Ý nghĩa Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5

Thứ Sáu - 17/05/2019 02:59
Chào mừng Kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, vào ngày 17/5/2019, tại Hội trường 8.3, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum đã phối hợp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Kon Tum tổ chức buổi kỷ niệm.
Ý nghĩa Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5
Văn phòng Đảng ủy - Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum xin trích toàn văn bài bài phát biểu của Thầy Nguyễn Bình Dân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum nói về mục đích, ý nghĩa của Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5
- Kính thưa Bà Trần Thị Nga, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum; cùng toàn thể quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các em HSSV Việt Nam, Lào và Campuchia về dự buổi kỉ niệm hôm nay!
Đảng và Nhà nước luôn xác định Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã có  đóng góp to lớn trong lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật KH&CN và thống nhất chọn ngày 18 tháng 5 hàng năm là Ngày KH&CN Việt Nam. Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Bộ KH&CN lần đầu tiên tổ chức công bố Ngày KH&CN Việt Nam vào ngày 18/5/2014, tại thủ đô Hà Nội.
Kính thưa quý vị!
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho dân tộc ta những giá trị tư tưởng to lớn, tác động đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, trong đó có lĩnh vực khoa học và công nghệ.
Người luôn quan tâm đến sự phát triển của KH&CN vì Người cho rằng KH&CN có ảnh hưởng rất lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Người không ngừng chăm lo bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ KH&CN để phục vụ cho nước nhà.
Trong bài phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Hội Phổ biến khoa học và kỹ thuật Việt Nam ngày 18/5/1963, Người nói: “Chúng ta đều biết rằng trình độ khoa học, kỹ thuật của ta hiện nay còn thấp kém. Lề lối sản xuất chưa cải tiến được nhiều. Cách thức làm việc còn nặng nhọc. Năng suất lao động còn thấp kém. Phong tục tập quán lạc hậu còn nhiều,...”. Vì vậy, nhiệm vụ của khoa học là ra sức cải tiến những cái đó. Khoa học là tổng kết những kinh nghiệm đấu tranh giữa con người với thiên nhiên.
 Người khẳng định: “Nhiệm vụ của khoa học, kỹ thuật là cực kì quan trọng, cho nên mọi ngành, mọi người đều phải tham gia công tác khoa học, kỹ thuật, để nâng cao năng suất lao động, sản xuất ra nhiều của cải vật chất, để xây dựng chủ nghĩa xã hội thắng lợi”.
Trải qua thực tế, vai trò KH&CN trong đời sống xã hội là rất to lớn. Vì vậy, để thúc đẩy sự phát triển của KH&CN không chỉ cần sức mạnh của một vài cá nhân hay tổ chức nhất định mà toàn xã hội phải cùng thể hiện trách nhiệm, cùng chung tay phát triển KH&CN, để đưa cuộc sống người dân ngày càng tiến lên.
Liên kết chặt chẽ giữa KH&CN với sản xuất là một điểm quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh về KH&CN. Ngày nay, trong thế giới hiện đại với sự phát triển chưa từng có của KH&CN, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 làm xuất hiện nền kinh tế tri thức, cùng với xu thế toàn cầu hóa đem lại cho tất cả các nước trên thế giới nhiều cơ hội, song cũng không ít khó khăn, thách thức. Trong điều kiện đó càng phải phát huy cao hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh về KH&CN, đặc biệt là quan điểm phối hợp giữa tiếp thu thành tựu KH&CN của thế giới và phát triển công nghệ nội sinh, từ đó từng bước tiến hành một nền KH&CN hiện đại đáp ứng các yêu cầu của nền kinh tế sản xuất theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng luôn quan tâm đến việc đoàn kết, tập hợp đội ngũ trí thức, trọng dụng nhân tài, tạo điều kiện tối đa cho trí thức phát huy tài năng, hiểu biết của mình phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Biết bao nhân sĩ, trí thức và các nhà khoa học tên tuổi đã tự nguyện từ bỏ cuộc sống êm ấm, giàu có ở Hà Nội, Sài Gòn, Tokyo hay Paris để tham gia cách mạng, sẵn sàng chịu nhiều hi sinh, gian khổ, lập nên những kỳ tích về KH&CN trong kháng chiến. Tất cả họ đều xuất phát từ lòng yêu nước, niềm tin, niềm cảm phục đối với lãnh tụ Hồ Chí Minh.
Bên cạnh đó, Người cũng đặc biệt chú ý đến việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực KH&CN và rất coi trọng xây dựng “con người mới” bởi con người là nhân tố quyết định mọi thành công.
Người căn dặn: Các đồng chí phải là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa và khoa học, kỹ thuật; phải góp tài góp sức để cải biến bộ mặt xã hội của nước ta, làm cho nhân dân ta sản xuất và công tác theo khoa học, đời sống của nhân dân ta văn minh, tức là khoa học, lành mạnh và vui tươi. Đó là nhiệm vụ rất nặng nề mà cũng rất vẻ vang”.
Nhận thức được vai trò, vị trí hết sức quan trọng của KH&CN, trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt từ khi tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện, Đảng ta đã sớm có các định hướng và chỉ đạo đúng đắn về phát triển KH&CN. Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng coi KH&CN cùng với giáo dục - đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Nghị quyết Đại hội lần thứ IX tiếp tục khẳng định vai trò của KH&CN trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; Đại hội X nhấn mạnh vai trò động lực của KH&CN trong phát triển kinh tế tri thức, Đại hội XI của Đảng đề ra đường lối đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, trong đó KH&CN giữ vai trò then chốt trong phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, là động lực then chốt của quá trình phát triển nhanh và bền vững. Và Đại hội XII Đảng khẳng định: “Phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ, làm cho khoa học và công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh”. Đặc biệt, tại đại hội XII lần đầu tiên Đảng ta khẳng định: “Xây dựng chiến lược phát triển công nghệ của đất nước, chiến lược thu hút công nghệ từ bên ngoài và chuyển giao công nghệ từ các doanh nghiệp FDI đang hoạt động trên đất nước ta”.
Trong những năm qua, KH&CN nước ta đã có bước tiến dài trong xây dựng và phát triển tiềm lực, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, cải thiện an sinh xã hội và chất lượng cuộc sống.
Đất nước ta đang trên đà hội nhập sâu rộng và phát triển mạnh mẽ cùng với cuộc CM công nghiệp lần thứ 4. Trong tiến trình ấy, những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm chỉ đạo của Đảng về khoa học, công nghệ vẫn mãi là kim chỉ nam, là động lực để chúng ta tiếp tục phát huy nội lực, tạo nên ngày càng nhiều thành tích về khoa học, công nghệ, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển và hội nhập.
Kính thưa các đồng chí!
Với ý nghĩa đó, hôm nay, nhân dịp kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ 18/5, tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, chúng ta ôn lại và ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như những quan điểm chỉ đạo của Đảng về Khoa học và Công nghệ đối với sự phát triển của đất nước trong bối cảnh mới để mỗi chúng ta có nhận thức đúng và những hành động cụ thể, thiết thực góp phần phát triển khoa học và công nghệ, thực hiện CNH, HĐH đất nước vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” và đưa tỉnh Kon Tum phát triển vững mạnh.
Xin chân thành cảm ơn./.
 

Nguồn tin: VP Đảng ủy:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây