Lễ bế giảng khóa đào tạo liên tục “Chăm sóc điều dưỡng tại trạm y tế theo nguyên tắc y học gia đình”

Thứ năm - 13/06/2019 21:26
Chiều ngày 12/6/2019, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum tổ chức Lễ bế giảng khóa đào tạo liên tục “Chăm sóc điều dưỡng tại trạm y tế theo nguyên tắc y học gia đình” dành cho điều dưỡng có trình độ trung cấp trở lên cho 27 học viên là điều dưỡng làm việc tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn và các trung tâm y tế huyện, thành phố. Tham dự có Tiến sĩ Huỳnh Văn Chung - Trưởng phòng Đào tạo.
Khóa học được đào tạo từ ngày 20/5/2019 đến 12/6/2019, theo phương pháp dạy, học tích cực; dạy học dựa trên vấn đề, thuyết trình ngắn, làm mẫu, thảo luận lâm sàng,…Trong thời gian học, các học viên đã được cập nhật những kiến thức về y học gia đình và trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình; chăm sóc dự phòng, tư vấn giáo dục và nâng cao sức khỏe; cập nhật về xử trí một số vấn đề thường gặp tại cộng đồng theo nguyên lý y học gia đình; thực tập tại Trung tâm Y tế và Trạm Y tế xã.
Đây là, lớp thứ 2 khóa đào tạo liên tục “Chăm sóc điều dưỡng tại trạm y tế theo nguyên tắc y học gia đình” dành cho điều dưỡng có trình độ trung cấp trở lên làm việc tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn trong năm 2019 và cơ bản đã hoàn thành mục tiêu đề ra là đến cuối năm 2019 đảm bảo 100% nhân lực là điều dưỡng làm việc tại Trạm Y tế xã (kể cả nhân viên dân số và kế hoạch hóa gia đình) được đào tạo “ Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý Y học gia đình”.
Khóa đào tạo đã giúp cho các học viên nắm vững kiến thức về: Khái niệm y học gia đình; 6 nguyên tắc của y học gia đình và trạm y tế xã hoạt động theo nguyên tắc y học gia đình; Mô tả được nhiệm vụ của điều dưỡng làm việc tại trạm y tế xã hoạt động theo nguyên tắc y học gia đình; Lập và thực hiện được kế hoạch chăm sóc người bệnh tại trạm y tế xã theo nguyên tắc y học gia đình; Thực hiện được vai trò của người điều dưỡng trong nhóm chăm sóc ban đầu; Thực hiện đúng kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu của cán bộ chuyên môn tại trạm y tế xã; Thực hiện đúng kỹ năng chăm sóc điều dưỡng tại trạm y tế xã; Thực hiện đúng kỹ năng phục hồi chức năng cơ bản  tại trạm y tế xã; Ý thức được sự cần thiết trong đổi mới công tác điều dưỡng tại trạm y tế xã hoạt động theo nguyên tắc y học gia đình.
Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Huỳnh Văn Chung - Trưởng phòng Đào tạo biểu dương và đánh giá cao nỗ lực trong học tập của các học viên để hoàn thành khóa học, ghi nhận những đóng góp trong công tác đào tạo của các giảng viên. Đồng thời đề nghị các học viên thường xuyên cập nhật kiến thức, tư vấn, tuyên truyền giúp người dân hiểu được về vấn đề sức khỏe, vận dụng những kiến thức đã được học để áp dụng trong công tác chuyên môn, giúp nâng cao việc chăm sóc sức khỏe nhân dân tại địa phương.
Kết thúc khóa đào tạo, với sự hỗ trợ của Dự án giáo dục đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET) - Tỉnh Kon Tum, Trường Cao đẳng Cộng đồng đã cấp Chứng chỉ đào tạo liên tục “Chăm sóc điều dưỡng tại trạm y tế theo nguyên tắc y học gia đình” dành cho điều dưỡng có trình độ trung cấp trở lên cho 27 học viên. Trong đó, có 06 học viên đạt loại giỏi được Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum khen thưởng và 21 học viên đạt loại Khá.
 
                 Một số hình ảnh của khóa đào tạo và buổi lễ Bế giảng 
Khóa học được đào tạo từ ngày 20/5/2019 đến 12/6/2019, theo phương pháp dạy, học tích cực; dạy học dựa trên vấn đề, thuyết trình ngắn, làm mẫu, thảo luận lâm sàng,…Trong thời gian học, các học viên đã được cập nhật những kiến thức về y học gia đình và trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình; chăm sóc dự phòng, tư vấn giáo dục và nâng cao sức khỏe; cập nhật về xử trí một số vấn đề thường gặp tại cộng đồng theo nguyên lý y học gia đình; thực tập tại Trung tâm Y tế và Trạm Y tế xã. Đây là, lớp thứ 2 khóa đào tạo liên tục “Chăm sóc điều dưỡng tại trạm y tế theo nguyên tắc y học gia đình” dành cho điều dưỡng có trình độ trung cấp trở lên làm việc tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn trong năm 2019 và cơ bản đã hoàn thành mục tiêu đề ra là đến cuối năm 2019 đảm bảo 100% nhân lực là điều dưỡng làm việc tại Trạm Y tế xã (kể cả nhân viên dân số và kế hoạch hóa gia đình) được đào tạo “ Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý Y học gia đình”. Khóa đào tạo đã giúp cho các học viên nắm vững kiến thức về: Khái niệm y học gia đình; 6 nguyên tắc của y học gia đình và trạm y tế xã hoạt động theo nguyên tắc y học gia đình; Mô tả được nhiệm vụ của điều dưỡng làm việc tại trạm y tế xã hoạt động theo nguyên tắc y học gia đình; Lập và thực hiện được kế hoạch chăm sóc người bệnh tại trạm y tế xã theo nguyên tắc y học gia đình; Thực hiện được vai trò của người điều dưỡng trong nhóm chăm sóc ban đầu; Thực hiện đúng kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu của cán bộ chuyên môn tại trạm y tế xã; Thực hiện đúng kỹ năng chăm sóc điều dưỡng tại trạm y tế xã; Thực hiện đúng kỹ năng phục hồi chức năng cơ bản tại trạm y tế xã; Ý thức được sự cần thiết trong đổi mới công tác điều dưỡng tại trạm y tế xã hoạt động theo nguyên tắc y học gia đình. Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Huỳnh Văn Chung - Trưởng phòng Đào tạo biểu dương và đánh giá cao nỗ lực trong học tập của các học viên để hoàn thành khóa học, ghi nhận những đóng góp trong công tác đào tạo của các giảng viên. Đồng thời đề nghị các học viên thường xuyên cập nhật kiến thức, tư vấn, tuyên truyền giúp người dân hiểu được về vấn đề sức khỏe, vận dụng những kiến thức đã được học để áp dụng trong công tác chuyên môn, giúp nâng cao việc chăm sóc sức khỏe nhân dân tại địa phương. Kết thúc khóa đào tạo, với sự hỗ trợ của Dự án giáo dục đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET) - Tỉnh Kon Tum, Trường Cao đẳng Cộng đồng đã cấp Chứng chỉ đào tạo liên tục “Chăm sóc điều dưỡng tại trạm y tế theo nguyên tắc y học gia đình” dành cho điều dưỡng có trình độ trung cấp trở lên cho 27 học viên. Trong đó, có 06 học viên đạt loại giỏi được Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum khen thưởng và 21 học viên đạt loại Khá. Một số hình ảnh của khóa đào tạo và buổi lễ Bế giảng
 
Khóa học được đào tạo từ ngày 20/5/2019 đến 12/6/2019, theo phương pháp dạy, học tích cực; dạy học dựa trên vấn đề, thuyết trình ngắn, làm mẫu, thảo luận lâm sàng,…Trong thời gian học, các học viên đã được cập nhật những kiến thức về y học gia đình và trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình; chăm sóc dự phòng, tư vấn giáo dục và nâng cao sức khỏe; cập nhật về xử trí một số vấn đề thường gặp tại cộng đồng theo nguyên lý y học gia đình; thực tập tại Trung tâm Y tế và Trạm Y tế xã. Đây là, lớp thứ 2 khóa đào tạo liên tục “Chăm sóc điều dưỡng tại trạm y tế theo nguyên tắc y học gia đình” dành cho điều dưỡng có trình độ trung cấp trở lên làm việc tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn trong năm 2019 và cơ bản đã hoàn thành mục tiêu đề ra là đến cuối năm 2019 đảm bảo 100% nhân lực là điều dưỡng làm việc tại Trạm Y tế xã (kể cả nhân viên dân số và kế hoạch hóa gia đình) được đào tạo “ Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý Y học gia đình”. Khóa đào tạo đã giúp cho các học viên nắm vững kiến thức về: Khái niệm y học gia đình; 6 nguyên tắc của y học gia đình và trạm y tế xã hoạt động theo nguyên tắc y học gia đình; Mô tả được nhiệm vụ của điều dưỡng làm việc tại trạm y tế xã hoạt động theo nguyên tắc y học gia đình; Lập và thực hiện được kế hoạch chăm sóc người bệnh tại trạm y tế xã theo nguyên tắc y học gia đình; Thực hiện được vai trò của người điều dưỡng trong nhóm chăm sóc ban đầu; Thực hiện đúng kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu của cán bộ chuyên môn tại trạm y tế xã; Thực hiện đúng kỹ năng chăm sóc điều dưỡng tại trạm y tế xã; Thực hiện đúng kỹ năng phục hồi chức năng cơ bản tại trạm y tế xã; Ý thức được sự cần thiết trong đổi mới công tác điều dưỡng tại trạm y tế xã hoạt động theo nguyên tắc y học gia đình. Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Huỳnh Văn Chung - Trưởng phòng Đào tạo biểu dương và đánh giá cao nỗ lực trong học tập của các học viên để hoàn thành khóa học, ghi nhận những đóng góp trong công tác đào tạo của các giảng viên. Đồng thời đề nghị các học viên thường xuyên cập nhật kiến thức, tư vấn, tuyên truyền giúp người dân hiểu được về vấn đề sức khỏe, vận dụng những kiến thức đã được học để áp dụng trong công tác chuyên môn, giúp nâng cao việc chăm sóc sức khỏe nhân dân tại địa phương. Kết thúc khóa đào tạo, với sự hỗ trợ của Dự án giáo dục đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET) - Tỉnh Kon Tum, Trường Cao đẳng Cộng đồng đã cấp Chứng chỉ đào tạo liên tục “Chăm sóc điều dưỡng tại trạm y tế theo nguyên tắc y học gia đình” dành cho điều dưỡng có trình độ trung cấp trở lên cho 27 học viên. Trong đó, có 06 học viên đạt loại giỏi được Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum khen thưởng và 21 học viên đạt loại Khá. Một số hình ảnh của khóa đào tạo và buổi lễ Bế giảng
 
Khóa học được đào tạo từ ngày 20/5/2019 đến 12/6/2019, theo phương pháp dạy, học tích cực; dạy học dựa trên vấn đề, thuyết trình ngắn, làm mẫu, thảo luận lâm sàng,…Trong thời gian học, các học viên đã được cập nhật những kiến thức về y học gia đình và trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình; chăm sóc dự phòng, tư vấn giáo dục và nâng cao sức khỏe; cập nhật về xử trí một số vấn đề thường gặp tại cộng đồng theo nguyên lý y học gia đình; thực tập tại Trung tâm Y tế và Trạm Y tế xã. Đây là, lớp thứ 2 khóa đào tạo liên tục “Chăm sóc điều dưỡng tại trạm y tế theo nguyên tắc y học gia đình” dành cho điều dưỡng có trình độ trung cấp trở lên làm việc tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn trong năm 2019 và cơ bản đã hoàn thành mục tiêu đề ra là đến cuối năm 2019 đảm bảo 100% nhân lực là điều dưỡng làm việc tại Trạm Y tế xã (kể cả nhân viên dân số và kế hoạch hóa gia đình) được đào tạo “ Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý Y học gia đình”. Khóa đào tạo đã giúp cho các học viên nắm vững kiến thức về: Khái niệm y học gia đình; 6 nguyên tắc của y học gia đình và trạm y tế xã hoạt động theo nguyên tắc y học gia đình; Mô tả được nhiệm vụ của điều dưỡng làm việc tại trạm y tế xã hoạt động theo nguyên tắc y học gia đình; Lập và thực hiện được kế hoạch chăm sóc người bệnh tại trạm y tế xã theo nguyên tắc y học gia đình; Thực hiện được vai trò của người điều dưỡng trong nhóm chăm sóc ban đầu; Thực hiện đúng kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu của cán bộ chuyên môn tại trạm y tế xã; Thực hiện đúng kỹ năng chăm sóc điều dưỡng tại trạm y tế xã; Thực hiện đúng kỹ năng phục hồi chức năng cơ bản tại trạm y tế xã; Ý thức được sự cần thiết trong đổi mới công tác điều dưỡng tại trạm y tế xã hoạt động theo nguyên tắc y học gia đình. Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Huỳnh Văn Chung - Trưởng phòng Đào tạo biểu dương và đánh giá cao nỗ lực trong học tập của các học viên để hoàn thành khóa học, ghi nhận những đóng góp trong công tác đào tạo của các giảng viên. Đồng thời đề nghị các học viên thường xuyên cập nhật kiến thức, tư vấn, tuyên truyền giúp người dân hiểu được về vấn đề sức khỏe, vận dụng những kiến thức đã được học để áp dụng trong công tác chuyên môn, giúp nâng cao việc chăm sóc sức khỏe nhân dân tại địa phương. Kết thúc khóa đào tạo, với sự hỗ trợ của Dự án giáo dục đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET) - Tỉnh Kon Tum, Trường Cao đẳng Cộng đồng đã cấp Chứng chỉ đào tạo liên tục “Chăm sóc điều dưỡng tại trạm y tế theo nguyên tắc y học gia đình” dành cho điều dưỡng có trình độ trung cấp trở lên cho 27 học viên. Trong đó, có 06 học viên đạt loại giỏi được Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum khen thưởng và 21 học viên đạt loại Khá. Một số hình ảnh của khóa đào tạo và buổi lễ Bế giảng
 
Khóa học được đào tạo từ ngày 20/5/2019 đến 12/6/2019, theo phương pháp dạy, học tích cực; dạy học dựa trên vấn đề, thuyết trình ngắn, làm mẫu, thảo luận lâm sàng,…Trong thời gian học, các học viên đã được cập nhật những kiến thức về y học gia đình và trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình; chăm sóc dự phòng, tư vấn giáo dục và nâng cao sức khỏe; cập nhật về xử trí một số vấn đề thường gặp tại cộng đồng theo nguyên lý y học gia đình; thực tập tại Trung tâm Y tế và Trạm Y tế xã. Đây là, lớp thứ 2 khóa đào tạo liên tục “Chăm sóc điều dưỡng tại trạm y tế theo nguyên tắc y học gia đình” dành cho điều dưỡng có trình độ trung cấp trở lên làm việc tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn trong năm 2019 và cơ bản đã hoàn thành mục tiêu đề ra là đến cuối năm 2019 đảm bảo 100% nhân lực là điều dưỡng làm việc tại Trạm Y tế xã (kể cả nhân viên dân số và kế hoạch hóa gia đình) được đào tạo “ Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý Y học gia đình”. Khóa đào tạo đã giúp cho các học viên nắm vững kiến thức về: Khái niệm y học gia đình; 6 nguyên tắc của y học gia đình và trạm y tế xã hoạt động theo nguyên tắc y học gia đình; Mô tả được nhiệm vụ của điều dưỡng làm việc tại trạm y tế xã hoạt động theo nguyên tắc y học gia đình; Lập và thực hiện được kế hoạch chăm sóc người bệnh tại trạm y tế xã theo nguyên tắc y học gia đình; Thực hiện được vai trò của người điều dưỡng trong nhóm chăm sóc ban đầu; Thực hiện đúng kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu của cán bộ chuyên môn tại trạm y tế xã; Thực hiện đúng kỹ năng chăm sóc điều dưỡng tại trạm y tế xã; Thực hiện đúng kỹ năng phục hồi chức năng cơ bản tại trạm y tế xã; Ý thức được sự cần thiết trong đổi mới công tác điều dưỡng tại trạm y tế xã hoạt động theo nguyên tắc y học gia đình. Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Huỳnh Văn Chung - Trưởng phòng Đào tạo biểu dương và đánh giá cao nỗ lực trong học tập của các học viên để hoàn thành khóa học, ghi nhận những đóng góp trong công tác đào tạo của các giảng viên. Đồng thời đề nghị các học viên thường xuyên cập nhật kiến thức, tư vấn, tuyên truyền giúp người dân hiểu được về vấn đề sức khỏe, vận dụng những kiến thức đã được học để áp dụng trong công tác chuyên môn, giúp nâng cao việc chăm sóc sức khỏe nhân dân tại địa phương. Kết thúc khóa đào tạo, với sự hỗ trợ của Dự án giáo dục đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET) - Tỉnh Kon Tum, Trường Cao đẳng Cộng đồng đã cấp Chứng chỉ đào tạo liên tục “Chăm sóc điều dưỡng tại trạm y tế theo nguyên tắc y học gia đình” dành cho điều dưỡng có trình độ trung cấp trở lên cho 27 học viên. Trong đó, có 06 học viên đạt loại giỏi được Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum khen thưởng và 21 học viên đạt loại Khá. Một số hình ảnh của khóa đào tạo và buổi lễ Bế giảng
 
Khóa học được đào tạo từ ngày 20/5/2019 đến 12/6/2019, theo phương pháp dạy, học tích cực; dạy học dựa trên vấn đề, thuyết trình ngắn, làm mẫu, thảo luận lâm sàng,…Trong thời gian học, các học viên đã được cập nhật những kiến thức về y học gia đình và trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình; chăm sóc dự phòng, tư vấn giáo dục và nâng cao sức khỏe; cập nhật về xử trí một số vấn đề thường gặp tại cộng đồng theo nguyên lý y học gia đình; thực tập tại Trung tâm Y tế và Trạm Y tế xã. Đây là, lớp thứ 2 khóa đào tạo liên tục “Chăm sóc điều dưỡng tại trạm y tế theo nguyên tắc y học gia đình” dành cho điều dưỡng có trình độ trung cấp trở lên làm việc tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn trong năm 2019 và cơ bản đã hoàn thành mục tiêu đề ra là đến cuối năm 2019 đảm bảo 100% nhân lực là điều dưỡng làm việc tại Trạm Y tế xã (kể cả nhân viên dân số và kế hoạch hóa gia đình) được đào tạo “ Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý Y học gia đình”. Khóa đào tạo đã giúp cho các học viên nắm vững kiến thức về: Khái niệm y học gia đình; 6 nguyên tắc của y học gia đình và trạm y tế xã hoạt động theo nguyên tắc y học gia đình; Mô tả được nhiệm vụ của điều dưỡng làm việc tại trạm y tế xã hoạt động theo nguyên tắc y học gia đình; Lập và thực hiện được kế hoạch chăm sóc người bệnh tại trạm y tế xã theo nguyên tắc y học gia đình; Thực hiện được vai trò của người điều dưỡng trong nhóm chăm sóc ban đầu; Thực hiện đúng kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu của cán bộ chuyên môn tại trạm y tế xã; Thực hiện đúng kỹ năng chăm sóc điều dưỡng tại trạm y tế xã; Thực hiện đúng kỹ năng phục hồi chức năng cơ bản tại trạm y tế xã; Ý thức được sự cần thiết trong đổi mới công tác điều dưỡng tại trạm y tế xã hoạt động theo nguyên tắc y học gia đình. Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Huỳnh Văn Chung - Trưởng phòng Đào tạo biểu dương và đánh giá cao nỗ lực trong học tập của các học viên để hoàn thành khóa học, ghi nhận những đóng góp trong công tác đào tạo của các giảng viên. Đồng thời đề nghị các học viên thường xuyên cập nhật kiến thức, tư vấn, tuyên truyền giúp người dân hiểu được về vấn đề sức khỏe, vận dụng những kiến thức đã được học để áp dụng trong công tác chuyên môn, giúp nâng cao việc chăm sóc sức khỏe nhân dân tại địa phương. Kết thúc khóa đào tạo, với sự hỗ trợ của Dự án giáo dục đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế (HPET) - Tỉnh Kon Tum, Trường Cao đẳng Cộng đồng đã cấp Chứng chỉ đào tạo liên tục “Chăm sóc điều dưỡng tại trạm y tế theo nguyên tắc y học gia đình” dành cho điều dưỡng có trình độ trung cấp trở lên cho 27 học viên. Trong đó, có 06 học viên đạt loại giỏi được Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum khen thưởng và 21 học viên đạt loại Khá. Một số hình ảnh của khóa đào tạo và buổi lễ Bế giảng
Nguồn tin : Thông tin truyền thông - Phòng Đào Tạo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây