“Phải thật sự đoàn kết, ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra”

Thứ năm - 11/07/2019 05:34
Phát biểu tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XI, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa nhấn mạnh: Năm 2019 được xác định là năm với nhiều nhiệm vụ quan trọng và hết sức nặng nề, đòi hỏi tất cả chúng ta phải thật sự đoàn kết, ra sức phấn đấu để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, hướng đến đạt kết quả cao nhất cho năm cuối của kế hoạch 5 năm, tạo tiền đề vững chắc cho Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Chu tich 1
Chủ tịch UBND tỉnh nêu quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra
 
 
Để đạt được mục tiêu đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt nhấn mạnh 10 nhiệm vụ và giải pháp cơ bản sẽ được UBND tỉnh khẩn trương triển khai đồng bộ trong 6 tháng cuối năm 2019.
 
Đó là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả 3 lĩnh vực đột phát trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đã xác định. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 9,3% theo kế hoạch đã được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra.
 
Phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ. Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và có các biện pháp ngăn chặn, ứng phó kịp thời. Tăng cường các biện pháp phòng chống thiên tai; công tác quản lý, bảo vệ rừng. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành các xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019 theo kế hoạch đề ra.
 
Tiếp tục thực hiện tốt công tác thu hút đầu tư. Theo dõi chặt chẽ hoạt động của các tổ chức tín dụng; thực hiện các giải pháp quyết liệt phòng chống và ngăn ngừa hoạt động tín dụng đen; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn phục vụ phát triển sản xuất và kinh doanh. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, thúc đẩy công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước.
 
Thường xuyên theo dõi diễn biến, tiến độ thu ngân sách, tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế; Quản lý chặt chẽ chi ngân sách nhà nước. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư, giải ngân vốn đầu tư phát triển. Chuẩn bị đầy đủ các nội dung phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
 
Tiếp tục đẩy nhanh các dự án giãn dân, sắp xếp bố trí dân cư; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án tại các vùng kinh tế động lực; chú trọng liên kết với hệ thống các siêu thị, đơn vị phân phối tại các thành phố lớn để phát triển thương mại, tiêu thụ sản phẩm của địa phương.
 
Đẩy mạnh cơ cấu lại, phát triển các ngành dịch vụ có lợi thế, tạo đột phá để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xen đây là lĩnh vực đột phá thứ tư trong phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện công tác vệ sinh học đường, chú trọng sửa chữa, nâng cấp, cải tạo và xây mới hệ thống cấp nước, nhà vệ sinh đã xuống cấp. Tiếp tục củng cố và kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở; nâng cao năng lực quản lý, chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
 
Tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch. Phát triển mạnh phong trào thể dục, thể thao quần chúng, các môn thể thao chuyên nghiệp, thành tích cao mà tỉnh có thế mạnh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng đối với hoạt động báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ, quản lý nhà nước.
 
Thực hiện tốt việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân trên địa bàn tỉnh. Sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập và triển khai sắp xếp các đơn vị trong hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 18, 19 của BCHTW khóa XII. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.
 
Xác định và xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị nếu không thực hiện nhiệm tốt vụ chính trị được giao. Khẩn trương đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh vào hoạt động ổn định và phát huy hiệu quả.
 
Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; duy trì và tăng cường quan hệ hợp tác với các tỉnh, thành trong nước và trong Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam; xúc tiến việc thiết lập quan hệ hợp tác trên một số lĩnh vực với các địa phương của các nước như Hàn Quốc, Pháp, Nhật Bản,...
 
Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Với quyết tâm chính trị cao nhất, UBND tỉnh sẽ làm hết sức mình, hành động quyết liệt để cùng cả tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2019 theo Kết luận của Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh.
 
Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố với quyết tâm chính trị cao nhất, phấn đấu, nỗ lực thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu thuộc ngành, địa phương mình phụ trách mà HĐND tỉnh sẽ đề ra. Đồng thời, xem đây là một trong những căn cứ để đánh giá, xếp loại cuối năm 2019. 
 
Năm 2019 là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. Ngay từ những ngày đầu của năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành các chương trình hành động thực hiện các kết luận của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.
 
 Đồng thời, ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện 03 lĩnh vực đột phá của tỉnh năm 2019, đó là: (1) Lĩnh vực phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; bảo tồn, đầu tư phát triển Sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác gắn với xây dựng liên kết chuỗi giá trị và phát triển thương hiệu trên địa bàn tỉnh; (2) Lĩnh vực chỉnh trang, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, các khu đô thị mới, các khu, cụm công nghiệp - đô thị - dịch vụ; (3) Lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, hình thành Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp.
 
Qua 6 tháng triển khai thực hiện, dưới sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, cùng với sự vào cuộc với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh nhà đã đạt những thành tựu quan trọng, nổi bật: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm ước đạt 5.654 tỷ đồng (giá so sánh 2010), tăng 9,05% so với cùng kỳ năm trước; thu NSNN ước đạt 1.426 tỷ đồng, đạt 57,8% dự toán và bằng 114,7% so với cùng kỳ năm trước; thu hút đầu tư đạt được những kết quả khả quan, đã thu hút 22 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 1.092,3 tỷ đồng, các nhà đầu tư lớn, có tiềm năng, tiềm lực đến đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh… Công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm. Đến nay, có 18 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí nông thôn mới.
 
Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động được chú trọng và ngày càng mang lại hiệu quả. Công tác an sinh xã hội được triển khai kịp thời, hiệu quả. Công tác giảm nghèo tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên, quy mô trường lớp học được mở rộng, nâng cấp, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Đã chỉ đạo và tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Công tác phát triển nguồn nhân lực tiếp tục được chú trọng thực hiện. Chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng lên, quy mô được mở rộng.
 
Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai, áp dụng rộng rãi và phát huy được hiệu quả; đã thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chuẩn bị đưa vào hoạt động trong tháng 7 năm 2019. Công tác thanh tra, kiểm tra được đẩy mạnh. Lĩnh vực tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện tốt.
 
Quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế tiếp tục đi vào chiều sâu, quan hệ hợp tác với các tỉnh, thành trong nước và trong Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam được tăng cường trên nhiều lĩnh vực.
 

 

Nguồn tin: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây