Thứ/Ngày Thời gian Sáng Chiều Thành Phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ Hai
01/03/2021
13:00 Làm việc Trường CĐCĐ Kon Tum
08:00 Họp thống nhất nội dung về việc bổ nhiệm và xếp lương viên chức giảng dạy nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng và nhóm ngành Giáo dục nghề nghiệp trong cùng một đơn vị thuộc Trường - Đ/c Hiệu trưởng
- Lãnh đạo phòng TCCB và CTHSSV.
- Lãnh đạo Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ và Thư viện, khoa Cơ bản.
- Tập thể bộ môn Ngoại ngữ, Tổ Công nghệ Thông Tin, bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng An ninh, bộ môn Lý luận Chính trị (Phụ lục danh sách theo Giấy mới số 07/GM-CĐCĐ ngày 26/02/2021).
Hội trường 24-10 Đ/c Hiệu trưởng Đề nghị Trưởng các đơn vị thuộc Trường thông báo cho các viên chức thuộc thành phần dự họp sắp xếp công việc và thời gian để tham dự cuộc họp
09:00 Đ/c Hiệu trưởng làm việc với phòng HC-QT, KH-TV, khoa KT&NL Lãnh đạo: Phòng HC-QT, KH-TV, khoa KT&NL Phòng làm việc của đ/c Hiệu trưởng
Thứ Ba
02/03/2021
13:30 Tổ chức khóa đào tạo phương pháp nghiên cứu khoa học cho viên chức nhà trường Theo Kế hoạch số 218/KH-CĐCĐ ngày 04/02/2021 Hội trường 24-10
13:30 Đ/c Hiệu trưởng dự họp thảo luận việc tham mưu sắp xếp, tổ chức lại các trung tâm GDNN - GDTX trên địa bàn tỉnh Đ/c Anh Dũng - PTP TCCB-CTHSSV, Quang Phục phòng HCQT Sở Nội vụ tỉnh
08:00 Kiểm tra thực tập sư phạm cuối khóa năm học 2020–2021 Theo Kế hoạch số 272/KH-CĐCĐ ngày 24/02/2021 Trường Tiểu học Phan Đình Phùng, Mầm non Tuổi Thơ Đ/c Nguyễn Bình Dân - Phó Hiệu trưởng
09:00 Xét duyệt đề cương và dự toán kinh phí đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2021 đối với đề tài “Nghiên cứu đánh giá của cơ quan/doanh nghiệp về mức độ đáp ứng công việc của học sinh, sinh viên tốt nghiệp Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum giai đoạn 2018-2020”, Theo Kế hoạch 292/KH-CĐCĐ ngày 26/02/2021 Phòng họp Đ/c Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng
10:00 Họp thống nhất nội dung làm việc giữa Hiệu trưởng và Lãnh đạo Sở Nội vụ vào lúc 13h00 chiều nay (03/3/2021) - Ban Giám hiệu,
- Các thành viên trong Tổ xây dựng Đề án tái cơ cấu nhà trường, thư ký BGH, Phó Trưởng khoa Sư phạm (cô Hương, cô Vân), Trưởng bộ môn GDMN
Hội trường 24-10 Đ/c Hiệu trưởng
Thứ Tư
03/03/2021
13:00 Đ/c Hiệu trưởng làm việc với Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Sở Nội vụ tỉnh
14:00 Tổ chức khóa đào tạo phương pháp nghiên cứu khoa học cho viên chức nhà trường Theo Kế hoạch số 218/KH-CĐCĐ ngày 04/02/2021 Hội trường 24-10
15:00 Họp thống nhất tái cơ cấu nhà trường sau khi Hiệu trưởng nhà trường làm việc với lãnh đạo và các phòng chức năng Sở Nội vụ. - Ban Giám hiệu,
- Tập thể lãnh đạo khoa KT&NL, tập thể lãnh đạo Trung tâm TH-NN&TV, tập thể lãnh đạo phòng TCCB&CTHSSV, thư ký BGH
Phòng họp Đ/c Hiệu trưởng
08:12 Kiểm tra thực tập sư phạm cuối khóa năm học 2020–2021 Theo Kế hoạch số 272/KH-CĐCĐ ngày 24/02/2021 Trường Mầm non Hoa Anh Đào, THCS Nguyễn Sinh Sắc Đ/c Nguyễn Bình Dân - Phó Hiệu trưởng
Thứ Năm
04/03/2021
14:00 Tổ chức khóa đào tạo phương pháp nghiên cứu khoa học cho viên chức nhà trường Theo Kế hoạch số 218/KH-CĐCĐ ngày 04/02/2021 Hội trường 24-10
08:00 Họp Hội đồng tự đánh giá CTĐT giáo viên trình độ CĐSP ngành GDMN - Ban Giám hiệu
- Hội đồng tự đánh giá CTĐT giáo viên trình độ CĐSP ngành GDMN
- Nhóm trưởng và thành viên các nhóm chuyên trách
Hội trường 24-10 Đ/c Lê Trí Khải, Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng
08:00 Bàn các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn huyện Kon Plông Đ/c Huỳnh Văn Chung -Phó Hiệu trưởng Hội trường tầng 1, Huyện ủy Kon Plông
Thứ Sáu
05/03/2021
14:00 Tổ chức khóa đào tạo phương pháp nghiên cứu khoa học cho viên chức nhà trường Theo Kế hoạch số 218/KH-CĐCĐ ngày 04/02/2021 Hội trường 24-10
16:00 Đảng ủy, BGH nhà trường dự Tổ chức kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 Theo Kế hoạch số 03/KH-CĐCS ngày 23/02/2021 của CĐCS nhà trường Trụ sở chính, Trường CĐCĐ Kon Tum
Chủ nhật
07/03/2021
07:45 Họp Đảng ủy thực hiện quy trình bổ sung Ủy viên Ban thường vụ và Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ nhà trường Hội trường 24-10 Đ/c Bí thư Đảng ủy- Hiệu trưởng nhà trường
08:00 Họp giao ban tuần 11 - Ban Giám hiệu
- Trưởng các đơn vị thuộc Trường, Phó Khoa KT-NL phụ trách lĩnh vực KT-DL
- Tổ trưởng: Tổ CNTT; Tổ CNSH, 3T; Trưởng ban Văn - Thể - Mỹ, Thư ký BGH
- Đại diện Đảng, Đoàn thể
Hội trường 24-10 Đ/c Bí thư Đảng ủy- Hiệu trưởng nhà trường
10:00 Họp thống nhất nội dung phân công nhà giáo giảng dạy các môn khoa học Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và mức hưởng phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhà giáo bộ môn Lý luận chính trị - Ban Giám hiệu
- Tập thể lãnh đạo phòng TCCB; Lãnh đạo phòng Đào tạo (thầy Trị và thầy Phúc); Trưởng phòng KHTV, Trưởng khoa Cơ bản; Trưởng bộ môn LLCT và Thư ký BGH
Hội trường 24-10 Đ/c Hiệu trưởng

Thứ Hai (01/03/2021)

13:00:
Sáng :
Chiều : Làm việc
Thành Phần :
Địa điểm : Trường CĐCĐ Kon Tum
Chủ trì :
Ghi chú :
08:00:
Sáng : Họp thống nhất nội dung về việc bổ nhiệm và xếp lương viên chức giảng dạy nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng và nhóm ngành Giáo dục nghề nghiệp trong cùng một đơn vị thuộc Trường
Chiều :
Thành Phần : - Đ/c Hiệu trưởng
- Lãnh đạo phòng TCCB và CTHSSV.
- Lãnh đạo Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ và Thư viện, khoa Cơ bản.
- Tập thể bộ môn Ngoại ngữ, Tổ Công nghệ Thông Tin, bộ môn Giáo dục thể chất - Quốc phòng An ninh, bộ môn Lý luận Chính trị (Phụ lục danh sách theo Giấy mới số 07/GM-CĐCĐ ngày 26/02/2021).
Địa điểm : Hội trường 24-10
Chủ trì : Đ/c Hiệu trưởng
Ghi chú : Đề nghị Trưởng các đơn vị thuộc Trường thông báo cho các viên chức thuộc thành phần dự họp sắp xếp công việc và thời gian để tham dự cuộc họp
09:00:
Sáng : Đ/c Hiệu trưởng làm việc với phòng HC-QT, KH-TV, khoa KT&NL
Chiều :
Thành Phần : Lãnh đạo: Phòng HC-QT, KH-TV, khoa KT&NL
Địa điểm : Phòng làm việc của đ/c Hiệu trưởng
Chủ trì :
Ghi chú :

Thứ Ba (02/03/2021)

13:30:
Sáng :
Chiều : Tổ chức khóa đào tạo phương pháp nghiên cứu khoa học cho viên chức nhà trường
Thành Phần : Theo Kế hoạch số 218/KH-CĐCĐ ngày 04/02/2021
Địa điểm : Hội trường 24-10
Chủ trì :
Ghi chú :
13:30:
Sáng :
Chiều : Đ/c Hiệu trưởng dự họp thảo luận việc tham mưu sắp xếp, tổ chức lại các trung tâm GDNN - GDTX trên địa bàn tỉnh
Thành Phần : Đ/c Anh Dũng - PTP TCCB-CTHSSV, Quang Phục phòng HCQT
Địa điểm : Sở Nội vụ tỉnh
Chủ trì :
Ghi chú :
08:00:
Sáng : Kiểm tra thực tập sư phạm cuối khóa năm học 2020–2021
Chiều :
Thành Phần : Theo Kế hoạch số 272/KH-CĐCĐ ngày 24/02/2021
Địa điểm : Trường Tiểu học Phan Đình Phùng, Mầm non Tuổi Thơ
Chủ trì : Đ/c Nguyễn Bình Dân - Phó Hiệu trưởng
Ghi chú :
09:00:
Sáng : Xét duyệt đề cương và dự toán kinh phí đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2021 đối với đề tài “Nghiên cứu đánh giá của cơ quan/doanh nghiệp về mức độ đáp ứng công việc của học sinh, sinh viên tốt nghiệp Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum giai đoạn 2018-2020”,
Chiều :
Thành Phần : Theo Kế hoạch 292/KH-CĐCĐ ngày 26/02/2021
Địa điểm : Phòng họp
Chủ trì : Đ/c Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng
Ghi chú :
10:00:
Sáng : Họp thống nhất nội dung làm việc giữa Hiệu trưởng và Lãnh đạo Sở Nội vụ vào lúc 13h00 chiều nay (03/3/2021)
Chiều :
Thành Phần : - Ban Giám hiệu,
- Các thành viên trong Tổ xây dựng Đề án tái cơ cấu nhà trường, thư ký BGH, Phó Trưởng khoa Sư phạm (cô Hương, cô Vân), Trưởng bộ môn GDMN
Địa điểm : Hội trường 24-10
Chủ trì : Đ/c Hiệu trưởng
Ghi chú :

Thứ Tư (03/03/2021)

13:00:
Sáng :
Chiều : Đ/c Hiệu trưởng làm việc với Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh
Thành Phần :
Địa điểm : Sở Nội vụ tỉnh
Chủ trì :
Ghi chú :
14:00:
Sáng :
Chiều : Tổ chức khóa đào tạo phương pháp nghiên cứu khoa học cho viên chức nhà trường
Thành Phần : Theo Kế hoạch số 218/KH-CĐCĐ ngày 04/02/2021
Địa điểm : Hội trường 24-10
Chủ trì :
Ghi chú :
15:00:
Sáng :
Chiều : Họp thống nhất tái cơ cấu nhà trường sau khi Hiệu trưởng nhà trường làm việc với lãnh đạo và các phòng chức năng Sở Nội vụ.
Thành Phần : - Ban Giám hiệu,
- Tập thể lãnh đạo khoa KT&NL, tập thể lãnh đạo Trung tâm TH-NN&TV, tập thể lãnh đạo phòng TCCB&CTHSSV, thư ký BGH
Địa điểm : Phòng họp
Chủ trì : Đ/c Hiệu trưởng
Ghi chú :
08:12:
Sáng : Kiểm tra thực tập sư phạm cuối khóa năm học 2020–2021
Chiều :
Thành Phần : Theo Kế hoạch số 272/KH-CĐCĐ ngày 24/02/2021
Địa điểm : Trường Mầm non Hoa Anh Đào, THCS Nguyễn Sinh Sắc
Chủ trì :
Ghi chú : Đ/c Nguyễn Bình Dân - Phó Hiệu trưởng

Thứ Năm (04/03/2021)

14:00:
Sáng :
Chiều : Tổ chức khóa đào tạo phương pháp nghiên cứu khoa học cho viên chức nhà trường
Thành Phần : Theo Kế hoạch số 218/KH-CĐCĐ ngày 04/02/2021
Địa điểm : Hội trường 24-10
Chủ trì :
Ghi chú :
08:00:
Sáng : Họp Hội đồng tự đánh giá CTĐT giáo viên trình độ CĐSP ngành GDMN
Chiều :
Thành Phần : - Ban Giám hiệu
- Hội đồng tự đánh giá CTĐT giáo viên trình độ CĐSP ngành GDMN
- Nhóm trưởng và thành viên các nhóm chuyên trách
Địa điểm : Hội trường 24-10
Chủ trì : Đ/c Lê Trí Khải, Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng
Ghi chú :
08:00:
Sáng : Bàn các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn huyện Kon Plông
Chiều :
Thành Phần : Đ/c Huỳnh Văn Chung -Phó Hiệu trưởng
Địa điểm : Hội trường tầng 1, Huyện ủy Kon Plông
Chủ trì :
Ghi chú :

Thứ Sáu (05/03/2021)

14:00:
Sáng :
Chiều : Tổ chức khóa đào tạo phương pháp nghiên cứu khoa học cho viên chức nhà trường
Thành Phần : Theo Kế hoạch số 218/KH-CĐCĐ ngày 04/02/2021
Địa điểm : Hội trường 24-10
Chủ trì :
Ghi chú :
16:00:
Sáng :
Chiều : Đảng ủy, BGH nhà trường dự Tổ chức kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
Thành Phần : Theo Kế hoạch số 03/KH-CĐCS ngày 23/02/2021 của CĐCS nhà trường
Địa điểm : Trụ sở chính, Trường CĐCĐ Kon Tum
Chủ trì :
Ghi chú :

Chủ nhật (07/03/2021)

07:45:
Sáng : Họp Đảng ủy thực hiện quy trình bổ sung Ủy viên Ban thường vụ và Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ nhà trường
Chiều :
Thành Phần :
Địa điểm : Hội trường 24-10
Chủ trì : Đ/c Bí thư Đảng ủy- Hiệu trưởng nhà trường
Ghi chú :
08:00:
Sáng : Họp giao ban tuần 11
Chiều :
Thành Phần : - Ban Giám hiệu
- Trưởng các đơn vị thuộc Trường, Phó Khoa KT-NL phụ trách lĩnh vực KT-DL
- Tổ trưởng: Tổ CNTT; Tổ CNSH, 3T; Trưởng ban Văn - Thể - Mỹ, Thư ký BGH
- Đại diện Đảng, Đoàn thể
Địa điểm : Hội trường 24-10
Chủ trì : Đ/c Bí thư Đảng ủy- Hiệu trưởng nhà trường
Ghi chú :
10:00:
Sáng : Họp thống nhất nội dung phân công nhà giáo giảng dạy các môn khoa học Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và mức hưởng phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhà giáo bộ môn Lý luận chính trị
Chiều :
Thành Phần : - Ban Giám hiệu
- Tập thể lãnh đạo phòng TCCB; Lãnh đạo phòng Đào tạo (thầy Trị và thầy Phúc); Trưởng phòng KHTV, Trưởng khoa Cơ bản; Trưởng bộ môn LLCT và Thư ký BGH
Địa điểm : Hội trường 24-10
Chủ trì : Đ/c Hiệu trưởng
Ghi chú :
Lưu ý
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây