Phòng Tổ chức cán bộ và Công tác HSSV

tap the phong tccb

1. Thông tin chung:
      Tên đơn vị: Phòng Tổ chức cán bộ và Công tác học sinh, sinh viên.
      Địa chỉ: Trụ sở chính, số 14 Ngụy Như Kon Tum, Phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
      Điện thoại: 0260.3911.963
* Cơ cấu tổ chức: 01 trưởng phòng, 03 phó trưởng phòng và 06 viên chức; trong đó 02 chuyên viên; 5 giảng viên; 3 giáo viên. Số viên chức và người lao động của phòng hiện có 10 viên chức; trong đó nam 5, nữ 5. Trình độ chuyên môn thạc sĩ 2; đại học 08 (Biên chế 09; Hợp đồng 01).
* Tổ chức chính trị: 09 đ/c đảng viên; có 10 viên chức là đoàn viên công đoàn.
2. Chức năng nhiệm vụ:
* Công tác Tổ chức cán bộ:
       - Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng quy định về số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm, tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức và người lao độngtheo quy định của pháp luật.
       - Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong trường; điều động, bố trí cán bộ hợp lý nhằm sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ, viên chức; xem xét bổ nhiệm các chức vụ thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng.
       - Phối hợp với các đơn vị, tham mưu Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ nghiệp vụ có đủ năng lực và phẩm chất đáp ứng nhu cầu phát triển của trường.
       - Tham mưu Hiệu trưởng tổ chức đánh giá, phân loại giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động.Tham gia thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức.
      - Tham mưu Hiệu trưởng xây dựng và quản lý hồ sơ cán bộ; phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài vụ thực hiện các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.
      - Tham mưu Hiệu trưởng điều động giảng viên, viên chức tham gia thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường và các đơn vị ngoài trường (nếu các đơn vị có đề nghị phối hợp).
       - Tham mưu Hiệu trưởng tổ chức thực hiện công tác Quy chế dân chủ trong nhà trường theo quy định của Đảng và Nhà nước.
* Công tác Chính trị tư tưởng:
      - Tham mưu cho Đảng ủy và Hiệu trưởng tổ chức học tập đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cho CCVC và HSSV.
     - Phối hợp với các đơn vị, tổ chức Đảng, các đoàn thể trong nhà trường nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của CCVC và HSSV, đề xuất với Hiệu trưởng các chủ trương, biện pháp thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng phù hợp với từng giai đoạn.
      - Tổ chức sinh hoạt chính trị, giáo dục pháp luật theo chủ trương của Đảng ủy và Ban Giám hiệu; giáo dục truyền thống nhân các ngày kỷ niệm lịch sử và các sự kiện trong năm. Phối hợp tổ chức thông tin, tuyên truyền phục vụ các hoạt động chính trị, nhiệm vụ đào tạo của trường.
      - Phối hợp các tổ chức đoàn thể trong nhà trường tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao, câu lạc bộ, …
      - Triển khai công tác giáo dục đạo đức, lối sống; phối hợp các bộ phận chức năng thực hiện công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn trong HSSV, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.
* Công tác sinh viên:
      - Thực hiện công tác tổ chức lớp, làm thẻ HSSV.
      - Phối hợp GVCN theo dõi, đánh giá thái độ học tập, rèn luyện của HSSV; phân loại, xếp loại HSSV cuối mỗi học kỳ, năm học, khoá học; tổ chức thi đua, khen thưởng các tập thể, cá nhân; xử lý kỷ luật đối với HSSV vi phạm quy chế.
      - Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ HSSV, giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến HSSV.
      - Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” cho HSSV đầu năm học. Tổ chức đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo trường với HSSV.
      - Phối hợp các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với HSSV: học bổng khuyến khích học tập, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan.
      - Phối hợp các bộ phận chức năng tổ chức tư vấn học tập, pháp lý, tâm lý, xã hội, nghề nghiệp, việc làm cho HSSV.
      - Chuẩn bị nội dung và chủ trì các buổi họp giao ban hàng tuần HSSV.
      - Phối hợp tổ chức và quản lý HSSV khi được điều động tham gia các hoạt động bên ngoài trường.
      - Làm nhiệm vụ thường trực hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật HSSV.
 3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của đơn vị
 3.1 Lãnh đạo đơn vị
 

 

   
duong van anh dung phu trach phong tccbcthssv

Trưởng phòng

  ThS Dương Văn Anh Dũng
  Tel: 0905.766.136
  Email: dungnga.cdkt@gmail.com

   
ho thi phuong sau pho truong phong tccb

Phó Trưởng phòng

  CN Hồ Thị Phương Sáu

  Tel: 0373.551.559

  Email: giaphucvs@gmail.com


3.2  Danh sách trích ngang nhà giáo, viên chức thuộc đơn vị   
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây