TV
Eng
Thứ/Ngày Thời gian Sáng Chiều Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ Hai
04/12/2023
14:00 Dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, Khóa XIII (Theo Công văn số 1116-CV/TU ngày 29/11/2023 của Tỉnh uỷ Kon Tum) - Tập thể lãnh đạo Trường;
- 2 nhà giáo khoa Các KHCB.
Hội trường Ngọc Linh (Số 333 Trần Phú - TP. Kon Tum)
08:00 Dự Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI
(Cả ngày)
Đ/c Hiệu trưởng nhà trường Hội trường Tỉnh ủy (tầng 5, Trụ sở Tỉnh ủy, số 67, đường Bà Triệu, TP. Kon Tum) Đại biểu có mặt tại Hội trường trước thời gian họp 15 phút để ổn định tổ chức
Thứ Ba
05/12/2023
14:00 Họp thông qua Báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành, nghề Công nghệ ô tô, trình độ trung cấp năm 2023 Thông báo số 748/TB-CĐKT ngày 26/10/2023 Hội trường 24-10 Đ/c Nguyễn Trung Hiếu, Phó Hiệu trưởng nhà trường – Chủ tịch Hội đồng
14:00 Họp Ban tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Kon Tum năm 2023 (lần2 ) - Đ/c Nguyễn Bình Dân - Phó Hiệu trưởng - Phó BTC Hội giảng nhà giáo GDNN tỉnh Kon Tum năm 2023;
- Đ/c Nguyễn Văn Phúc - Trưởng phòng QLĐT;
- Các đơn vị, cá nhân thuộc Trường có liên quan (theo Quyết định số 3073/QĐ-BTCHG ngày 13/11/2023).
Khoa Kỹ thuật - Công nghệ và các Trung tâm
08:00 Giao ban công tác tuần từ 04/12 đến 10/12/2023 - Lãnh đạo Trường;
- Trưởng các đơn vị thuộc Trường;Thư ký Hội đồng Trường;
- Trưởng ban: V-T-M, Truyền thông;
- Đại diện Đảng, Đoàn thể.
Hội trường 24-10 Đ/c Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng nhà trường
09:00 Họp đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm lần thứ II năm 2023 và Hội thảo Vai trò của thiết bị đào tạo tự làm trong GDNN; đề xuất khen thưởng cho các tập thể và cá nhân. Hội đồng giao ban nhà trường Hội trường 24-10 Phòng QLKHCN & HTPT chủ trì, phối hợp với các tổ chức và cá nhân liên quan để tham mưu
09:30 Thông qua Dự thảo kế hoạch tổ chức đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp năm 2024. Hội đồng giao ban nhà trường Hội trường 24-10 Phòng Quản lý Đào tạo tham mưu
10:00 Họp cho ý kiến về việc giảm tải khối lượng các môn học chung trong các chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng (hiện tại trình độ trung cấp là 12 tín chỉ và trình độ cao đẳng là 21 tín chỉ). Hội đồng giao ban nhà trường Hội trường 24-10 Phòng Quản lý Đào tạo chủ trì, phối hợp với các khoa để tham mưu
Thứ Tư
06/12/2023
14:00 Họp thông qua Báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành, nghề May thời trang, trình độ trung cấp năm 2023 Thông báo số 817/TB-CĐKT ngày 20/11/2023 Hội trường 24-10 Đ/c Nguyễn Trung Hiếu - Phó Hiệu trưởng nhà trường
08:00 - 09:00 Tổ chức thẩm định “Quy trình mượn, trả tài liệu” năm 2023 Theo Kế hoạch số 634/KH-CĐKT ngày 20/11/2023 Phòng họp, Trụ sở chính Đ/c Hiệu trưởng nhà trường - Chủ tịch Hội đồng
08:00 Tổ chức bốc thăm bài trình giảng, thứ tự trình giảng - Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Kon Tum, năm 2023 - Ban tổ chức Hội giảng cấp tỉnh;
- Nhà giáo tham gia Hội giảng.
Hội trường tầng 2, Khoa Kỹ thuật - Công nghệ và các Trung tâm
08:00 Tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 ( Lớp thứ 1) Nhà giáo chủ nhiệm và học sinh, sinh viên các lớp K6 thuộc quản lý của khoa Kỹ thuật và Công nghệ Hội trường Khoa Kỹ thuật -Công nghệ và các Trung tâm
09:15 Tổ chức thẩm định "Quy trình bổ sung tài liệu thư viện" năm 2023 Theo Kế hoạch số 634/KH-CĐKT ngày 20/11/2023 Phòng họp, Trụ sở chính Đ/c Hiệu trưởng nhà trường - Chủ tịch Hội đồng
Thứ Năm
07/12/2023
14:00 họp Hội đồng xét tốt nghiệp lớp K 4T Lâm sinh, trình độ trung cấp hệ chính quy khoá học 2021-2023, thuộc khoa Kinh tế và Nông Lâm;các lớp K4T, trình độ trung cấp, hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học,khóa học 2021-2023 (xét lần 2), thuộc khoa Kỹ thuật và Công nghệ Theo Giấy mời số 91/GM-CĐKT ngày 04/12/2023 Hội trường 24-20 Đ/c Hiệu trưởng nhà trường - Chủ tịch Hội đồng
14:00 Tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 ( Lớp thứ 2) Nhà giáo chủ nhiệm và học sinh, sinh viên các lớp K6 thuộc quản lý của khoa: Các Khoa học cơ bản, Sư phạm, Kinh tế và Nông Lâm, khoa Ngoại ngữ -Tin học và Học liệu, khoa Y –Dược Hội trường Khoa Kỹ thuật - Công nghệ và các Trung tâm
08:00 Tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa Hiệu trưởng với học sinh, sinh viên học kỳ I, năm học 2023-2024
( Cả ngày)
Theo Kế hoạch số 615/KH-CĐKT ngày 07/11/2023; Thông báo số 828/TB-CĐKT ngày 23/11/2023 Hội trường Khoa Kỹ thuật –Công nghệ và các Trung tâm Đ/c Hiệu trưởng nhà trường
Thứ Sáu
08/12/2023
13:00 Làm việc Trường Cao đẳng Kon Tum

Thứ Hai (04/12/2023)

14:00:
Sáng :
Chiều : Dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, Khóa XIII (Theo Công văn số 1116-CV/TU ngày 29/11/2023 của Tỉnh uỷ Kon Tum)
Thành phần : - Tập thể lãnh đạo Trường;
- 2 nhà giáo khoa Các KHCB.
Địa điểm : Hội trường Ngọc Linh (Số 333 Trần Phú - TP. Kon Tum)
Chủ trì :
Ghi chú :
08:00:
Sáng : Dự Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI
(Cả ngày)
Chiều :
Thành phần : Đ/c Hiệu trưởng nhà trường
Địa điểm : Hội trường Tỉnh ủy (tầng 5, Trụ sở Tỉnh ủy, số 67, đường Bà Triệu, TP. Kon Tum)
Chủ trì :
Ghi chú : Đại biểu có mặt tại Hội trường trước thời gian họp 15 phút để ổn định tổ chức

Thứ Ba (05/12/2023)

14:00:
Sáng : Họp thông qua Báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành, nghề Công nghệ ô tô, trình độ trung cấp năm 2023
Chiều :
Thành phần : Thông báo số 748/TB-CĐKT ngày 26/10/2023
Địa điểm : Hội trường 24-10
Chủ trì : Đ/c Nguyễn Trung Hiếu, Phó Hiệu trưởng nhà trường – Chủ tịch Hội đồng
Ghi chú :
14:00:
Sáng :
Chiều : Họp Ban tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Kon Tum năm 2023 (lần2 )
Thành phần : - Đ/c Nguyễn Bình Dân - Phó Hiệu trưởng - Phó BTC Hội giảng nhà giáo GDNN tỉnh Kon Tum năm 2023;
- Đ/c Nguyễn Văn Phúc - Trưởng phòng QLĐT;
- Các đơn vị, cá nhân thuộc Trường có liên quan (theo Quyết định số 3073/QĐ-BTCHG ngày 13/11/2023).
Địa điểm : Khoa Kỹ thuật - Công nghệ và các Trung tâm
Chủ trì :
Ghi chú :
08:00:
Sáng : Giao ban công tác tuần từ 04/12 đến 10/12/2023
Chiều :
Thành phần : - Lãnh đạo Trường;
- Trưởng các đơn vị thuộc Trường;Thư ký Hội đồng Trường;
- Trưởng ban: V-T-M, Truyền thông;
- Đại diện Đảng, Đoàn thể.
Địa điểm : Hội trường 24-10
Chủ trì : Đ/c Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng nhà trường
Ghi chú :
09:00:
Sáng : Họp đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm lần thứ II năm 2023 và Hội thảo Vai trò của thiết bị đào tạo tự làm trong GDNN; đề xuất khen thưởng cho các tập thể và cá nhân.
Chiều :
Thành phần : Hội đồng giao ban nhà trường
Địa điểm : Hội trường 24-10
Chủ trì :
Ghi chú : Phòng QLKHCN & HTPT chủ trì, phối hợp với các tổ chức và cá nhân liên quan để tham mưu
09:30:
Sáng : Thông qua Dự thảo kế hoạch tổ chức đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp năm 2024.
Chiều :
Thành phần : Hội đồng giao ban nhà trường
Địa điểm : Hội trường 24-10
Chủ trì :
Ghi chú : Phòng Quản lý Đào tạo tham mưu
10:00:
Sáng : Họp cho ý kiến về việc giảm tải khối lượng các môn học chung trong các chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng (hiện tại trình độ trung cấp là 12 tín chỉ và trình độ cao đẳng là 21 tín chỉ).
Chiều :
Thành phần : Hội đồng giao ban nhà trường
Địa điểm : Hội trường 24-10
Chủ trì :
Ghi chú : Phòng Quản lý Đào tạo chủ trì, phối hợp với các khoa để tham mưu

Thứ Tư (06/12/2023)

14:00:
Sáng : Họp thông qua Báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành, nghề May thời trang, trình độ trung cấp năm 2023
Chiều :
Thành phần : Thông báo số 817/TB-CĐKT ngày 20/11/2023
Địa điểm : Hội trường 24-10
Chủ trì : Đ/c Nguyễn Trung Hiếu - Phó Hiệu trưởng nhà trường
Ghi chú :
08:00 - 09:00:
Sáng : Tổ chức thẩm định “Quy trình mượn, trả tài liệu” năm 2023
Chiều :
Thành phần : Theo Kế hoạch số 634/KH-CĐKT ngày 20/11/2023
Địa điểm : Phòng họp, Trụ sở chính
Chủ trì : Đ/c Hiệu trưởng nhà trường - Chủ tịch Hội đồng
Ghi chú :
08:00:
Sáng : Tổ chức bốc thăm bài trình giảng, thứ tự trình giảng - Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Kon Tum, năm 2023
Chiều :
Thành phần : - Ban tổ chức Hội giảng cấp tỉnh;
- Nhà giáo tham gia Hội giảng.
Địa điểm : Hội trường tầng 2, Khoa Kỹ thuật - Công nghệ và các Trung tâm
Chủ trì :
Ghi chú :
08:00:
Sáng : Tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 ( Lớp thứ 1)
Chiều :
Thành phần : Nhà giáo chủ nhiệm và học sinh, sinh viên các lớp K6 thuộc quản lý của khoa Kỹ thuật và Công nghệ
Địa điểm : Hội trường Khoa Kỹ thuật -Công nghệ và các Trung tâm
Chủ trì :
Ghi chú :
09:15:
Sáng : Tổ chức thẩm định "Quy trình bổ sung tài liệu thư viện" năm 2023
Chiều :
Thành phần : Theo Kế hoạch số 634/KH-CĐKT ngày 20/11/2023
Địa điểm : Phòng họp, Trụ sở chính
Chủ trì : Đ/c Hiệu trưởng nhà trường - Chủ tịch Hội đồng
Ghi chú :

Thứ Năm (07/12/2023)

14:00:
Sáng :
Chiều : họp Hội đồng xét tốt nghiệp lớp K 4T Lâm sinh, trình độ trung cấp hệ chính quy khoá học 2021-2023, thuộc khoa Kinh tế và Nông Lâm;các lớp K4T, trình độ trung cấp, hệ chính quy, hệ vừa làm vừa học,khóa học 2021-2023 (xét lần 2), thuộc khoa Kỹ thuật và Công nghệ
Thành phần : Theo Giấy mời số 91/GM-CĐKT ngày 04/12/2023
Địa điểm : Hội trường 24-20
Chủ trì : Đ/c Hiệu trưởng nhà trường - Chủ tịch Hội đồng
Ghi chú :
14:00:
Sáng :
Chiều : Tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 ( Lớp thứ 2)
Thành phần : Nhà giáo chủ nhiệm và học sinh, sinh viên các lớp K6 thuộc quản lý của khoa: Các Khoa học cơ bản, Sư phạm, Kinh tế và Nông Lâm, khoa Ngoại ngữ -Tin học và Học liệu, khoa Y –Dược
Địa điểm : Hội trường Khoa Kỹ thuật - Công nghệ và các Trung tâm
Chủ trì :
Ghi chú :
08:00:
Sáng : Tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa Hiệu trưởng với học sinh, sinh viên học kỳ I, năm học 2023-2024
( Cả ngày)
Chiều :
Thành phần : Theo Kế hoạch số 615/KH-CĐKT ngày 07/11/2023; Thông báo số 828/TB-CĐKT ngày 23/11/2023
Địa điểm : Hội trường Khoa Kỹ thuật –Công nghệ và các Trung tâm
Chủ trì : Đ/c Hiệu trưởng nhà trường
Ghi chú :

Thứ Sáu (08/12/2023)

13:00:
Sáng :
Chiều : Làm việc
Thành phần :
Địa điểm : Trường Cao đẳng Kon Tum
Chủ trì :
Ghi chú :
Lưu ý
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây