Ban Giám hiệu

BGH


I. LÃNH ĐẠO ĐƯƠNG NHIỆM

Hiệu trưởng:

Hiệu trưởng

TS. BS Lê Trí Khải
Tel: 0260.3862337
Phone: 0905093349
Email: letrikhai2006@gmail.com


Phân công nhiệm vụ: 
1. Chỉ đạo, điều hành, quản lý chung mọi mặt hoạt động của Trường.
2. Là đầu mối liên hệ với Bộ Lao động –TB & XH, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế,
    Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh.
3. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
    - Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ;
    - Công tác tổ chức, cán bộ;
    - Quy hoạch và phát triển trường;
    - Kế hoạch và tài chính;
    - Xây dựng cơ bản;
    - Công nghệ thông tin;
    - Công tác Khoa học, công nghệ và Hợp tác quốc tế;
    - Là Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của nhà trường;
    - Chủ tài khoản thứ nhất.
4. Theo dõi và chỉ đạo các phòng thuộc Trường:
    - Phòng Tổ chức cán bộ - Công tác học sinh, sinh viên;
    - Phòng Kế hoạch -Tài vụ;
    - Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế.
5. Phụ trách các Trung tâm trực thuộc Trường:
    - Trung tâm Phát triển doanh nghiệp và Giới thiệu việc làm;
    - Trung tâm Thực nghiệm và Cung ứng dịch vụ;
    - Trung tâm Tin học -Ngoại ngữ và Thư viện.

 
Phó Hiệu trưởng:

Phó Hiệu trưởng

ThS. Nguyễn Bình Dân
Tel: 0260.3864499
Phone: 0905108360
Email: nguyenbinhdan63@gmail.com


Phân công nhiệm vụ
1. Giúp Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
    - Công tác tuyển sinh, đào tạo;
    - Công tác học sinh, sinh viên;
    - Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng;
    - Ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyển sinh, đào tạo;
    - Trưởng ban biên tập website của Trường;
    - Tổ trưởng Tổ Truyền thông của Trường;
    - Kiểm tra, thanh tra Trường;
    - Chủ tài khoản thứ hai.
2. Phụ trách các đơn vị thuộc Trường:
    - Phòng Đào tạo;
    - Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng;
    - Khoa Cơ bản;
    - Khoa Sư phạm;
    - Khoa Kinh tế -Nông Lâm;
    - Khoa Kỹ thuật và Công nghệ.
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 
Phó Hiệu trưởng:
Thayhieu

Phó Hiệu trưởng

BSCKI. Nguyễn Trung Hiếu
Tel: 0260.3911960
Phone: 0913446344
Email: Bshieu291@gmail.com


Phân công nhiệm vụ: 
1. Giúp Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực:
    - Phụ trách công tác Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường;
    - Thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy;
    - Công tác Hành chính - Quản trị;
    - Bảo đảm cơ sở vật chất nhà trường;
    - An ninh trật tự; nền nếp của trường; công tác y tế nhà trường;
    - Cải cách hành chính;
    - Công tác Qui chế dân chủ, công tác dân vận;
    - Giải quyết đơn xin nghỉ phép của viên chức trong Trường (trừ đơn xin nghỉ phép đối với
    Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Trường) theo qui định;

    - Chủ tài khoản thứ ba.
2. Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị thuộc trường:
    - Phòng Hành chính –Quản trị;
    - Khoa Y.
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 
II. LÃNH ĐẠO TIỀN NHIỆM

ThS Đặng Xuân Thọ
Hiệu trưởng (giai đoạn 2018 - 2020)  

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây