Về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ họcngày 23/4/2021

Về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ họcngày 23/4/2021

 21:03 19/04/2021

Về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học ngày 23/4/2021
Tuyển sinh trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, hệ chính quy năm 2021

Tuyển sinh trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, hệ chính quy năm 2021

 20:48 18/04/2021

Tuyển sinh trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, hệ chính quy năm 2021
Lịch thi kết thúc kỳ phụ học kỳI/2020-2021 Các lớp K3C Điều dưỡng, K3C Dược

Lịch thi kết thúc kỳ phụ học kỳI/2020-2021 Các lớp K3C Điều dưỡng, K3C Dược

 03:50 15/04/2021

Lịch thi kết thúc kỳ phụ học kỳI/2020-2021 Các lớp K3C Điều dưỡng, K3C Dược
Phân công cán bộ chấm thi kết thúc kỳ phụ học kỳ I/2020-2021 Các lớp K3C Điều dưỡng, K3C Dược sĩ

Phân công cán bộ chấm thi kết thúc kỳ phụ học kỳ I/2020-2021 Các lớp K3C Điều dưỡng, K3C Dược sĩ

 03:47 15/04/2021

Phân công cán bộ chấm thi kết thúc kỳ phụ học kỳ I/2020-2021 Các lớp K3C Điều dưỡng, K3C Dược sĩ
Lịch thi kết thúc học phần kỳ chính học kỳ I/2020-2021 Lớp Cao đẳng K1C GDMN B, hệ VLVH

Lịch thi kết thúc học phần kỳ chính học kỳ I/2020-2021 Lớp Cao đẳng K1C GDMN B, hệ VLVH

 03:28 15/04/2021

Lịch thi kết thúc học phần kỳ chính học kỳ I/2020-2021 Lớp Cao đẳng K1C GDMN B, hệ VLVH
Phân công cán bộ coi thi kết thúc môn học/mô đun kỳ phụ học kỳ I/2020-2021 Các lớp K3C Điều dưỡng, K3C Dược sĩ

Phân công cán bộ coi thi kết thúc môn học/mô đun kỳ phụ học kỳ I/2020-2021 Các lớp K3C Điều dưỡng, K3C Dược sĩ

 03:26 15/04/2021

Phân công cán bộ coi thi kết thúc môn học/mô đun kỳ phụ học kỳ I/2020-2021 Các lớp K3C Điều dưỡng, K3C Dược sĩ
Phân công trực Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2021

Phân công trực Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2021

 03:16 15/04/2021

Phân công trực Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2021
Lịch thi kết thúc học phần kỳ phụ học kỳ II/2019-2020 Các lớp Cao đẳng K1C, K2C GDMN B, vừa làm vừa học, Khoa Sư phạm

Lịch thi kết thúc học phần kỳ phụ học kỳ II/2019-2020 Các lớp Cao đẳng K1C, K2C GDMN B, vừa làm vừa học, Khoa Sư phạm

 21:50 14/04/2021

Lịch thi kết thúc học phần kỳ phụ học kỳ II/2019-2020 Các lớp Cao đẳng K1C, K2C GDMN B, vừa làm vừa học, Khoa Sư phạm
V/v đăng ký nhu cầu đào tạo

V/v đăng ký nhu cầu đào tạo

 03:05 14/04/2021

V/v đăng ký nhu cầu đào tạo
Thông báo về việc thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ

Thông báo về việc thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ

 03:25 13/04/2021

Thông báo về việc thu học phí đào tạo lái xe cơ giới đường bộ
Thông báo về việc phối hợp tuyển sinh, đào tạo Đại học năm 2021

Thông báo về việc phối hợp tuyển sinh, đào tạo Đại học năm 2021

 03:21 13/04/2021

Thông báo về việc phối hợp tuyển sinh, đào tạo Đại học năm 2021
Phân công CB chấm thi kết thúc môn học kỳ phụ HKI/2020-2021 Các lớp Cao đẳng Lâm sinh K2C, K3C, lớp Trung cấp K3T Chăn nuôi -Thú y

Phân công CB chấm thi kết thúc môn học kỳ phụ HKI/2020-2021 Các lớp Cao đẳng Lâm sinh K2C, K3C, lớp Trung cấp K3T Chăn nuôi -Thú y

 21:29 12/04/2021

Phân công CB chấm thi kết thúc môn học kỳ phụ HKI/2020-2021 Các lớp Cao đẳng Lâm sinh K2C, K3C, lớp Trung cấp K3T Chăn nuôi -Thú y
Phân công CB coi thi kết thúc môn học kỳ phụ HKI/2020-2021 Các lớp Cao đẳng Lâm sinh K2C, K3C, lớp Trung cấp K3T Chăn nuôi -Thú y

Phân công CB coi thi kết thúc môn học kỳ phụ HKI/2020-2021 Các lớp Cao đẳng Lâm sinh K2C, K3C, lớp Trung cấp K3T Chăn nuôi -Thú y

 21:27 12/04/2021

Phân công CB coi thi kết thúc môn học kỳ phụ HKI/2020-2021 Các lớp Cao đẳng Lâm sinh K2C, K3C, lớp Trung cấp K3T Chăn nuôi -Thú y
Tổng hợp kết quả xét điều kiện kiểm tra kết thúc khóa học lớp Chuẩn hóa cô đỡ thôn bản, trình độ sơ cấp

Tổng hợp kết quả xét điều kiện kiểm tra kết thúc khóa học lớp Chuẩn hóa cô đỡ thôn bản, trình độ sơ cấp

 05:07 12/04/2021

Tổng hợp kết quả xét điều kiện kiểm tra kết thúc khóa học lớp Chuẩn hóa cô đỡ thôn bản, trình độ sơ cấp
Lịch thi kết thúc học phần kỳ phụ HKI/2020 -2021 Các lớp Cao đẳng Lâm sinh K2C, K3C, lớp Trung cấp K3T Chăn nuôi-Thú y

Lịch thi kết thúc học phần kỳ phụ HKI/2020 -2021 Các lớp Cao đẳng Lâm sinh K2C, K3C, lớp Trung cấp K3T Chăn nuôi-Thú y

 23:16 08/04/2021

Lịch thi kết thúc học phần kỳ phụ HKI/2020 -2021 Các lớp Cao đẳng Lâm sinh K2C, K3C, lớp Trung cấp K3T Chăn nuôi-Thú y
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây