Lịch thi kết thúc môn học/ mô đun kỳ chính học kỳ I, năm học 2020–2021 Các lớp K2T(Công nghệ ô tô1&2, May thời trang, Điện công nghiệp) Hệ Chính quycủa khoa Kỹ thuật -Công nghệ

Lịch thi kết thúc môn học/ mô đun kỳ chính học kỳ I, năm học 2020–2021 Các lớp K2T(Công nghệ ô tô1&2, May thời trang, Điện công nghiệp) Hệ Chính quycủa khoa Kỹ thuật -Công nghệ

 •   08/01/2021 04:21:00 AM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc môn học/ mô đun kỳ chính học kỳ I, năm học 2020–2021 Các lớp K2T(Công nghệ ô tô1&2, May thời trang, Điện công nghiệp) Hệ Chính quycủa khoa Kỹ thuật -Công nghệ
Phân công cán bộ chấm bài tập lớn các lớp K1C, K2C Cao đẳng chính quy Học kỳ I/ Năm học 2020-2021-Khoa Sư phạm

Phân công cán bộ chấm bài tập lớn các lớp K1C, K2C Cao đẳng chính quy Học kỳ I/ Năm học 2020-2021-Khoa Sư phạm

 •   04/01/2021 10:04:00 PM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
Phân công cán bộ chấm bài tập lớn các lớp K1C, K2C Cao đẳng chính quy Học kỳ I/ Năm học 2020-2021-Khoa Sư phạm
KH2s

Điều chỉnh kế hoạch thi kết thúc học phần (môn học/mô đun) kỳ chính, học kỳ I năm học 2020-2021cáclớp K1C, K2C thuộc khoa Sư phạm, khoa Cơ bản, khoa Kinh tế -Nông lâm

 •   04/01/2021 10:01:00 PM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0
Điều chỉnh kế hoạch thi kết thúc học phần (môn học/mô đun) kỳ chính, học kỳ I năm học 2020-2021 các lớp K1C, K2C thuộc khoa Sư phạm, khoa Cơ bản, khoa Kinh tế -Nông lâm
Tổng hợp kết quả xét ĐKDT KTHP Các lớp K2C của khoa Sư phạm và khoa Cơ bản Học kỳ I, năm học 2020 –2021

Tổng hợp kết quả xét ĐKDT KTHP Các lớp K2C của khoa Sư phạm và khoa Cơ bản Học kỳ I, năm học 2020 –2021

 •   04/01/2021 09:53:00 PM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
Tổng hợp kết quả xét ĐKDT KTHP Các lớp K2C của khoa Sư phạm và khoa Cơ bản Học kỳ I, năm học 2020 –2021
Thông báo kết quả xét ĐKDT kết thúc học phần Các lớp K1C của Khoa Sư phạm và khoa Cơ bản Học kỳ I, Năm học 2020 –2021

Thông báo kết quả xét ĐKDT kết thúc học phần Các lớp K1C của Khoa Sư phạm và khoa Cơ bản Học kỳ I, Năm học 2020 –2021

 •   04/01/2021 09:47:00 PM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
Thông báo kết quả xét ĐKDT kết thúc học phần Các lớp K1C của Khoa Sư phạm và khoa Cơ bản Học kỳ I, Năm học 2020 –2021
Phân công cán bộ chấm thi lớp Cao đẳng Dược khóa 3 liên thôngtừ Trung cấp lên Cao đẳng kỳ thi ngày 19-20/12/2020 với Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên

Phân công cán bộ chấm thi lớp Cao đẳng Dược khóa 3 liên thôngtừ Trung cấp lên Cao đẳng kỳ thi ngày 19-20/12/2020 với Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên

 •   22/12/2020 01:50:00 AM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0
Phân công cán bộ chấm thi lớp Cao đẳng Dược khóa 3 liên thôngtừ Trung cấp lên Cao đẳng kỳ thi ngày 19-20/12/2020 với Trường Cao đẳng Y tế Phú Yên
Phân công chấm thi kết thúc học phần kỳ chính, học kỳ I Lớp cao đẳng K1C Lâm sinh,hệ chính quy-Khoa Kinh tế Nông lâm

Phân công chấm thi kết thúc học phần kỳ chính, học kỳ I Lớp cao đẳng K1C Lâm sinh,hệ chính quy-Khoa Kinh tế Nông lâm

 •   22/12/2020 01:48:00 AM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0
Phân công chấm thi kết thúc học phần kỳ chính, học kỳ I Lớp cao đẳng K1C Lâm sinh,hệ chính quy-Khoa Kinh tế Nông lâm
Phân công cán bộ chấm thi lớp DE19YTC36&DE19DD36 liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngày 12-13/12/2020

Phân công cán bộ chấm thi lớp DE19YTC36&DE19DD36 liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngày 12-13/12/2020

 •   16/12/2020 01:33:00 AM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0
Phân công cán bộ chấm thi lớp DE19YTC36&DE19DD36 liên thông từ Trung cấp lên Đại học ngày 12-13/12/2020
Phân công cán bộ coi thi kết thúc học phần kỳ chính học kỳ I/ Năm học 2020-2021 Các lớp K1CCao đẳng chính quy-Khoa Sư phạm và Khoa Cơ bản

Phân công cán bộ coi thi kết thúc học phần kỳ chính học kỳ I/ Năm học 2020-2021 Các lớp K1CCao đẳng chính quy-Khoa Sư phạm và Khoa Cơ bản

 •   15/12/2020 02:30:00 AM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0
Phân công cán bộ coi thi kết thúc học phần kỳ chính học kỳ I/ Năm học 2020-2021 Các lớp K1CCao đẳng chính quy-Khoa Sư phạm và Khoa Cơ bản
Phân công cán bộ coi thi kết thúc học phần ( môn học/ mô đun ) học kỳ I/ Năm học 2020-2021Các lớp K2C cao đẳng chính quy -Khoa Sư phạm và Khoa Cơ bản

Phân công cán bộ coi thi kết thúc học phần ( môn học/ mô đun ) học kỳ I/ Năm học 2020-2021Các lớp K2C cao đẳng chính quy -Khoa Sư phạm và Khoa Cơ bản

 •   15/12/2020 02:27:00 AM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0
Phân công cán bộ coi thi kết thúc học phần ( môn học/ mô đun ) học kỳ I/ Năm học 2020-2021Các lớp K2C cao đẳng chính quy -Khoa Sư phạm và Khoa Cơ bản
Lịch thi kết thúc học phần ( môn học/ mô đun ) học kỳ I/ Năm học 2020-2021Các lớp K2C cao đẳng chính quy -Khoa Sư phạm và Khoa Cơ bản

Lịch thi kết thúc học phần ( môn học/ mô đun ) học kỳ I/ Năm học 2020-2021Các lớp K2C cao đẳng chính quy -Khoa Sư phạm và Khoa Cơ bản

 •   15/12/2020 02:26:00 AM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc học phần ( môn học/ mô đun ) học kỳ I/ Năm học 2020-2021 Các lớp K2C cao đẳng chính quy -Khoa Sư phạm và Khoa Cơ bản
Thông báo phân công cán bộ coi thi kết thúc học phần/môn học/mô đun học kỳ I năm học 2020 -2021 lớp Lâm sinh K1C

Thông báo phân công cán bộ coi thi kết thúc học phần/môn học/mô đun học kỳ I năm học 2020 -2021 lớp Lâm sinh K1C

 •   14/12/2020 09:42:00 AM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0
Thông báo phân công cán bộ coi thi kết thúc học phần/môn học/mô đun học kỳ I năm học 2020 -2021 lớp Lâm sinh K1C
mauCBCHAM thi

Thông báo chấm thi kết thúc học phần, môn học học kỳ II năm 2019-2020 lớp Cao đẳng K1C GDMN hệ VLVH thuộc khoa Sư phạm

 •   15/10/2020 03:44:04 AM
 •   Đã xem: 248
 •   Phản hồi: 0
Thông báo chấm thi kết thúc học phần, môn học học kỳ II năm 2019-2020 lớp Cao đẳng K1C GDMN hệ VLVH thuộc khoa Sư phạm
Lịch thi kết thúc học phần kỳ phụ học lại,học kỳI/Nămhọc 2019-2020 lớp K1C GDMN B và kỳ phụ,học kỳ II/Năm học 2019 -2020 lớp K2C GDMNB hệ VLVH, khoa Sư phạm

Lịch thi kết thúc học phần kỳ phụ học lại,học kỳI/Nămhọc 2019-2020 lớp K1C GDMN B và kỳ phụ,học kỳ II/Năm học 2019 -2020 lớp K2C GDMNB hệ VLVH, khoa Sư phạm

 •   09/10/2020 10:12:36 AM
 •   Đã xem: 228
 •   Phản hồi: 0
Lịch thi kết thúc học phần kỳ phụ học lại,học kỳI/Nămhọc 2019-2020 lớp K1C GDMN B và kỳ phụ,học kỳ II/Năm học 2019 -2020 lớp K2C GDMNB hệ VLVH, khoa Sư phạm

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây