THÔNG BÁO:việc tổ chức thi kỳ phụ, học kỳ I năm học 2017-2018

Thứ tư - 14/03/2018 20:52
UBND TỈNH KON TUM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CỘNG ĐỒNG KON TUM
                       Số: 32 /TB-CĐCĐ                                                                                        
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
                                    Kon Tum, ngày 12 tháng  3  năm 2018                                 
                                                                                                       
 
THÔNG BÁO
 Về việc tổ chức thi kỳ phụ, học kỳ I năm học 2017-2018
 
Căn cứ Kế hoạch đào tạo của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum năm học 2017-2018;
Căn cứ Quyết định số: 211/QĐ-CĐCĐ ngày 07/3/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum về việc quy định mức thu tiền học lại, thi lại hết học phần (môn học, mô đun), thi lại tốt nghiệp.
Nhà trường thông báo đến các khoa: Khoa Sư phạm, Khoa Kinh tế - Nông lâm, Khoa Y về việc tổ chức thi kỳ phụ, học kỳ I năm học 2017-2018 như sau:
-Lịch thi kỳ phụ học kỳ I tại các cơ sở (có lịch thi kèm theo):
+Cơ sở 1: từ ngày  2/4/2018  đến ngày  6/4/2018                .
Gồm các SV thiếu điểm ở kỳ thi chính của các lớp: K10, K11, K12.
+Cơ sở 2: từ ngày  27/3/2018 đến ngày 28/3/2018                 .
Gồm các SV thiếu điểm ở kỳ thi chính của các lớp K22.
+Cơ sở 3: từ ngày  31/3/2018 đến ngày 16/4/2018               .
Gồm các SV thiếu điểm ở kỳ thi chính của các lớp: K13, K14, K15.
-Phòng KT-ĐBCL phối hợp với các Khoa phân công cán bộ coi thi kỳ phụ tại các cơ sở theo yêu cầu của đợt thi.
-Các khoa triển khai thu lệ phí thi lại theo Quyết định số: 211/QĐ-CĐCĐ ngày 07/3/2018 của Hiệu trưởng Trường CĐ Cộng đồng Kon Tum về việc quy định mức thu tiền học lại, thi lại hết học phần (môn học, mô đun), thi lại tốt nghiệp và nộp về Phòng Kế hoạch- Tài vụ của Nhà trường trước ngày thi ít nhất 2 ngày. Những SV không nộp lệ phí thi lại sẽ không đủ điều kiện dự thi.
Nhận được thông báo này đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai để bảo đảm Kế hoạch đào tạo chung của Nhà trường ./.
 
Nơi nhận:
                                                                                                                   KT.HIỆU TRƯỞNG
-Ban Giám hiệu (c/đ);                                                                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG   
-Các đơn vị trực thuộc (t/h);                                           
-Lưu VT, KT-ĐBCL.                                                                                                            Đã ký
 
 
                                                                                                                                       guyễn Bình Dân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây