĐ-CĐCĐ ngày 02/12/2022 Khoa Kỹ thuật – Công nghệ và các Trung tâm
Thứ Sáu
09/12/2022
14:00 Xét, đánh giá các Báo cáo tiêu chí tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành, nghề Công tác xã hội, trình độ cao đẳng năm 2022
-Từ 14giờ đến 14giờ 45: Xét, đánh giá Báo cáo tiêu chí 5
-Từ 14giờ 45 đến 15giờ 30: Xét, đánh giá Báo cáo tiêu chí 6
-Từ 15 giờ 30 đến 16giờ 15: Xét, đánh giá Báo cáo tiêu chí 7
- Thành viên Hội đồng 2 theo Kế hoạch số 830/KH-CĐCĐ ngày 22/11/2022
- Thành viên Nhóm chuyên trách tiêu chí 5, 6 và 7
Phòng họp, Trụ sở chính Đ/c Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng
08:00 Đ/c Huỳnh Văn Chung - Phó Hiệu trưởng dự Khai mạc lớp tập huấn chia sẻ kinh nghiệm công tác triển khai tuyển sinh,đào tạo chương trình chuyển giao từ Úc Theo Kế hoạch số 843/KH-CĐCĐ ngày 25/11/2022 Hội trường 24-10 Lớp tập huấn được tổ chức từ ngày 10 đến 11/12/2022
Chủ nhật
11/12/2022
08:00 Tổ chức trao giấy khen và tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức các sự kiện trong tháng 11 năm 2022 của Trường và 2 sinh viên đạt giải Khuyến khích Vòng chung kết Startup Kite năm 2022 do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức Hội đồng giao ban nhà trường Hội đồng 24-10
08:15 Họp giao ban công tác tuần (từ 12/12 đến 18/12/2022) - Ban Giám hiệu
- Trưởng các đơn vị thuộc Trường
- Trưởng ban: V-T-M, Truyền thông. Thư ký BGH
- Đại diện Đảng, Đoàn thể.
Hội trường 24-10 Đ/c Bí thư Đảng ủy- Hiệu trưởng nhà trường
09:15 Họp về công tác cán bộ thông qua Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với một số Lãnh đạo đơn vị thuộc Trường - Ban Giám hiệu
- Phòng TCCB&CTHSSV
Hội trường 24-10 Đ/c Bí thư Đảng ủy- Hiệu trưởng nhà trường

Thứ Hai (05/12/2022)

08:00:
Sáng : Kiểm tra việc thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí tại Chi bộ khoa Kinh tế và Nông Lâm (từ 06 đến 07/12/2022)
Chiều :
Thành Phần : Đoàn kiểm tra theo Quyết định số Số 714-QĐ/UBKTĐU ngày 09/11/2022
Địa điểm : Khoa Kinh tế và Nông Lâm
Chủ trì :
Ghi chú :

Thứ Ba (06/12/2022)

08:00:
Sáng : Họp ban tổ chức, ban thư ký Hội giảng nhà giáo lần thứ III năm 2022
Chiều :
Thành Phần : - Ban Tổ chức Hội giảng theo Quyết định số 1038/QĐ-CĐCĐ ngày 17/8/2022
- Ban Thư ký Hội giảng theo Quyết định số 1050/QĐ-CĐCĐ ngày 19/8/2022
- Đại diện: Ban Văn –Thể –Mỹ, Ban Truyền thông, Tổ Lễ tân hành chính
Địa điểm : Hội trường 24-10
Chủ trì : Đ/c Hiệu trưởng - Trưởng ban Tổ chức Hội giảng
Ghi chú :

Thứ Tư (07/12/2022)

14:30:
Sáng :
Chiều : Tổ chức nhập học đối với thí sinh trúng tuyển ngành, nghề Lâm sinh, trình độ trung cấp, hệ chính quy năm 2022, tại huyện Đăk Glei
Thành Phần : - Đ/c Huỳnh Văn Chung - Phó Hiệu trưởng
- Viên chức các đơn vị theo Kế hoạch số 858/KH-CĐCĐ ngày01/12/2022
Địa điểm : Trung tâm GDNN-GDTX huyện Đăk Glei
Chủ trì :
Ghi chú :
08:00:
Sáng : Xét, đánh giá các Báo cáo tiêu chí tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành, nghề Công tác xã hội, trình độ cao đẳng năm 2022
- Từ 8 giờ đến 8 giờ 45: Xét, đánh giá Báo cáo tiêu chí 1.
- Từ 8 giờ 45 đến 9 giờ 30: Xét, đánh giá Báo cáo tiêu chí 2.
- Từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 15: Xét, đánh giá Báo cáo tiêu chí 3
- Từ 10 giờ 15 đến 11 giờ: Xét, đánh giá Báo cáo tiêu chí 4
Chiều :
Thành Phần : - Thành viên Hội đồng 1 theo Kế hoạch số 830/KH-CĐCĐ ngày 22/11/2022
- Thành viên Nhóm chuyên trách tiêu chí 1,2, 3 và 4
Địa điểm : Phòng họp, Trụ sở chính
Chủ trì : Đ/c Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng
Ghi chú :

Thứ Năm (08/12/2022)

13:00:
Sáng :
Chiều : Làm việc
Thành Phần :
Địa điểm : Trường CĐCĐ Kon Tum
Chủ trì :
Ghi chú :
07:30:
Sáng : Kiểm tra kết thúc khóa học lớp Lái xe ô tô hạng C khóa 11
Chiều :
Thành Phần : Hội đồng kiểm tra kết thúc khóa học; Ban thư ký và Ban coi, chấm kiểm tra kết thúc khóa học theo Quyết định số 1882/QĐ-CĐCĐ ngày 02/12/2022
Địa điểm : Khoa Kỹ thuật – Công nghệ và các Trung tâm
Chủ trì :
Ghi chú :

Thứ Sáu (09/12/2022)

14:00:
Sáng :
Chiều : Xét, đánh giá các Báo cáo tiêu chí tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành, nghề Công tác xã hội, trình độ cao đẳng năm 2022
-Từ 14giờ đến 14giờ 45: Xét, đánh giá Báo cáo tiêu chí 5
-Từ 14giờ 45 đến 15giờ 30: Xét, đánh giá Báo cáo tiêu chí 6
-Từ 15 giờ 30 đến 16giờ 15: Xét, đánh giá Báo cáo tiêu chí 7
Thành Phần : - Thành viên Hội đồng 2 theo Kế hoạch số 830/KH-CĐCĐ ngày 22/11/2022
- Thành viên Nhóm chuyên trách tiêu chí 5, 6 và 7
Địa điểm : Phòng họp, Trụ sở chính
Chủ trì : Đ/c Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng
Ghi chú :
08:00:
Sáng : Đ/c Huỳnh Văn Chung - Phó Hiệu trưởng dự Khai mạc lớp tập huấn chia sẻ kinh nghiệm công tác triển khai tuyển sinh,đào tạo chương trình chuyển giao từ Úc
Chiều :
Thành Phần : Theo Kế hoạch số 843/KH-CĐCĐ ngày 25/11/2022
Địa điểm : Hội trường 24-10
Chủ trì :
Ghi chú : Lớp tập huấn được tổ chức từ ngày 10 đến 11/12/2022

Chủ nhật (11/12/2022)

08:00:
Sáng : Tổ chức trao giấy khen và tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức các sự kiện trong tháng 11 năm 2022 của Trường và 2 sinh viên đạt giải Khuyến khích Vòng chung kết Startup Kite năm 2022 do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức
Chiều :
Thành Phần : Hội đồng giao ban nhà trường
Địa điểm : Hội đồng 24-10
Chủ trì :
Ghi chú :
08:15:
Sáng : Họp giao ban công tác tuần (từ 12/12 đến 18/12/2022)
Chiều :
Thành Phần : - Ban Giám hiệu
- Trưởng các đơn vị thuộc Trường
- Trưởng ban: V-T-M, Truyền thông. Thư ký BGH
- Đại diện Đảng, Đoàn thể.
Địa điểm : Hội trường 24-10
Chủ trì : Đ/c Bí thư Đảng ủy- Hiệu trưởng nhà trường
Ghi chú :
09:15:
Sáng : Họp về công tác cán bộ thông qua Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với một số Lãnh đạo đơn vị thuộc Trường
Chiều :
Thành Phần : - Ban Giám hiệu
- Phòng TCCB&CTHSSV
Địa điểm : Hội trường 24-10
Chủ trì : Đ/c Bí thư Đảng ủy- Hiệu trưởng nhà trường
Ghi chú :
Lưu ý
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây