Thứ/Ngày Thời gian Sáng Chiều Thành Phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ hai
21/09/2020
14:00 Đ/c Hiệu trưởng dự Sinh hoạt chuyên môn với Tổ Công nghệ sinh học Toàn thể viên chức Tổ CNSH Tổ CNSH
07:00 Thẩm định chương trình, giáo trình môn học nhóm ngành đào tạo giáo viên Theo kế hoạch số 293/KH-CĐCĐ ngày 09/9/2020 Phòng họp trụ sở chính Đ/c Lê Trí Khải - Chủ tịch Hội đồng
08:00 - 17:17 Tham dự Hội nghị bồi dưỡng chính trị hè năm 2020 (từ ngày 22/9 đến ngày 25/9) Tham dự Hội nghị bồi dưỡng chính trị hè năm 2020 (từ ngày 22/9 đến ngày 25/9) Thông báo số 256/TB-CĐCĐ ngày 14/8/2020 Hội trường trung tâm
Thứ ba
22/09/2020
13:00 Thẩm định chương trình, giáo trình môn học nhóm ngành đào tạo giáo viên Theo kế hoạch số 293/KH-CĐCĐ ngày 09/9/2020 Phòng họp trụ sở chính Đ/c Nguyễn Bình Dân - Phó Chủ tịch Hội đồng
14:00 Đ/c Lê Trí Khải, UVBCH ĐUK, BTĐU, Hiệu trưởng dự Đại hội phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 Hội trường Ngọc Linh Phòng HCQT bố trí xe ô tô và người lái phục vụ đưa đón đ/c Hiệu trưởng trong suốt quá trình dự Đại hội
07:00 Thẩm định chương trình, giáo trình môn học nhóm ngành đào tạo giáo viên Theo kế hoạch số 293/KH-CĐCĐ ngày 09/9/2020 Phòng họp trụ sở chính Đ/c Nguyễn Bình Dân - Phó Chủ tịch Hội đồng
08:00 - 17:00 Đ/c Lê Trí Khải, UVBCH ĐUK, BTĐU, Hiệu trưởng dự Đại hội chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 Đ/c Lê Trí Khải, UVBCH ĐUK, BTĐU, Hiệu trưởng dự Đại hội chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 Hội trường Ngọc Linh
Thứ tư
23/09/2020
13:30 Thẩm định chương trình, lựa chọn giáo trình đào tạo nhóm ngành Tiếng Anh, đào tạo thường xuyên. Theo Kế hoạch 298/KH-CĐCĐ ngày 11/9/2020 Phòng họp trụ sở chính Đ/c Nguyễn Bình Dân, Phó Chủ tịch Hội đồng
08:00 - 17:00 Đ/c Lê Trí Khải, UVBCH ĐUK, BTĐU, Hiệu trưởng dự Đại hội chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 Đ/c Lê Trí Khải, UVBCH ĐUK, BTĐU, Hiệu trưởng dự Đại hội chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 Hội trường Ngọc Linh
08:00 - 17:00 Tập huấn tự đánh giá CTĐT trình độ cao đẳng Sư phạm, ngành Mầm non năm 2020 (từ ngày 24/9 đến 26/9) Tập huấn tự đánh giá CTĐT trình độ cao đẳng Sư phạm, ngành Mầm non năm 2020 (từ ngày 24/9 đến 26/9) Theo Kế hoạch số 326/KH-CĐCĐ ngày 18/9/2020 Hội trường 24-10 Phòng HCQT chuẩn bị CSVC phục vụ tập huấn
Thứ năm
24/09/2020
08:00 - 17:00 Đ/c Lê Trí Khải, UVBCH ĐUK, BTĐU, Hiệu trưởng dự Đại hội chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 Đ/c Lê Trí Khải, UVBCH ĐUK, BTĐU, Hiệu trưởng dự Đại hội chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 Hội trường Ngọc Linh
Thứ sáu
25/09/2020
14:00 Họp giải quyết về việc yêu cầu gia đình bà Nguyễn Thị Nôm trả lại đất đã mượn của Trường (khu thực nghiệm) - Lãnh đạo nhà trường
- Đ/c Bùi Thanh Sê, PTP HCQT
- UBND Thành phố Kon Tum, UBND Phường Quyết Thắng; Phường Duy Tân.
Phòng họp trụ sở chính Đ/c Nguyễn Trung Hiếu - PHT

Thứ hai (21/09/2020)

14:00:
Sáng :
Chiều : Đ/c Hiệu trưởng dự Sinh hoạt chuyên môn với Tổ Công nghệ sinh học
Thành Phần : Toàn thể viên chức Tổ CNSH
Địa điểm : Tổ CNSH
Chủ trì :
Ghi chú :
07:00:
Sáng : Thẩm định chương trình, giáo trình môn học nhóm ngành đào tạo giáo viên
Chiều :
Thành Phần : Theo kế hoạch số 293/KH-CĐCĐ ngày 09/9/2020
Địa điểm : Phòng họp trụ sở chính
Chủ trì : Đ/c Lê Trí Khải - Chủ tịch Hội đồng
Ghi chú :
08:00 - 17:17:
Sáng : Tham dự Hội nghị bồi dưỡng chính trị hè năm 2020 (từ ngày 22/9 đến ngày 25/9)
Chiều : Tham dự Hội nghị bồi dưỡng chính trị hè năm 2020 (từ ngày 22/9 đến ngày 25/9)
Thành Phần : Thông báo số 256/TB-CĐCĐ ngày 14/8/2020
Địa điểm : Hội trường trung tâm
Chủ trì :
Ghi chú :

Thứ ba (22/09/2020)

13:00:
Sáng :
Chiều : Thẩm định chương trình, giáo trình môn học nhóm ngành đào tạo giáo viên
Thành Phần : Theo kế hoạch số 293/KH-CĐCĐ ngày 09/9/2020
Địa điểm : Phòng họp trụ sở chính
Chủ trì : Đ/c Nguyễn Bình Dân - Phó Chủ tịch Hội đồng
Ghi chú :
14:00:
Sáng :
Chiều : Đ/c Lê Trí Khải, UVBCH ĐUK, BTĐU, Hiệu trưởng dự Đại hội phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
Thành Phần :
Địa điểm : Hội trường Ngọc Linh
Chủ trì :
Ghi chú : Phòng HCQT bố trí xe ô tô và người lái phục vụ đưa đón đ/c Hiệu trưởng trong suốt quá trình dự Đại hội
07:00:
Sáng : Thẩm định chương trình, giáo trình môn học nhóm ngành đào tạo giáo viên
Chiều :
Thành Phần : Theo kế hoạch số 293/KH-CĐCĐ ngày 09/9/2020
Địa điểm : Phòng họp trụ sở chính
Chủ trì : Đ/c Nguyễn Bình Dân - Phó Chủ tịch Hội đồng
Ghi chú :
08:00 - 17:00:
Sáng : Đ/c Lê Trí Khải, UVBCH ĐUK, BTĐU, Hiệu trưởng dự Đại hội chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
Chiều : Đ/c Lê Trí Khải, UVBCH ĐUK, BTĐU, Hiệu trưởng dự Đại hội chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
Thành Phần :
Địa điểm : Hội trường Ngọc Linh
Chủ trì :
Ghi chú :

Thứ tư (23/09/2020)

13:30:
Sáng :
Chiều : Thẩm định chương trình, lựa chọn giáo trình đào tạo nhóm ngành Tiếng Anh, đào tạo thường xuyên.
Thành Phần : Theo Kế hoạch 298/KH-CĐCĐ ngày 11/9/2020
Địa điểm : Phòng họp trụ sở chính
Chủ trì : Đ/c Nguyễn Bình Dân, Phó Chủ tịch Hội đồng
Ghi chú :
08:00 - 17:00:
Sáng : Đ/c Lê Trí Khải, UVBCH ĐUK, BTĐU, Hiệu trưởng dự Đại hội chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
Chiều : Đ/c Lê Trí Khải, UVBCH ĐUK, BTĐU, Hiệu trưởng dự Đại hội chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
Thành Phần :
Địa điểm : Hội trường Ngọc Linh
Chủ trì :
Ghi chú :
08:00 - 17:00:
Sáng : Tập huấn tự đánh giá CTĐT trình độ cao đẳng Sư phạm, ngành Mầm non năm 2020 (từ ngày 24/9 đến 26/9)
Chiều : Tập huấn tự đánh giá CTĐT trình độ cao đẳng Sư phạm, ngành Mầm non năm 2020 (từ ngày 24/9 đến 26/9)
Thành Phần : Theo Kế hoạch số 326/KH-CĐCĐ ngày 18/9/2020
Địa điểm : Hội trường 24-10
Chủ trì :
Ghi chú : Phòng HCQT chuẩn bị CSVC phục vụ tập huấn

Thứ năm (24/09/2020)

08:00 - 17:00:
Sáng : Đ/c Lê Trí Khải, UVBCH ĐUK, BTĐU, Hiệu trưởng dự Đại hội chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
Chiều : Đ/c Lê Trí Khải, UVBCH ĐUK, BTĐU, Hiệu trưởng dự Đại hội chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
Thành Phần :
Địa điểm : Hội trường Ngọc Linh
Chủ trì :
Ghi chú :

Thứ sáu (25/09/2020)

14:00:
Sáng :
Chiều : Họp giải quyết về việc yêu cầu gia đình bà Nguyễn Thị Nôm trả lại đất đã mượn của Trường (khu thực nghiệm)
Thành Phần : - Lãnh đạo nhà trường
- Đ/c Bùi Thanh Sê, PTP HCQT
- UBND Thành phố Kon Tum, UBND Phường Quyết Thắng; Phường Duy Tân.
Địa điểm : Phòng họp trụ sở chính
Chủ trì : Đ/c Nguyễn Trung Hiếu - PHT
Ghi chú :
Lưu ý
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây