TV
Eng
Lãnh đạo Trường


I. LÃNH ĐẠO ĐƯƠNG NHIỆM

Hiệu trưởng:

le tri khai hieu truong nha truong

Hiệu trưởng

TS BS Lê Trí Khải
Phone: 0905093349
Email: letrikhai@cdkontum.edu.vn;
           letrikhai2006@gmail.com


Phân công nhiệm vụ: 
1. Chỉ đạo, điều hành, quản lý chung mọi mặt hoạt động của Trường.
2. Là đầu mối liên hệ với Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế,
    Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh.
3. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
    - Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ;
    - Công tác tổ chức, cán bộ;
    - Công tác quy hoạch, kế hoạch và phát triển trường;
    - Công tác tài chính, kế toán;
    - Công tác xây dựng cơ bản;
    - Công tác công nghệ thông tin;
    - Là Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của nhà trường;
    - Chủ tài khoản thứ nhất.
4. Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị thuộc Trường:
    - Phòng Tổ chức cán bộ - Công tác học sinh - sinh viên;
    - Phòng Kế hoạch -Tài vụ;
     
Phó Hiệu trưởng:
tdan

Phó Hiệu trưởng

ThS Nguyễn Bình Dân
Phone: 0905108360
Email: nguyenbinhdan@cdkontum.edu.vn;                 
           nguyenbinhdan63@gmail.com


Phân công nhiệm vụ
1. Giúp Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
    - Phụ trách chung về công tác đào tạo;
    - Ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo;
    - Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng;
    - Công tác kiểm tra, thanh tra Trường;
    - Trưởng ban biên tập website của Trường;
    - Trưởng Ban liên lạc cựu học sinh - sinh viên của Trường;
    - Chỉ đạo toàn diện các khóa đào tạo do khoa Sư phạm, khoa Cơ bản, Trung tâm Thực nghiệm
và Cung ứng dịch vụ quản lý;
    - Chủ tài khoản thứ hai.
2. Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị thuộc Trường:
    - Phòng Đào tạo;
    - Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng;
    - Khoa Cơ bản;
    - Khoa Sư phạm;
    - Trung tâm Thực nghiệm và Cung ứng dịch vụ;
    - Ban Truyền thông.
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 
Phó Hiệu trưởng:
nguyen trung hieu pho hieu truong

Phó Hiệu trưởng

BSCKI Nguyễn Trung Hiếu
Phone: 0913446344
Email: nguyentrunghieu@cdkontum.edu.vn;
           bshieu219@gmail.com


Phân công nhiệm vụ: 
1. Giúp Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
    - Phụ trách công tác Công đoàn;
    - Công tác học sinh – sinh viên, là Trưởng ban Công tác học sinh –  sinh viên của Trường;
    - Công tác Hành chính - Quản trị;
    - Công tác cải cách hành chính;
    - Công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, là Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện
Quy chế dân chủ ở cơ sở; 
    - Công tác dân vận;
    - Giải quyết đơn xin nghỉ phép của viên chức trong Trường (trừ đơn xin nghỉ phép đối với
    Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Trường) theo qui định;
    - Chỉ đạo toàn diện các khóa đào tạo do khoa Y, khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Trung tâm Tin
học - Ngoại ngữ và Thư viện quản lý;
    - Chủ tài khoản thứ ba.
2. Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị thuộc trường:
    - Phòng Hành chính - Quản trị;
    - Khoa Y;
    - Khoa Kỹ thuật và Công nghệ;
    - Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ và Thư viện;
    - Ban Văn – Thể – Mỹ.
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 
Phó Hiệu trưởng:
huynh van chung pho hieu truong

Phó Hiệu trưởng

TS Huỳnh Văn Chung
Phone: 0903961805
Email: huynhvanchung@cdkontum.edu.vn;
           chungdaotaokt@gmail.com


Phân công nhiệm vụ: 
1. Giúp Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
    - Phụ trách công tác Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường;
    - Công tác liên kết đào tạo, sau đại học, đào tạo nghề cho lao động nông thôn;
    - Công tác tuyển sinh;
    - Ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyển sinh;
    - Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế;
    - Chỉ đạo toàn diện các khóa đào tạo do khoa Kinh tế và Nông Lâm, Trung tâm Phát triển
doanh nghiệp và Giới thiệu việc làm quản lý;
    - Chủ tài khoản thứ tư.
2. Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị thuộc Trường:
    - Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế;
    - Khoa Kinh tế và Nông Lâm;
    - Trung tâm Phát triển doanh nghiệp và Giới thiệu việc làm.
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 
II. LÃNH ĐẠO TIỀN NHIỆM
thaytho

ThS Đặng Xuân Thọ
Hiệu trưởng (giai đoạn 2018 - 2020)  

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây