Lịch thi học kỳ I năm học 2019-2020 khoa Y & khoa Kỹ thuật Công nghệ

Điều chỉnh lần 2 lịch thi học kỳ I năm học 2019-2020 khoa Y & khoa Kỹ thuật Công nghệ

 •   08/05/2020 04:42:48 AM
 •   Đã xem: 400
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng thông báo điều chỉnh lần 2 lịch thi học kỳ I năm học 2019 - 2020 các lớp Trung cấp hệ chính quy T18ĐCN, Điều dưỡng K16 thuộc khoa Kỹ thuật Công nghệ và khoa Y.
Điều chỉnh lịch thi

Thông báo điều chỉnh lịch thi khoa Kinh tế-Nông lâm

 •   09/03/2020 09:01:00 PM
 •   Đã xem: 402
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng thông báo việc điều chỉnh thi học kỳ I năm học 2019-2020 lớp Cao đẳng Lâm sinh khóa 14, khoa Kinh tế - Nông lâm
Điều chỉnh lịch thi

Điều chỉnh lịch thi học kỳ I năm học 2019-2020 khoa Y và khoa Kỹ thuật công nghệ

 •   26/02/2020 09:58:43 PM
 •   Đã xem: 466
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng thông báo việc điều chỉnh thi học kỳ I năm học 2019-2020 các lớp Trung cấp: Vận hành điện trong NM thủy điện Khóa 16/2018-2020, T18ĐCN khóa 16/2018-2020, Điều dưỡng khóa 16/2019-2021 khoa Kỹ thuật công nghệ và khoa Y.
Lich thi K14 lớp Cao đẳng Lâm sinh

Thi học kỳ I năm học 2019-2020 lớp Cao đẳng Lâm sinh K14 khoa Kinh tế-Nông lâm

 •   11/02/2020 08:19:31 PM
 •   Đã xem: 391
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2019 - 2020 lớp Cao đẳng Lâm sinh khóa 14 khoa Kinh tế - Nông lâm
Hình ảnh minh họa

Thi học kỳ I năm học 2019 - 2020 lớp Trung cấp Điều dưỡng K16-khoa Y

 •   06/02/2020 03:04:05 AM
 •   Đã xem: 389
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2019 - 2020 ngành Trung cấp Điều dưỡng khóa 16, khoa Y
Hình ảnh mang tính minh họa

Lịch thi học kỳ I năm học 2019 - 2020 lớp CTXH khóa 24-khoa Cơ bản

 •   19/12/2019 10:25:47 PM
 •   Đã xem: 449
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2019 - 2020 lớp Cao đẳng ngành Công tác xã hôi khóa 24 - Khoa Cơ bản
Ảnh minh họa

Lịch thi học kỳ I năm học 2019-2020 lớp TC Vận hành điện trong NM thủy điên; Hệ vừa làm vừa học

 •   12/12/2019 10:53:50 PM
 •   Đã xem: 444
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2019 - 2020 lớp Trung cấp Vận hành điện trong nhà máy thủy điên; Hệ vừa làm vừa học; Khóa 16/2018-2020 - Khoa Kỹ thuật công nghệ
Hình ảnh minh họa

Thi kết thúc học kỳ I các lớp T19OTO (A,B), T19MTT, T19ĐCN Khóa 17/2019-2021 khoa Kỹ thuật công nghệ

 •   09/12/2019 02:54:46 AM
 •   Đã xem: 468
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2019 - 2020 các lớp T19OTO (A,B), T19MTT, T19ĐCN Khóa 17/2019-2021 trung cấp hệ chính quy - khoa Kỹ thuật công nghệ
Hình ảnh minh họa

Thi học kỳ I năm học 2019-2020 Khoa Kỹ thuật công nghệ

 •   26/11/2019 10:13:14 PM
 •   Đã xem: 433
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2019 - 2020 các lớp T18OTO, T18 MTT, T18ĐCN khóa 16/2018-2020 Khoa Kỹ thuật công nghệ.
Ảnh minh họa

Thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2019 - 2020 khoa Sư phạm và khoa Cơ bản K24

 •   06/11/2019 09:59:32 PM
 •   Đã xem: 444
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2019 - 2020 các lớp Cao đẳng hệ chính quy K24 khoa Sư phạm và khoa Cơ bản.
Ảnh minh họa

Thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2019-2020 các lớp Cao đẳng hệ chính quy K23 khoa Sư phạm và khoa Cơ bản

 •   06/11/2019 04:12:14 AM
 •   Đã xem: 447
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2019 - 2020 các lớp Cao đẳng hệ chính quy K23 khoa Sư phạm và khoa Cơ bản.
Ảnh minh họa

Thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2019-2020 các lớp Cao đẳng K22 hệ chính quy khoa Sư phạm và khoa Cơ bản

 •   06/11/2019 03:59:04 AM
 •   Đã xem: 421
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2019-2020 các lớp Cao đẳng K22 hệ chính quy khoa Sư phạm và khoa Cơ bản.
Ảnh minh họa

Thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2019-2020 các lớp Cao đẳng K12, K13 hệ chính quy, khoa Kinh tế - Nông lâm

 •   06/11/2019 03:41:33 AM
 •   Đã xem: 514
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi học kỳ I năm học 2019 - 2020 các lớp Cao đẳng hệ chính quy K12, K13 khoa Kinh tế - Nông lâm.
ThongBao HLTL

Thi học bổ sung, thi học lại T18OTO, T18MTT, T18ĐCN. Khoa Kỹ thuật công nghệ

 •   28/10/2019 04:46:56 AM
 •   Đã xem: 457
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi bổ sung, thi học lại các lớp T18OTO, T18MTT, T18ĐCN khóa 16/2018-2020 - Hệ chính quy khoa Kỹ thuật công nghệ
Thi hết môn học/mô đun

Kế hoạch thi hết môn học/mô đun lớp Trung cấp vận hành điện trong nhà máy thủy điện-Khoa Kỹ thuật công nghệ

 •   14/08/2019 04:52:33 AM
 •   Đã xem: 516
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và đmả bảo chất lượng thông báo lịch thi hết môn học/mô đun lớp Trung cấp vận hành điện trong nhà máy thủy điện- hệ vừa làm vừa học năm 2018 Khoa Kỹ thuật công nghệ
Ke hoach

Kế hoạch thi kết thúc học phần, môn học/mô đun các lớp trung cấp, cao đẳng hệ chính quy năm thứ 2, thứ 3 năm học 2019-2020

 •   06/08/2019 05:07:43 AM
 •   Đã xem: 598
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng lập kế hoạch thi kết thúc học phần, môn học/mô đun năm học 2019 - 2020 của các lớp trung cấp, cao đẳng hệ chính quy năm thứ nhất và năm thứ hai.
Lịch thi lại

Kế hoạch thi lại học kỳ II năm học 2018-2019 khoa Kỹ thuật công nghệ

 •   30/07/2019 09:37:29 PM
 •   Đã xem: 539
 •   Phản hồi: 0
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo lịch thi lại học kỳ II năm học 2018 - 2019 các lớp T16ĐCN, T16OTO khóa 14/2016-2019 và lớp T18MTT, T18OTO, T18ĐCN khóa 16/2018-2020 khoa Kỹ thuật công nghệ

Các tin khác

ttt
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây