Thứ/Ngày Thời gian Sáng Chiều Thành Phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ Hai
23/11/2020
13:00 Dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh - Đ/c Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng
- Khoa Cơ bản chọn cử 2 viên chức cùng tham dự
Điểm cầu Hội trường Ngọc Linh
08:00 Khai mạc Hội giảng nhà giáo cấp Trường lần thứ I năm 2020 Ban tổ chức; Ban thư ký; Ban cơ sở vật chất; Hội đồng giám khảo; nhà giáo tham gia Hội giảng; toàn thể CBVC; đại diện HSSV Hội trường Trung tâm
Thứ Ba
24/11/2020
13:15 Tổ chức Hội giảng cấp Trường lần thứ I năm 2020 Theo Thông báo số 426/TB-CĐCĐ ngày 18/11/2020 - Khoa KT-CN và các Trung tâm
- Trụ sở chính
07:15 Tổ chức Hội giảng cấp Trường lần thứ I năm 2020 Theo Thông báo số 426/TB-CĐCĐ ngày 18/11/2020 - Khoa KT-CN và các Trung tâm
- Trụ sở chính
Thứ Tư
25/11/2020
13:15 Tổ chức Hội giảng cấp Trường lần thứ I năm 2020 Theo Thông báo số 426/TB-CĐCĐ ngày 18/11/2020 Khoa KT-CN và các Trung tâm
07:15 Tổ chức Hội giảng cấp Trường lần thứ I năm 2020 Theo Thông báo số 426/TB-CĐCĐ ngày 18/11/2020 - Khoa KT-CN và các Trung tâm
- Trụ sở chính
10:00 Tổ chức thẩm định lựa chọn Giáo trình đào tạo nhóm ngành sức khỏe trình độ cao đẳng ngành Điều dưỡng và ngành Dược năm học 2020-2021 Theo Kế hoạch số 510/KH-CĐCĐ ngày 25/11/2020 Phòng họp Trụ sở chính Đ/c Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng
Thứ Năm
26/11/2020
13:15 Tổ chức Hội giảng cấp Trường lần thứ I năm 2020 Theo Thông báo số 426/TB-CĐCĐ ngày 18/11/2020 Trụ sở chính
14:00 Đ/c Nguyễn Bình Dân-PHT làm việc với Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Nghiệp vụ QLGD theo Thông tư số 28/2014/TT-BGDDT và công tác quản lý, sử dụng, cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ. Lãnh đạo Phòng TCBC, HCQT, KHTV, ĐT Phòng họp trụ sở chính
07:15 Tổ chức Hội giảng cấp Trường lần thứ I năm 2020 Theo Thông báo số 426/TB-CĐCĐ ngày 18/11/2020 Khoa Y
08:00 Dự công bố Kết luận thanh tra Đ/c Nguyễn Bình Dân-PHT; Giám đốc TT TN-CUDV Sở Giao thông vận tải tỉnh
08:00 Dự buổi công bố quyết định giải quyết đơn tố cáo - Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường,
- Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường,
- Các đồng chí Chi uỷ viên Chi bộ Liên Trung tâm,
- Đồng chí Trần Đình Dũng, ĐUV, Bí thư Chi bộ Liên Trung tâm,
- Đồng chí Trần Công Khanh, đảng viên Chi bộ Liên Trung tâm.
Phòng họp trụ sở chính
09:00 Họp chi bộ khối tham mưu tổng hợp Đảng viên chi bộ khối tham mưu tổng hợp Hội trường 24-10
Thứ Sáu
27/11/2020
13:00 Làm việc Trường CĐCĐ Kon Tum
07:30 Khai giảng lớp đào tạo lái xe ô tô hạng B2, Khóa 13 năm 2020, - Đ/c Nguyễn Bình Dân -PHT
- Lãnh đạo phòng Đào tạo, Trung tâm TN-CUDV
Hội trường khoa KT-CN và các Trung tâm
08:00 Đ/c Huỳnh Văn Chung-PHT dự khai mạc lớp Bồi dưỡng quản lý và phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận chuẩn đầu ra trong Giáo dục nghề nghiệp năm 2020 Bồi dưỡng quản lý và phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận chuẩn đầu ra trong Giáo dục nghề nghiệpnăm 2020 Nhà giáo của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum Hội trường Trung tâm
08:00 Làm việc với Đoàn kiểm tra của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động GDNN - Đ/c Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng
- Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường; đại diện Tổ truyền thông (chụp hình, đăng tin)
Phòng họp Trụ sở chính
09:00 Dự Lễ khai giảng lớp Thạc sĩ Y tế công cộng khóa 24 - Đ/c Hiệu trưởng; PHT Nguyễn Trung Hiếu
- Lãnh đạo phòng Đào tạo, khoa Y
Khoa Y - Trường CĐCĐ Kon Tum
Thứ Bảy
28/11/2020
14:30 Làm việc với Đoàn kiểm tra của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động GDNN - Đ/c Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng
- Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường;
Phòng họp Trụ sở chính
07:30 Làm việc với đoàn kiểm tra Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Theo KH 506/KH-CĐCĐ ngày 25/11/2020
+ Hiệu trưởng nhà trường.
+ Thầy Huỳnh Văn Chung – Phó Hiệu trưởng nhà trường.
+ Trưởng phòng các phòng chức năng.
+ Trưởng các khoa, trung tâm: Kỹ thuật và Công nghệ, Y, Kinh tế - Nông Lâm, Cơ bản, Trung tâm TN&CƯDV, Trung tâm TH-NN&TV.
+ Đại diện Tổ Truyền thông (chụp ảnh, đưa tin trên website).
Phòng họp, Trụ sở chính
08:00 Bồi dưỡng quản lý và phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận chuẩn đầu ra trong Giáo dục nghề nghiệp năm 2020 Bồi dưỡng quản lý và phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận chuẩn đầu ra trong Giáo dục nghề nghiệp năm 2020 Nhà giáo của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum Hội trường Trung tâm
08:00 Họp Hội đồng giám khảo Hội giảng :Thống nhất kết quả Hội giảng, đề nghị BTC công nhận kết quả và đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân Theo Quyết định số 1219/QĐ-CĐCĐ Hội trường 24-10
08:30 Họp Ban tổ chức Hội giảng: Xét đề nghị của Hội đồng giám khảo về kết quả Hội giảng Ban tổ chức theo Quyết định số 1227/QĐ-CĐCĐ Hội trường 24-10

Thứ Hai (23/11/2020)

13:00:
Sáng :
Chiều : Dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh
Thành Phần : - Đ/c Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng
- Khoa Cơ bản chọn cử 2 viên chức cùng tham dự
Địa điểm : Điểm cầu Hội trường Ngọc Linh
Chủ trì :
Ghi chú :
08:00:
Sáng : Khai mạc Hội giảng nhà giáo cấp Trường lần thứ I năm 2020
Chiều :
Thành Phần : Ban tổ chức; Ban thư ký; Ban cơ sở vật chất; Hội đồng giám khảo; nhà giáo tham gia Hội giảng; toàn thể CBVC; đại diện HSSV
Địa điểm : Hội trường Trung tâm
Chủ trì :
Ghi chú :

Thứ Ba (24/11/2020)

13:15:
Sáng :
Chiều : Tổ chức Hội giảng cấp Trường lần thứ I năm 2020
Thành Phần : Theo Thông báo số 426/TB-CĐCĐ ngày 18/11/2020
Địa điểm : - Khoa KT-CN và các Trung tâm
- Trụ sở chính
Chủ trì :
Ghi chú :
07:15:
Sáng : Tổ chức Hội giảng cấp Trường lần thứ I năm 2020
Chiều :
Thành Phần : Theo Thông báo số 426/TB-CĐCĐ ngày 18/11/2020
Địa điểm : - Khoa KT-CN và các Trung tâm
- Trụ sở chính
Chủ trì :
Ghi chú :

Thứ Tư (25/11/2020)

13:15:
Sáng :
Chiều : Tổ chức Hội giảng cấp Trường lần thứ I năm 2020
Thành Phần : Theo Thông báo số 426/TB-CĐCĐ ngày 18/11/2020
Địa điểm : Khoa KT-CN và các Trung tâm
Chủ trì :
Ghi chú :
07:15:
Sáng : Tổ chức Hội giảng cấp Trường lần thứ I năm 2020
Chiều :
Thành Phần : Theo Thông báo số 426/TB-CĐCĐ ngày 18/11/2020
Địa điểm : - Khoa KT-CN và các Trung tâm
- Trụ sở chính
Chủ trì :
Ghi chú :
10:00:
Sáng : Tổ chức thẩm định lựa chọn Giáo trình đào tạo nhóm ngành sức khỏe trình độ cao đẳng ngành Điều dưỡng và ngành Dược năm học 2020-2021
Chiều :
Thành Phần : Theo Kế hoạch số 510/KH-CĐCĐ ngày 25/11/2020
Địa điểm : Phòng họp Trụ sở chính
Chủ trì : Đ/c Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng
Ghi chú :

Thứ Năm (26/11/2020)

13:15:
Sáng :
Chiều : Tổ chức Hội giảng cấp Trường lần thứ I năm 2020
Thành Phần : Theo Thông báo số 426/TB-CĐCĐ ngày 18/11/2020
Địa điểm : Trụ sở chính
Chủ trì :
Ghi chú :
14:00:
Sáng :
Chiều : Đ/c Nguyễn Bình Dân-PHT làm việc với Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Nghiệp vụ QLGD theo Thông tư số 28/2014/TT-BGDDT và công tác quản lý, sử dụng, cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ.
Thành Phần : Lãnh đạo Phòng TCBC, HCQT, KHTV, ĐT
Địa điểm : Phòng họp trụ sở chính
Chủ trì :
Ghi chú :
07:15:
Sáng : Tổ chức Hội giảng cấp Trường lần thứ I năm 2020
Chiều :
Thành Phần : Theo Thông báo số 426/TB-CĐCĐ ngày 18/11/2020
Địa điểm : Khoa Y
Chủ trì :
Ghi chú :
08:00:
Sáng : Dự công bố Kết luận thanh tra
Chiều :
Thành Phần : Đ/c Nguyễn Bình Dân-PHT; Giám đốc TT TN-CUDV
Địa điểm : Sở Giao thông vận tải tỉnh
Chủ trì :
Ghi chú :
08:00:
Sáng : Dự buổi công bố quyết định giải quyết đơn tố cáo
Chiều :
Thành Phần : - Các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường,
- Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Trường,
- Các đồng chí Chi uỷ viên Chi bộ Liên Trung tâm,
- Đồng chí Trần Đình Dũng, ĐUV, Bí thư Chi bộ Liên Trung tâm,
- Đồng chí Trần Công Khanh, đảng viên Chi bộ Liên Trung tâm.
Địa điểm : Phòng họp trụ sở chính
Chủ trì :
Ghi chú :
09:00:
Sáng : Họp chi bộ khối tham mưu tổng hợp
Chiều :
Thành Phần : Đảng viên chi bộ khối tham mưu tổng hợp
Địa điểm : Hội trường 24-10
Chủ trì :
Ghi chú :

Thứ Sáu (27/11/2020)

13:00:
Sáng :
Chiều : Làm việc
Thành Phần :
Địa điểm : Trường CĐCĐ Kon Tum
Chủ trì :
Ghi chú :
07:30:
Sáng : Khai giảng lớp đào tạo lái xe ô tô hạng B2, Khóa 13 năm 2020,
Chiều :
Thành Phần : - Đ/c Nguyễn Bình Dân -PHT
- Lãnh đạo phòng Đào tạo, Trung tâm TN-CUDV
Địa điểm : Hội trường khoa KT-CN và các Trung tâm
Chủ trì :
Ghi chú :
08:00:
Sáng : Đ/c Huỳnh Văn Chung-PHT dự khai mạc lớp Bồi dưỡng quản lý và phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận chuẩn đầu ra trong Giáo dục nghề nghiệp năm 2020
Chiều : Bồi dưỡng quản lý và phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận chuẩn đầu ra trong Giáo dục nghề nghiệpnăm 2020
Thành Phần : Nhà giáo của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
Địa điểm : Hội trường Trung tâm
Chủ trì :
Ghi chú :
08:00:
Sáng : Làm việc với Đoàn kiểm tra của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động GDNN
Chiều :
Thành Phần : - Đ/c Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng
- Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường; đại diện Tổ truyền thông (chụp hình, đăng tin)
Địa điểm : Phòng họp Trụ sở chính
Chủ trì :
Ghi chú :
09:00:
Sáng : Dự Lễ khai giảng lớp Thạc sĩ Y tế công cộng khóa 24
Chiều :
Thành Phần : - Đ/c Hiệu trưởng; PHT Nguyễn Trung Hiếu
- Lãnh đạo phòng Đào tạo, khoa Y
Địa điểm : Khoa Y - Trường CĐCĐ Kon Tum
Chủ trì :
Ghi chú :

Thứ Bảy (28/11/2020)

14:30:
Sáng :
Chiều : Làm việc với Đoàn kiểm tra của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động GDNN
Thành Phần : - Đ/c Hiệu trưởng; Phó Hiệu trưởng
- Lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường;
Địa điểm : Phòng họp Trụ sở chính
Chủ trì :
Ghi chú :
07:30:
Sáng : Làm việc với đoàn kiểm tra Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp
Chiều :
Thành Phần : Theo KH 506/KH-CĐCĐ ngày 25/11/2020
+ Hiệu trưởng nhà trường.
+ Thầy Huỳnh Văn Chung – Phó Hiệu trưởng nhà trường.
+ Trưởng phòng các phòng chức năng.
+ Trưởng các khoa, trung tâm: Kỹ thuật và Công nghệ, Y, Kinh tế - Nông Lâm, Cơ bản, Trung tâm TN&CƯDV, Trung tâm TH-NN&TV.
+ Đại diện Tổ Truyền thông (chụp ảnh, đưa tin trên website).
Địa điểm : Phòng họp, Trụ sở chính
Chủ trì :
Ghi chú :
08:00:
Sáng : Bồi dưỡng quản lý và phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận chuẩn đầu ra trong Giáo dục nghề nghiệp năm 2020
Chiều : Bồi dưỡng quản lý và phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận chuẩn đầu ra trong Giáo dục nghề nghiệp năm 2020
Thành Phần : Nhà giáo của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
Địa điểm : Hội trường Trung tâm
Chủ trì :
Ghi chú :
08:00:
Sáng : Họp Hội đồng giám khảo Hội giảng :Thống nhất kết quả Hội giảng, đề nghị BTC công nhận kết quả và đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân
Chiều :
Thành Phần : Theo Quyết định số 1219/QĐ-CĐCĐ
Địa điểm : Hội trường 24-10
Chủ trì :
Ghi chú :
08:30:
Sáng : Họp Ban tổ chức Hội giảng: Xét đề nghị của Hội đồng giám khảo về kết quả Hội giảng
Chiều :
Thành Phần : Ban tổ chức theo Quyết định số 1227/QĐ-CĐCĐ
Địa điểm : Hội trường 24-10
Chủ trì :
Ghi chú :
Lưu ý
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây