Thứ/Ngày Thời gian Sáng Chiều Thành Phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ Hai
27/09/2021
13:30 Tổ chức tiếp sinh, nhập học thí sinh trúng tuyển trình độ cao đẳng hệ chính quy năm 2021 Theo Kế hoạch số 1674/KH-CĐCĐ ngày 17/9/2021 Hội trường Trung tâm - Trụ sở chính Đ/c Huỳnh Văn Chung - Phó Hiệu trưởng chỉ đạo chung Yêu cầu công tác tổ chức tiếp sinh, nhập học được thực hiện một cách tuần tự, đảm bảo giãn cách, không tập trung và thực hiện nghiêm quy định 5K và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19
09:00 Ban Giám hiệu dự họp chi bộ Khối tham mưu tổng hợp Toàn thể đảng viên chi bộ Khối tham mưu tổng hợp Hội trường 24-10
Thứ Ba
28/09/2021
14:00 Thẩm định chương trình, lựa chọn giáo trình đào tạo tiếng Nhật - Hội đồng thẩm định: Theo Quyết định số 942/QĐ-CĐCĐ ngày 10/9/2021
- Ban biên soạn chương trình và lựa chọn giáo trình đào tạo: Theo Quyết định số 928/QĐ-CĐCĐ ngày 08/9/2021
Phòng họp Trụ sở chính Đ/c Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng
15:30 Thẩm định chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật chế biến món ăn, trình độ sơ cấp - Hội đồng thẩm định: Theo Quyết định số 978/QĐ-CĐCĐ ngày 17/9/2021.2.
- Ban biên soạn chương trình: Theo Quyết định số 597/QĐ-CĐCĐ ngày 24/6/2021
Phòng họp Trụ sở chính Đ/c Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng
16:00 Đ/c Nguyễn Bình Dân - Phó Hiệu trưởng dự Bế mạc lớp Tập huấn kỹ năng sáng tạo - khởi nghiệp cho HSSV Theo Kế hoạch 1641/KH-CĐCĐ ngày 14/9/2021 Hội trường Trung tâm, Trụ sở chính
08:00 Dự Khai mạc Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2021 của Cụm III - Đ/c Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Trưởng ban tổ chức Hội thi
- Ban Tổ chức, Ban Giám khảo
- Tổ Thư ký, Tổ dẫn chương trình, Tổ phục vụ Hội thi
- Nhà giáo dạy LLCT khoa Cơ bản của nhà trường
Hội trường Trung tâm, Trự sở chính BCH Đoàn trường chọn cử 20 đoàn viên ưu tú tham dự Khai mạc Hội thi
09:00 Thẩm định chương trình đào tạo nghề Công nghệ Ôtô, trình độ cao đẳng - Hội đồng thẩm định: Theo Quyết định số 977/QĐ-CĐCĐ ngày 17/9/20212.
- Ban biên soạn chương trình: Theo Quyết định số 554/QĐ-CĐCĐ ngày 21/6/2021
Phòng họp Trụ sở chính Đ/c Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng
Thứ Tư
29/09/2021
13:30 Tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2021 của Cụm III Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký Hội trường Trung tâm, Trụ sở chính
14:00 Dự họp Thẩm định “Đề án Tổ chức lại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum,trong đó bao gồm nội dung đổi tên trường, bổ sung chức năng nhiệm vụ, tổ chức lại cơ cấu tổ chức và các đơn vị bên trong, trình Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến trước khi trình cấp có thẩm quyền theo quy định - Đ/c Hiệu trưởng
- Lãnh đạo phòng TCCB&CTHSSV (Thầy Dũng, Cô Sáu); Thầy Phục PTP HC-QT
Phòng họp tầng 8, Sở Nội vụ, Trung tâm Dịch vụ hành chính hội nghị tỉnh (Tòa nhà A).
08:00 Thẩm định chương trình khung đào tạo các nghề Cắt gọt kim loại và Chế tạo thiết bị cơ khí, trình độ trung cấp - Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 979/QĐ-CĐCĐ ngày 17/9/2021 và Quyết định số 980/QĐ-CĐCĐ ngày 17/9/2021
- Ban biên soạn chương trình theo Quyết định số 578/QĐ-CĐCĐ ngày 22/6/2021 và Quyết định số 682/QĐ-CĐCĐ ngày16/7/2021
Phòng họp Trụ sở chính Đ/c Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng
08:00 Tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2021 của Cụm III Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký Hội trường Trung tâm, Trụ sở chính
Thứ Năm
30/09/2021
14:00 Dự Bế mạc Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2021 của Cụm III - Đ/c Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Trưởng ban tổ chức Hội thi
- Ban Tổ chức, Ban Giám khảo
- Tổ Thư ký, Tổ dẫn chương trình, Tổ phục vụ Hội thi
- Nhà giáo dạy LLCT khoa Cơ bản của nhà trường
Hội trường Trung tâm, Trụ sở chính BCH Đoàn trường chọn cử 20 đoàn viên ưu tú tham dự Bế mạc Hội thi
08:00 Tổ chức xét, đánh giá báo cáo tiêu chí về tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, nghề May thời trang năm 2021 Theo Kế hoạch số 1707/KH-CĐCĐ ngày 21/9/2021; Kế hoạch số 1764/KH-CĐCĐ ngày 27/9/2021 Phòng họp Trụ sở chính Đ/c Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng
08:30 Dự Hội thảo trực tuyến xin ý kiến Dự thảo “Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045'' do Tổng cục GDNN tổ chức - Đ/c Nguyễn Bình Dân, Phó Hiệu trưởng
- Đ/c Lê Việt Anh Phó Trưởng bộ môn CNTT (Phụ trách kỹ thuật, kết nối hội thảo trực tuyến)
Trụ sở chính
Thứ Sáu
01/10/2021
14:00 Tổ chức xét, đánh giá báo cáo tiêu chí về tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, nghề May thời trang năm 2021 Theo Kế hoạch số 1707/KH-CĐCĐ ngày 21/9/2021; Kế hoạch số 1764/KH-CĐCĐ ngày 27/9/2021 Phòng họp Trụ sở chính Đ/c Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng

Thứ Hai (27/09/2021)

13:30:
Sáng :
Chiều : Tổ chức tiếp sinh, nhập học thí sinh trúng tuyển trình độ cao đẳng hệ chính quy năm 2021
Thành Phần : Theo Kế hoạch số 1674/KH-CĐCĐ ngày 17/9/2021
Địa điểm : Hội trường Trung tâm - Trụ sở chính
Chủ trì : Đ/c Huỳnh Văn Chung - Phó Hiệu trưởng chỉ đạo chung
Ghi chú : Yêu cầu công tác tổ chức tiếp sinh, nhập học được thực hiện một cách tuần tự, đảm bảo giãn cách, không tập trung và thực hiện nghiêm quy định 5K và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19
09:00:
Sáng : Ban Giám hiệu dự họp chi bộ Khối tham mưu tổng hợp
Chiều :
Thành Phần : Toàn thể đảng viên chi bộ Khối tham mưu tổng hợp
Địa điểm : Hội trường 24-10
Chủ trì :
Ghi chú :

Thứ Ba (28/09/2021)

14:00:
Sáng :
Chiều : Thẩm định chương trình, lựa chọn giáo trình đào tạo tiếng Nhật
Thành Phần : - Hội đồng thẩm định: Theo Quyết định số 942/QĐ-CĐCĐ ngày 10/9/2021
- Ban biên soạn chương trình và lựa chọn giáo trình đào tạo: Theo Quyết định số 928/QĐ-CĐCĐ ngày 08/9/2021
Địa điểm : Phòng họp Trụ sở chính
Chủ trì : Đ/c Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng
Ghi chú :
15:30:
Sáng :
Chiều : Thẩm định chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật chế biến món ăn, trình độ sơ cấp
Thành Phần : - Hội đồng thẩm định: Theo Quyết định số 978/QĐ-CĐCĐ ngày 17/9/2021.2.
- Ban biên soạn chương trình: Theo Quyết định số 597/QĐ-CĐCĐ ngày 24/6/2021
Địa điểm : Phòng họp Trụ sở chính
Chủ trì : Đ/c Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng
Ghi chú :
16:00:
Sáng :
Chiều : Đ/c Nguyễn Bình Dân - Phó Hiệu trưởng dự Bế mạc lớp Tập huấn kỹ năng sáng tạo - khởi nghiệp cho HSSV
Thành Phần : Theo Kế hoạch 1641/KH-CĐCĐ ngày 14/9/2021
Địa điểm : Hội trường Trung tâm, Trụ sở chính
Chủ trì :
Ghi chú :
08:00:
Sáng : Dự Khai mạc Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2021 của Cụm III
Chiều :
Thành Phần : - Đ/c Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Trưởng ban tổ chức Hội thi
- Ban Tổ chức, Ban Giám khảo
- Tổ Thư ký, Tổ dẫn chương trình, Tổ phục vụ Hội thi
- Nhà giáo dạy LLCT khoa Cơ bản của nhà trường
Địa điểm : Hội trường Trung tâm, Trự sở chính
Chủ trì :
Ghi chú : BCH Đoàn trường chọn cử 20 đoàn viên ưu tú tham dự Khai mạc Hội thi
09:00:
Sáng : Thẩm định chương trình đào tạo nghề Công nghệ Ôtô, trình độ cao đẳng
Chiều :
Thành Phần : - Hội đồng thẩm định: Theo Quyết định số 977/QĐ-CĐCĐ ngày 17/9/20212.
- Ban biên soạn chương trình: Theo Quyết định số 554/QĐ-CĐCĐ ngày 21/6/2021
Địa điểm : Phòng họp Trụ sở chính
Chủ trì : Đ/c Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng
Ghi chú :

Thứ Tư (29/09/2021)

13:30:
Sáng :
Chiều : Tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2021 của Cụm III
Thành Phần : Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký
Địa điểm : Hội trường Trung tâm, Trụ sở chính
Chủ trì :
Ghi chú :
14:00:
Sáng :
Chiều : Dự họp Thẩm định “Đề án Tổ chức lại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum,trong đó bao gồm nội dung đổi tên trường, bổ sung chức năng nhiệm vụ, tổ chức lại cơ cấu tổ chức và các đơn vị bên trong, trình Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến trước khi trình cấp có thẩm quyền theo quy định
Thành Phần : - Đ/c Hiệu trưởng
- Lãnh đạo phòng TCCB&CTHSSV (Thầy Dũng, Cô Sáu); Thầy Phục PTP HC-QT
Địa điểm : Phòng họp tầng 8, Sở Nội vụ, Trung tâm Dịch vụ hành chính hội nghị tỉnh (Tòa nhà A).
Chủ trì :
Ghi chú :
08:00:
Sáng : Thẩm định chương trình khung đào tạo các nghề Cắt gọt kim loại và Chế tạo thiết bị cơ khí, trình độ trung cấp
Chiều :
Thành Phần : - Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 979/QĐ-CĐCĐ ngày 17/9/2021 và Quyết định số 980/QĐ-CĐCĐ ngày 17/9/2021
- Ban biên soạn chương trình theo Quyết định số 578/QĐ-CĐCĐ ngày 22/6/2021 và Quyết định số 682/QĐ-CĐCĐ ngày16/7/2021
Địa điểm : Phòng họp Trụ sở chính
Chủ trì : Đ/c Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng
Ghi chú :
08:00:
Sáng : Tổ chức Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2021 của Cụm III
Chiều :
Thành Phần : Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký
Địa điểm : Hội trường Trung tâm, Trụ sở chính
Chủ trì :
Ghi chú :

Thứ Năm (30/09/2021)

14:00:
Sáng :
Chiều : Dự Bế mạc Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2021 của Cụm III
Thành Phần : - Đ/c Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Trưởng ban tổ chức Hội thi
- Ban Tổ chức, Ban Giám khảo
- Tổ Thư ký, Tổ dẫn chương trình, Tổ phục vụ Hội thi
- Nhà giáo dạy LLCT khoa Cơ bản của nhà trường
Địa điểm : Hội trường Trung tâm, Trụ sở chính
Chủ trì :
Ghi chú : BCH Đoàn trường chọn cử 20 đoàn viên ưu tú tham dự Bế mạc Hội thi
08:00:
Sáng : Tổ chức xét, đánh giá báo cáo tiêu chí về tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, nghề May thời trang năm 2021
Chiều :
Thành Phần : Theo Kế hoạch số 1707/KH-CĐCĐ ngày 21/9/2021; Kế hoạch số 1764/KH-CĐCĐ ngày 27/9/2021
Địa điểm : Phòng họp Trụ sở chính
Chủ trì : Đ/c Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng
Ghi chú :
08:30:
Sáng : Dự Hội thảo trực tuyến xin ý kiến Dự thảo “Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045'' do Tổng cục GDNN tổ chức
Chiều :
Thành Phần : - Đ/c Nguyễn Bình Dân, Phó Hiệu trưởng
- Đ/c Lê Việt Anh Phó Trưởng bộ môn CNTT (Phụ trách kỹ thuật, kết nối hội thảo trực tuyến)
Địa điểm : Trụ sở chính
Chủ trì :
Ghi chú :

Thứ Sáu (01/10/2021)

14:00:
Sáng :
Chiều : Tổ chức xét, đánh giá báo cáo tiêu chí về tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, nghề May thời trang năm 2021
Thành Phần : Theo Kế hoạch số 1707/KH-CĐCĐ ngày 21/9/2021; Kế hoạch số 1764/KH-CĐCĐ ngày 27/9/2021
Địa điểm : Phòng họp Trụ sở chính
Chủ trì : Đ/c Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng
Ghi chú :
Lưu ý
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây